torsdag 24. november 2016

Rødvingetrost - en hardhaus!

Rødvingetrost er en av våre vanligste trostearter, og finnes over absolutt hele landet. Den er i hovedsak en trekkfugl, og som eneste trost trekker den både til Island, Svalbard og andre steder svært langt nord. Rødvingetrost kommer tidlig om våren og drar sent på høsten. Den trekker om natta, og trekket kan være lett å høre da den ofte gir fra seg lokkelyder underveis.

Rødvingetrost, trolig hann, mitt i hekketiden. Sande, 2016
Rødvingetrost er vanligst i tilknytting til stedegen frodig og fuktig skog. Dette kan være i den groveste fjellbjørkeskogen langs ett bekkefar på fjellet, rundt elver, vann og myrer i skogen, eller i oreskog langs kysten. Men finnes absolutt utover dette.

Rødvingetrost er godt kjent som den fuglen med flest tydelige dialekter i sangen sin. Bare i Norge snakkes det om over 30 tydlig adskilte dialekter! Det betyr at om du er kjent med sangen ett sted, ikke betyr at du vil kjenne den igjen er annet sted. Småskravlingen som utgjør siste lavmælte del av sangen er likevel å regne som felles for alle.

Rødvingetrost reir med egg, åpent på planke i taket på åpen carport, Sande, 2016
Rødvingetrost er mindre enn de mer kjente trostene, som gråtrost og svarttrost. Den sterkt mørk oranje fargen under vingene kan også sees på sidene. I tillegg har den en tydelig lys stripe over øynene. Ellers er den brun. Og ikke lett å skille fra måltrost om den skyter ut av en blåbærtue og forsvinner mellom trærne.

Rødvingetrost bygger gjerne reiret sitt tett på oss om vi bor slik til at det passer. Den tar i bruk både grantrær, tette hekker, åpne uthus og andre mer eller mindre passende steder 1 til 3 meter over bakken.

Rødvingetrost, slik du typisk ser den lettest, beitende på en plen eller et jorde, Sande 2015
Rødvingetrost navn på flere aktuelle språk:

NAVN:
Norsk:         Rødvingetrost (rødvinge, raudveng, bergtrost, steintrost, bøktrost, enertrost)
Latin:           Turdus iliacus
Engelsk:       Redwing
Svensk:        Rödvingetrast
Dansk:         Vindrossel
Spansk:       Zorzal Alirrojo
Tysk:           Rotdrossel
Fransk:        Grive mauvis
Samisk:       Iddja-rastis, miesstag-rastes


Link til NOF/birdlife.no sine sider om rødvingetrost:
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=9098


Rødvingetrost i reiret, Sande 2015.
Mer om dette rødvingetrostreiret og fotografering av reir:
http://fugletur.blogspot.no/2015/07/trostereir-og-reir-fotografering.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar