Europa - Norge - Lista

Noen bilder fra mine opplevelser på Lista, naturen og fuglene!

Fra toppen av fyret, med tydelig spor etter to fyr til, og strendene østover, 2012
Fugletittere på Lista Fyr - et vanlig syn der ute i helgene, 2011
Lista Fyr, ytterst i havgapet, 2012
Dvergspurv, tatt i ringmerkingsnett, og ringmerket, Lista Fuglestasjon på Lista Fyr, 2012
Lista strendene, vakre og ville, og lange! Nordhasselstrand, 2014
Husdyr er en viktig del av kulturlandskapet på Lista, Steinodden, 2014
Hare, med litt hvit pels, gjemte seg i steinene, Steinodden, sent oktober, 2014
Slevdalsvannet, bare sivskog før restaureringen, oktober 2014
Fjellerke, Steinodden, oktober 2014

Havørn, jaktende i Hanangervann, 2016
Verevågen, en vekker høstdag, 2016
Smålom i vinterdrakt i Havvika, 2016


Mer om Lista:
http://fugletur.blogspot.no/2014/11/lista-fuglelokalitet-av-nasjonal-verdi.html
http://fugletur.blogspot.no/2016/10/havrn-tar-havelle.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar