Europa - Norge - Sandvika

Her er en samling natur- og fuglebilder fra Sandvika.

Vil du lese mer om fulger i Sandvika, finner du det her:
http://fugletur.blogspot.no/2015/03/sandvika-fugler-aret-rundt.html

Kråke, Kadettangen, 2015

Løkke bru, august 2014

Vinterforing av svaner og ender, Kadettangen, vinteren 2013

Engervannet, øst, sommer 2015

Siland-unger i kveldssol, Engervannet, 2015

Sandvikselva, Franzefoss, høsten 2014
Samme sted som over, høstflom, september, 2015

Knoppsvane, Sandvikselva, vinter 2014
Løkke bru, september 2014

Grågås, 2014

Ekorn, vanlig i Sandvika, Hamangskogen 2015

Kadettangen, med Kalvøya og Nesodden i bakgrunnen, 2015

Krikkand, hann, en relativt sjelden art, Rønne elv, hsøsten 2012

Engervannet og Sandvika, høsten 2015 (whhn)

Fossekall, vanlig i Sandvikselva ovenfor Hamang, våren 2015

Stjertand, nesten som uvanlig å regne, Rønne elv, våren 2015

Sandvika, og Engervannet vest, sommeren 2015

Kvinand, hann, karakterfugl om vinteren, 2014

Hettemåke, kommer i store flokker til Engervann i april, 2015

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar