lørdag 5. desember 2015

Kvinand - vinteranda fremfor noen!

Kvinanda er en tøffing! For alle som kjenner fuglen og bor langs vassdrag som kan ha noen isfrie partier, vet at dette er siste-mann som trekker sørover. Om det er tyve kuldegrader i lufta, dykker og koser den seg i vannet som om det var på sommeren.

Kvinand er derfor å treffe over hele landet. Den hekker i fra nord til sør i landet vårt. Men den hekker faktisk i hule trær! Og derfor er dette en fugl som tradisjonelt har holdt seg til skog med svartspett hull, og derfor er utbredelsen knyttet til lune ferskvannsområder med stor granskog eller blandingsskog rundt. Kvinand er derfor vanligst på Østlandet, i Trøndelag og videre nordover. Den er ikke vanlig på Vestlandet i hekketiden.

Kvinand, hann, legg merke til hvitt bryst, hvit prikk på kinnet, og gult øye! Sandvika, 2014
Om vinteren trekker den altså ut til isfri områder, i store elver eller ut i sjøen. Den trives best på relativt grunt vann. Den trekker aldri langt, men mange overvintrer nok rundt Danmark og nære områder i Nordsjøen og Østersjøen. Vinteren er også beste tiden for å se kvinand på vestlandet, der den regelmessig overvintrer.

Parringsspillet til kvinand starter tidlig på vinteren på overvintringsstedet. Spillet karakteriseres ved at hannen kaster hodet bakover på ryggen og gir fra seg en spesiell "knirkelyd" som spillyd (sang). Dette er en av de sikreste vårtegnene for de som leter etter vårtegn i januar og februar!

Kvinand par, hunnen med brunt hode, og tydelig hvitt "speil" bak på vingen. Sandvika, 2015
Ellers har fuglen fått navnet sitt ut fra at den lager en tydelig kvinende lyd med vingene når den letter. Lett å kjenne igjen! Og det engelske navnet "Goldeneye" er jo enkelt nok å forklare ut fra bildene.

Kvinand hunn i vintersol, gult øye, lys stripe og rosa nebbspiss! Sandvika, 2016.
Som sagt hekker kvinand i hule trær og fuglekasser. Så bor du i passende skogs-terreng med vann i nærheten, er det mulig å få denne anda til å hekke i fuglekasser! Reirplasser er nok en begrensende faktor både for utbredelse og for størrelse på bestanden. Ungene  hopper ut av kasse så fort de er klekt, og vandrer etter moren ned til nærmeste vann som bitte små kyllinger. Og da er de lettere å oppdage selvsagt, der de svømmer rundt i en vakker kyllingdrakt med brune og gråhvite tegninger.

Kvinand hann i spill, Oslo, 2015
Det er ikke så ofte jeg bruker tid på forvekslingsarter, men jeg vet av erfaring at mange kan ta feil av kvinand og toppand hann. Bildet nedenfor er av toppand hann, og se først og fremst på brystet: hvitt på kvinand, svart på toppand. Hvit prikk i ansiktet er også en sikker karakter for kvinand!

FORVEKSLINGSART: Toppand hann har alltid mørkt bryst! Oslo, 2015.
Så den vanlige spalten om navn på flere aktuelle språk:

NAVN:
Norsk:        Kvinand (skjærand, skjorand)
Latin:         Bucephala clangula 
Engelsk:     Goldeneye (Whistler)
Svensk:      Knipa
Dansk:       Hvinand
Spansk:      Porrón Osculado
Tysk:          Schellente
Fransk:       Garrot à oeil d'or
Samisk:      TschoadgeMer om Kvinand og utbredelseskart finner du her på NOF/Birdlife sine sider:
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=3558


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar