torsdag 26. mars 2015

Sandvika - fugler året rundt !

På tide å skrive litt om eget hjemmeområde. Og da kan jeg skrive om flotte områder som Lommedalen, Semsvann, Fornebu eller Konglungen. Men jeg skriver i denne omgang om Sandvika - rett og slett fordi jeg bor her - og fordi det er mye å skrive om: her er det masse fugler hele året!

Vi kan begynne med vinteren. Sandvika er et populært overvintringsområde, brakkvannselven Rønne elv mellom Sandvikselva og Engervannet er naturlig åpen til det blir virkelig iskaldt, og i tillegg lar kommunen et bobleanlegg være i drift langs gjestebrygga på Kadettangen. Og åpent vann tiltrekker seg vannfugler: knoppsvaner, stokkender, gråmåker, kvinender og av og til en hønsehauk på jakt etter en andestek! I tillegg har Sandvika igjen de klassiske byfuglene, bydue og gråspurv, arter som setter liv til vinteren.

Knoppsvaner og stokkender blir foret på Kadettangen om vinteren, Sandvika 2014

Våren er en lang periode i lavlandet østafjells. Den varer gjerne fra tidlig i mars til langt ut i juni. De første trekkfuglene ankommer veldig tidlig, særlig grågås, gravand og ringdue er lett gjenkjennelige arter som er tidlig ute.  Men det øker også på med måker, alle tre artene som trekker kan du se i Sandvika fra tidlig i april: hettemåke, fiskemåke og sildemåke.

Krikkand, hann, en vanlig and i skogstraktene våre om sommeren, her rastende i Sandvika, 2011

Områdene innerst i Engervann og deler av Kalvøya, samt langs Sandvikselva, er attraktive plasser for mindre fugler som gjerne gjemmer seg litt bedre i løvverket. Her er flaggspett, grønnspett og dvergspett, fire trostearter, kjernebiter, og en rekke varmekjære fugler som kommer sent på våren, gjerne fra Afrika: svaler, fluesnappere, sangere, tårnseiler, og år om annet en nattergal! Følg gjerne med på været siste halvdel av mai, har vi mye varmt vær da kommer det gjerne flere nattergal helt inn til våre områder.

Gråfluesnapper, en uanselig art som liker seg langs vassdrag.

Sommeren er en stille tid for oss fugle-interesserte. Og mange steder er nok mer attraktivt enn Sandvika for å se på fugler. Men alle fuglene har jo fått barn, så de er selvfølgelig veldig forsiktige og uanselige, men de er mange flere! Så det er bare å ha med seg ører og øyne, så vil en oppdage at fugler det er det over alt.

Ekorn, vanlig i skogholt i hele Sandvika, 2015

En årstid som alle kanskje ikke tenker over at er veldig spennende på fuglefronten er høsten! Helt fra august til ut oktober er det mye liv. Fuglene gir fra seg flere lokkelyder og er enklere og oppdage. Og de er mer i bevegelse. På jakt etter mat eller rett og slett på trekk sørover. På denne årstiden duker det opp masse ender i Engervann, og sjeldne arter som isfugl og dvergdykker kan komme til området. Ute over fjorden er det i tillegg til all storskarven vi har fått de siste årene, sett både sjeldne vadefugler og havørn! Andre arter som ikke er å se hvert år kan være sangsvane, sidensvans og korsnebber som varierer i antall fra år til år.

Fossekall, norges nasjonalfugl, her i Sandvikselva, 2015


Så nærmer vi oss vinteren. Fortsatt har vi fossekall og vintererle langs Sandvikselva, laksand og siland like så,  inntil snø og is kommer. Og da er det vinter og snart ny sesong!

Parti fra Sandvikselva ved Franzefoss, sent på høsten, Sandvika 2014

Alle kan enkelt oppleve 50-80 fuglearter i året ved å utforske hav, vann, elver og skog i Sandvika-området. Men det krever litt kunnskap, og den beste måten å lære seg dette på er å være ute, med kikkert og en god fuglebok. Ikke tro at du husker lyder og hvordan en ukjent fugl ser ut, til du kommer hjem. Løser du ikke problemet der og da, så må du ha med notatboka og skrive ned. Jeg har skrevet litt mer om hva som er kjekt å ha med seg her:

http://fugletur.blogspot.no/2010/12/utstyr-til-fugletur-uansett.html


Flere fuglebilder fra Sandvika (oppdatert 10/4-2015):

En sjelden art i Sandvika, Stjertand en kald vårdag, Sandvika 2015

Hettemåke, en art som er i tilbakegang, men vanlig ved Engervannet, Sandvika 2015

Kråke, vanlig i Sandvika hele året, Kaettangen, Sandvika, 2015

Flere bilder fra Sandvika:
http://fugletur.blogspot.no/p/europa-norge-sandvika.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar