tirsdag 18. januar 2011

På fugletur til: Lista

Første beskrivelse av flotte steder å reise til for å se på fugler, starter med en unik lokalitet for artsmangfold i Norge, Listalandet i Farsund Kommune, Vest-Agder. Sammen med Utsira det stedet det er observert flest fuglearter i Norge, men med fordeler som lang sesong og lett tilgjengelighet er dette stedet i Norge for et virkelig rikt fugleliv!

Å finne frem til Lista fyr er relativt enkelt, ta av fra E18 i Lyngdal mellom Mandal og Flekkefjord, retning Farsund. Så er det bare å følge skiltene gjennom Farsund, Vanse og Borhaug, så er du på Lista fyr. Her er det parkeringsplass for dagsbesøkende.

Fugleskåding, Lista fyr, Farsund.
Her ute er det vilt og vakkert. Områdene er flate og store, og innbyr til lange spaserturer til ulike biotoper: Rullesteinstrender, myrlende, våtmarker (saltvann og ferskvann), jorder, åpent hav, granplantasjer og takrørskog. Årstid, vær og vindretning påvirker fuglene i området.

Lista har mye fugletrekk med store arealer for rastende fugl sett med norsk øyne. Derfor er trekktidene de aller beste for å besøke Lista. Og siden småugler, rovfugler, sjøfugler, vadefugler, ender og gjess og nesten alle andre fuglegrupper passerer, så varer trekket på Lista lenge! Så om en tar i er det trekkfugler å se fra 15. februar til 15. november, med en stille periode i juni.

Vind og vær bestemmer også om fuglene er på trekk høyt eller lavt, eller om de raster på jorder og i skogholt, i fjæresteinene eller på alle vannene i området, eller på sandstrendene lenger øst (Nordhassel, Kviljo m. fl). Så enhver dag på Lista er annerledes. Og Lista fyr er et strålende utgangspunkt, selv om avstandene er så store at teleskop nesten er nødvendig for å kunne oppdage en god del fugler.

På Lista fyr er det også en fuglestasjon. Denne er bemannet store deler av året, og har drevet med systematisk fangst i over 20 år! Dette er av stor verdi for å oppdage endringer i vår fauna over tid. Bemaninngen er normalt på et minimum, så det er vanskelig å ta imot besøk. I tillegg er det viktig å ikke gå inne i mellom fangsnettene, slik at en forstyrrer fangsten. Her fanges de utroligste fuglearter, inklusive fugler en ikke tror er på trekk, som ugler og hakkespetter, noen ganger i store tall!

Spurveugle, fanget på Lista september 2008. 

Hele Lista er full av strålende fugle-lokaliteter, så om du har flere dager kan diverse turer i området være en hyggelig variasjon fra å stå ved fyret å kikke. Alle vannene og jordene innover er verdt å sjekke, og som sagt sandstrendene og havet utenfor, spesielt om det er lunere her enn på fyret.

Til slutt et spesielt verdifullt tips: På Borhaug ligger butikkutsalget til Natur og Fritid. Her finner du selvfølgelig alle tenkelige varer tilknyttet fugler, fugleforing, fugleturer og mye annet spennende. I tillegg finner du trolig en lokalkjent bak disken, som kan gi deg et tips om hvor det kan være lurt å ta en tur, årstid, vær og vind tatt i betraktning. Eller om det er en sjelden fugl i området du bør oppsøke.

For mer informasjon om Natur og Fritid på Borhaug, se her: http://www.naturogfritid.no/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar