onsdag 30. mai 2012

På fugletur rundt Dælivannet (Bærum)

Dælivannet er en perle som ligger under østsiden av Kolsåstopp massivet i Bærum. Hele området er fredet - i hovedsak som landskapsverområde. Landskapet er preget av store gamle gårder, mye edelløvskog og selve Dælivannet. Selve fredningsområdet kan du lese mer om her: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=VV00001820

Å ta seg en fugletur i dette området i siste del av mai kan absolutt anbefales. Onsdag 23/5 2012 var vi 25 stykker på tur i regi av NOF Asker og Bærum som tok turen. Det ble en flott tur i et aldeles nydelig vær - kanskje litt for mye sol - til at fuglene sang av full hals. Aller mest sang er det gjerne når det er lunt og litt skyet - kanskje nesten regn i luften.

Men det er ikke mangel på fuglesang en slik dag ved Dælivannet. Det kan være vanskelig for nybegynnere å orientere seg i alle lydene. De mest dominerende (og gjerne de som det er lurt å lære seg først), er trostene (svarttrost, måltrost, gråtrost og rødvingetrost), bokfink, løvsanger, gulspurv og rødstrupe for å nevne noen. Om en klarer å lære seg disse sangene - er det lettere å skille ut andre arter.

Vi fikk også høre svart-hvit fluesnapper, gråfluesnapper (ikke mye til lyd...), gransanger, bøksanger, grønnsisik osv. Over oss var det en musvåk å se, og noen fikk også med seg en heftig lydytrende grønnspett, som så ut som om den ble angrepet (eller angrep?) en hønsehauk. En spennende opplevelse.

Selve Dælivannet har ikke nødvendigvis så mange fuglearter knyttet til vannspeilet, men noen av de som er her er veldig spesielle og sjeldne i Bærum. Både toppdykker og sothøne er å se på vannet, sammen med stokkand og kvinand.

Bildet nedenfor viser hvor fagert det er i sørenden av vannet, og er delvis tatt samme sted som det berømte maleriet "gutten med seljefløyten".


Vakker biotop, Dælivannet, Bærum, mai 2012 (Foto: Wenche H. Nygård)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar