torsdag 15. oktober 2015

Gråhegre - eller bare "hegre"

Gråhegre er en kjent og spennende fugl i store deler av landet. Den er virkelig stor, med en imponerende høyde når den strekker hals, og med et enda mer imponerende vingespenn. Mest spesielt er kanskje likevel det store nebbet, og halsen som foldes sammen som en S når den flyr, slik at vingene ser enda større ut.

En ung gråhegre, legg merke til de hvite feltene på forvingene, et godt kjennetegn. Hof i Vestfold, 2015

Gråhegre er å finne langs hele kysten vår, aller vanligst langs vestlandskysten. Den er også å treffe oppover alle større vassdrag og kan følge disse helt opp i fjellheimen. Gråhegre hekker i kolonier, i toppen av store trær. Når ungene er i lufta ute i juli engang sprer hegrene seg utover, og kan altså dukke opp hvor som helst, inklusive mange steder der den vanligvis ikke finnes i hekketiden.

Gråhegre, her fra overvintringsområde i Masai Mara, Kenya, 2015

Hovedføden er helt klart fisk, så er det gråhegre er det fisk. Den står tålmodig i vannkanten og speider, med øyne som justerer for brytningsvinkelen i vannet. Og hugger lynraskt til om sjansen byr seg. Så raskt at det kan være vanskelig å følge bevegelsen med øyet.

Gråhegre er ikke en typisk trekkfugl, men vandrer mye. Om våren til koloniene, om sommeren utover hele landet og helt opp i fjellet, og så på høsten utover til kysten og åpnet vann. Og blir vinteren hard trekker den helt ut i havgapet og/eller sørover. En del unge hegrer trekker sørover til nordsjølandene uansett.

Gråhegre på egg på sitt enorme reir, 20 meter høyt oppe i en gran, Sande, 2015

Til slutt tenkte jeg å kommentere navnet gråhegre. Det er et godt navn, som tydelig skiller den fra andre hegrer. Vi kaller fortsatt  kråke for kråke, og stær for stær, veldig upraktisk på mange måter, spesielt i datalister og søk. Men hegre byttet altså navn til gråhegre for en del år siden. Smart! Mer om ulike navn nedenfor.

Gråhegre er normalt en veldig sky fugl, og flyr fort unna under normale forhold. Den er ikke så lett å ta bilde av som en kan tro, etter å ha sett den på nært hold fra bilen eller båten. Men jeg har i alle fall forsøkt!


NAVN:
Norsk:       Gråhegre (hegre, fiskeheire, heire, heigre)
Latin:         Ardea cinerea
Engelsk:     Grey Heron
Svensk:      Grå häger
Dansk:       Fiskehejre
Spansk:      Garza Real
Tysk:          Graufeiher
Fransk:       Héron cendré
Samisk:      

Link til omtale, utbredelseskart og annet hod NOF/birdlife.no:
http://birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/?taxon_id=3288

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar