onsdag 22. april 2015

Kråke - noe å skrive om det da?

Når en skal skrive om fugler - så er det fristende å velge de søte, pene, populære osv. Og det har jeg da også gjort i stor grad. Men denne gangen velger jeg meg en litt mindre karismatisk art, nemlig kråke! En art alle i praksis kjenner, men som relativt få elsker. For å si det slik.

Når det er sagt er det en fugl nesten alle kjenner igjen, og det er et godt utgangspunkt for å bli kjent med flere fugler. Så kanskje vi skal bli flinkere å se det vakre i kråka, den er da ganske sjarmerende på bildet under?

Kråke! Sandvika, 2015

Kråka er en vanlig og tildels tallrik fugl over hele landet. Den er relativt stor og svært lydytrende hele året: "kraaa - kraa - kraaa" er vanligste lyden som alle kjenner. Den er kjent for å kunne opptre i store flokker, og det er særlig på kvelden den samler seg i disse store flokkene før de innfinner seg på overnattingsplassen. Dette er gjerne faste plasser som kan huse fra ti-talls til hundretalls fugler i noen trekroner. Det er mye liv både kveld og morgen nær disse overnattingsstedene.

Kråka bygger et enkelt reir, en reirskål gjerne i store trær bestående i hovedsak av grove kvister sett nedenfra, åpent (altså uten overbygg slik skjære har). Reirene er relativt store, og ligger godt spredt fra hverandre. De er populære reirhyller senere sesonger for andre arter, særlig hauker og våker bruker gjerne et brukt kråke-reir som reirplass. Derfor kan kråkene ha en viss betydning for rovfugl-bestanden vår!

Kråkeunge, uferdig fjærdrakt (og mindre enn de voksne), Horten, juli 2015

Kråke er ingen typisk trekkfugl, men trekker seg nok litt mot sjø og lavere områder om vinteren der flokkene gjerne blir ekstra store. Kråke er i stor grad knyttet til menneskeskapt kulturmark, og er flink til å utnytte avfall og rester etter mennesker. Dette styrker på mange måter kråkas plass i økosystemet vårt, og dette er igjen en trussel for andre arter, som småfugler og fugleegg, og også avkom av mindre pattedyr.

Kråka har en stor plass i vår kultur, og har likevel bare ett eneste navn som jeg kan finne ut av: kråke. Det er uvanlig, da slike folklore arter gjerne har en rekke ulike navn. Men ikke kråke? Vet du noe jeg ikke vet - så si i fra!

Som vanlig viser jeg til NOF/Birdlife sine sider for mer informasjon:
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=11493

NAVN:
Norsk:       Kråke
Latin:         Corvus cornix spp. cornix
Engelsk:     Hooded Crow
Svensk:      Grå kråka
Dansk:       Gråkrage
Spansk:      Corneja Cenicienta
Tysk:          Nebelkrähe
Fransk:       Corneille mantelée
Samisk:      Mæra-garanas, Vuorasj

Flere fuglerarter på bloggen:
http://fugletur.blogspot.no/search/label/Artsomtaler

Kråke, Sandvika, 2015

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar