tirsdag 11. august 2015

Ringmerking - hva kan du gjøre?

Det er ikke så lett å bli ringmerker. Grunnet hensyn til fuglene, og krav til sikkerhet i datagrunnlaget (identifikasjon, alder, kjønn) på fanget fugl, kreves det både opplæring og godkjennelse for å være ringmerker.

Når det er sagt, om du har lyst til å bli ringmerker er det beste å komme i kontakt med et miljø i ditt nærmiljø. Disse er ikke så lette og finne, da de ofte står litt på utsiden av de vanlige NOF organisasjonene. Likevel vil jeg anbefale og kontakte nærmeste NOF fylkes- eller lokal-lag, en liste over disse finner du er: http://birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/
Velg her ditt fylke, trykk på foreningslogo eller let litt rundt, blant annet kan fanen "lokallag" være nyttig i noen fylker.

Sildemåke, med svart fargering (og vanlig ring), merket og gjenfunnet i Sandvika, 2015

Men, det morsomme er at det kreves (selvfølgelig) ikke noe opplæring for å finne igjen en ringmerket fugl. Så her kan vi alle gjøre en innsats. I hovedsak finnes det to slag gjenfunn:
  • Døde fugler med vanlig liten ring, som er en stålring som må holdes i hånden (normalt) for å kunne avleses. Levende fugler med slike små ringer avleses normalt kun av ringmerkere med nett.
  • Større fugler som er merket med fargeringer eller store plastringer, begge deler for avlesing via kikkert eller ved hjelp av et bilde
Sistnevnte er morsomt, og spesielt vannfugler merkes med disse større ringene: svaner, gjess, måker og vadefugler. Men også hauker, steinvender og linerler. Les mer om dette her:

Og så kan du registrere deg på denne siden og legge inn dine gjenfunn, gjerne med et bilde for å sikre god dokumentasjon. Og så fort du legger inn et gjenfunn får du følge denne fuglen på disse web-sidene. Og det er i seg selv veldig morsomt og spennende!

Gråmåke, gjenfunnet i Moss, med en tre års veldokumentert historie (se under), Moss, 2015

Her er et eksempel fra ringmerking.no som altså gjelder gråmåken over:


Ikke flyttet seg så mye - det blir mer spennende og følge sildemåka, men den er nylig merket.

Til slutt, finner du en død fugl med bare metallring, klipp den av og noter så mye du kan rundt gjenfunnet. Se mer om dette her, og last eventuelt ned skjema også her:
http://www.museumstavanger.no/museene/stavanger-museum/ringmerkingssentralen/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar