søndag 9. oktober 2016

Sothøne - en våtmarkspesialist !

Sothøne er ikke en vanlig art i norsk fauna. Den er sterkt knyttet til grunne våtmarkssjøer fra lavlandet på Østlandet til Trøndelag. Samtidig er det en vanlig art i alle typiske biotoper over hele Eurasia, inklusive store hager og parker, så dette er en fugl en gjerne treffer på ute på reiser. Den har også nære slektninger i Amerika og Afrika.

Sothøne, hvorav det hvite blisset er et sikkert kjennetegn, København, Danmark, 2016
Sothøne er en riksefugl, og som flere av disse artene veldig tøffe. Så den er ikke redd snø og kulde i seg selv, men er helt avhengig av grunne og isfrie innsjøer, og da sier det seg selv at den ofte må trekke sørover om vinteren. Men den flyr tungt og ikke mer enn nødvendig, altså trekker den ikke lenger vekk enn den må. Vi kan trygt si at den er på grensen av sitt utbredelsesområde her hos oss, og den brer seg sakte innover og nordover i landet med den globale oppvarmingen. I min fuglebok fra 1946 er det oppgitt at et sothøne egg trolig er levert inn fra Sandvika i 1859, eneste mulige hekkefunn på Østlandet inntil da...

Sothøne, her fra Oslo-områdets sikreste lokasjon, Østensjøvannet, Oslo, 2015
Sothøne er en fugl med skarpe lyder, og avslører seg derfor fort om den er i et våtmarksområde, selv om den kan være vanskelig å se. Den svømmer i såvel åpent vann som i tett rørskog, men er aller oftest å se i kanten på siv og rørskog. Sothønene lever gjerne i flokk, men trenger likevel et lite territorie til reiret sitt, og passer godt på konene sine. Så i en større koloni er det mye knuffing, lyder og jaging utover vinteren, våren og sommeren.

Sothøne er en fotogen art, ikke spesielt sky. Men de skarpe kontrastene (helt svart og helt hvitt) kan gjøre det litt vanskelig å få til gode bilder.

Sothøne navn på flere aktuelle språk:

NAVN:
Norsk:         Sothøne (blisshøne, sumphøne, vannhøne)
Latin:           Fulica atra
Engelsk:       Common Coot
Svensk:        Sothöna
Dansk:         Blishøne
Spansk:       Focha Común
Tysk:           Foulque macroule
Fransk:        Blisshuhn
Samisk:       


Link til NOF/birdlife.no sine sider om sothøne:
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=4353

En ung sothøne, København, Danmark, 2016
En forvekslingsart, knoppsothøne, finnes noen få steder i Spania, og i hele Afrika. El Hondo NP, Alicante, Spania


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar