fredag 13. januar 2017

Bydue - til glede og besvær

Bydue, elsket og hatet i bybildet. Noen mater dem, andre jager dem, ungene løper etter dem i lek. Byduer, noen svarte, noen som originalen, andre helt hvite. Og i alle kombinasjoner. Hva er dette?

Våre byduer stammer alle fra en original fugleart som er utryddet i Norge: klippedue. Klippedue fantes opprinnelig i noen kolonier langs kysten vår, spesielt på vestlandet, den siste kolonien trolig til langt ut på 1900 tallet. Den  finnes fortsatt som ren art i noen deler av verden, inklusive i deler av Sør-Europa, de ytterste øyene i Storbritannia, og Færøyene aller nærmest!

En veldig mørk bydue, med regnbuen nedover halsen, Luxembourg, 2014

Noen fanget altså disse duene levende, og begynte å utnytte dem i husholdet og utviklet på den måte tamduer, slik vi kjenner dem som både brevduer, byduer og andre varianter. I denne prosessen har menneskene valgt å fremheve avvik i draktene, og krysset frem stadig flere avvik fra den originale fjærdrakten. Likevel finnes det fugler rundt oss i dag som er bemerkelsesverdig like originalen: klippedue.

Fuglene som ligner mest på klippedue er jevnt over stålblå i drakten, med to svarte striper over vingene, og lys overgump (nederst på ryggen).

I Norge ansees bydua ofte som et rent skadedyr, og det er lite restriksjoner på hva som er tillatt for å bekjempe fuglene om en gårdseier mener seg forulempet av disse fuglene. Og selv om fuglene er å treffe på i praksis alle tettsteder i Norge, har vi ikke så mange fugler, kanskje bare 10 000 fugler!

En solid flokk med byduer, litt uvanlig plassert i en bjørkekrone, Sandvika, 2016

Bydua er standfugl, og er derfor hos oss hele vinteren. I tillegg til å være viktig føde for hønsehauk og vandrefalk som gjerne trekker mot tettere befolkede strøk om vinteren, sliter byduene med selv å finne mat. Så bestandene begrenses i stor grad av vinter-overlevelse. Mange mater de, og de kan kaste seg over et julenek eller foringsplasser som kanskje ikke er tiltenkt byduer.. Siden de alltid er i flokk, kan det fort bli tomt om de kommer på besøk.

Min oppfordring er å respektere byduene våre som ville bestander, tenk også på at de tiltrekker seg store rovfugler til bynære strøk om vinteren, og verdsett derfor plassen deres i vår fauna!

Bydue navn på flere aktuelle språk:

NAVN:
Norsk:         Klippedue / Bydue (Bergdue)
Latin:           Columba livia (bydue: var. domestica)
Engelsk:       Rock Dove / Feral Pigeon
Svensk:        Klippduva / 
Dansk:         Klippedue /
Spansk:       Paloma Bravia / 
Tysk:           Felsentaube / 
Fransk:        Pigeon biset / 
Samisk:       


Link til NOF Birdlife.no sin side om bydue med utbredelseskart:
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=4774

Link til Handbook of the Birds of the World sin side om klippedue, inklusive bydue:
http://www.hbw.com/species/rock-dove-columba-livia

En veldig død bydue, ukjent om denne er tatt av rovfugl, men lokasjon kunne tyde på det, Lysaker, 2016

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar