mandag 4. mai 2015

Grågås - nå langs hele kysten vår

Grågås var en gang en art med noe begrenset utbredelse i Norge, men har de siste 50 årene spredt seg kraftig. Fra før var det en art som var knyttet til Vestlandet og Nord-Norge, i dag er den også svært vanlig på Sørlandet og Østlandet, i hovedsak på holmer og skjær langs sjøen.

Denne linken viser et utbredelseskart fra 1994, i praksis med data fra slutten av 80-tallet og frem mot utgivelse. Her ser vi at det ikke er dokumentert en eneste hekke-observasjon i for eksempel ytre Oslo-fjord! På et lite beiteområde ved Bjerkøya i Sande i Vestfold, har jeg våren 2015 sett  8 par med hver sitt kull på 3 - 9 kyllinger vandre rundt. Og om høsten kan en i området se flokker på opp til 1000 grågås på jordene i området. Grågås tåler nok litt mer jakt!

Grågås, Østensjøvannet, Oslo, 2015

Når det er sagt, så er grågås en flott fugl! Se nøye på disse og bli fasinert over stil og eleganse, på land, i vann og ikke minst i luften. Store flotte fugler med en vakker fjærdrakt. Grågås er relativt lett og skille fra de andre gåseartene i slekten "Anser", det vil si de gråbrune gjessene. Den har helt orange nebb uten noe svart, og den har orangerosa, nesten selvlysende, ben. I flukt har den veldig mye blågrått i vingene.

Grågås er i prinsippet en trekkfugl som om vinteren flyr sørover til grønne enger sørover i Danmark, Tyskland og Nederland. Her er det grønt gress og åpent vann, det grågås trenger for å trives. Den er gjerne tilbake i februar! Altså ikke lenger vekk enn strengt nødvendig, og flere kan nok overvintre på sørvest-landet.

Tre familier på løpetur mot vannet, Sande, 2015

Rundt bruk av plener og kortvokst gress oppstår det litt konflikter med oss mennesker, da grågås gjerne trekker opp på slike steder, altså plener i parker, bak badestrender, på holmer og skjær. Og er de mange, blir det mye spor. Avføringen kan være sjenerende og er selvfølgelig ikke forenlig med at små barn krabber rundt på gresset. Beste løsning? Finn ut hvor de trives best, og la de være i fred der, så kanskje de ikke til stadighet trekker inn på nye områder. Husk at de vil oppføre seg ulikt med små, ikke flyvedyktige unger. Da løper de opp og ned kun på gress som har kort avstand til vannet, de er sky, og de trenger å finne mat!

Grågås på grunner der den trives aller best. Se fargene på føttene! Sande, 2014
Grågås flyr selvfølgelig i gåseploger på trekket! Men siden de holder seg langs kysten, er disse flokkene i praksis bare å se langs kysten. Så om du ser en gåseflokk over indre østlandet for eksempel, så er ikke dette grågås. Men trolig kortnebbgås.

Link til NOF/Birdlife.no sin omtale av grågås:
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/?taxon_id=3435

NAVN:
Norsk:        Grågås (gagl, villgås)
Latin:          Anser anser
Engelsk:      Greylag Goose
Svensk:      Grågås
Dansk:        Graagaas
Spansk:      Ansar Común
Tysk:          Graugans
Fransk:       Oie cendrèe
Samisk:      Tschuenja


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar