lørdag 16. mai 2015

Kald vår, hva med trekkfuglene?

Det er 17. mai, og det har vært kjølig, nordavind og kaldt regn siden begynnelsen av april. Og det er full vinter i fjellet. Hva gjør dette med trekkfuglene?

Som tidligere beskrevet kommer gjerne trekkfuglene i to puljer, en i mars og april i hovedsak fra Europa og Middelhavslandene, og en ny bølge fra  Afrika i fra siste halvdel av april og utover i mai. Disse er i stor grad helt avhengig av en rik instektsfauna. Og det er ingen tvil om at kald motvind og kaldt vær påvirker hastighet og utbredelse av fugletrekket!

I hovedsak oppstår to situasjoner:
  • Fuglene kommer senere, svaler, fluesnappere og sangere blir fort to uker forsinket!
  • Fuglene trekker kanskje i andre retninger, lenger øst eller vest, da de følger vær og vind til en viss grad. Dette medfører at vi rett og slett får færre av disse fuglene etter en kald vår!
Så for oss som er veldig glad i mye fuglesang, så legger en kald mai en liten demper på trykket utover i mai og kanskje juni. Spesielt er nattsangerene på mange måter på sin nordlige grense i Sør-Norge, og deres tilstedeværelse kan bli preget av været i mai. Fugler som nattergal og myrsanger kan være relativt vanlige om våren er varm med sønnavinder, andre år er disse artene sjeldne, de dropper rett og slett å komme!

Gråfluesnapper, varmekjær insekteter.

Men mer vanlige arter kan også komme i mindre antall. Svaler for eksempel, noen år kommer de i hopetall i begynnelsen av mai, andre år er det vanskelig å se en eneste svale før 17. mai. Det samme gjelder begge våre vanlige fluesnappere, Svarthvit- og gråfluesnapper er varmekjære arter som følger insektssommeren.

Men stort sett kommer væromslaget før eller siden. Og når det kommer kommer fuglene, og desto senere det kommer, desto flere spennende sent-trekkende fugler kan dukke opp. Rosenfink, dvergfluesnapper, åkerrikse og andre kan komme med godvær i juni.

Et fenomen som oppstår med sen vår og snø i marka eller på fjellet, er at en del fugler oppholder seg lenger i vårt eget lavland, før de kan trekke innover og oppover. Dette gjelder ender og vadefugler som venter på at isen går, det gjelder vanlige fugler i fjellet som steinskvett, ringtrost, fjellerke og så videre. Er våren tidlig farer disse fort forbi og rett til skogs/fjells.

Fjellerke, trekker til fjells så fort det er mat å finne!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar