tirsdag 1. september 2015

Knoppsvane - den aller største!

Knoppsvane har en biologisk rekord å by på, noe som er relativt sjeldent i norsk natur. Den er (en av) verdens tyngste fugler som kan fly! En rekord den deler (eller krangler) med arabertrappe og koritrappe om. Alle tre artene kan bli over 15 kg - og flyr som bare det!

Knoppsvane er rett og slett en staselig fugl, som de aller fleste er veldig glade i. Et syn for øye! Riktignok kan de virke litt truende når de går mot små barn på en strand, hvesende, men få har blitt angrepet. Når det er sagt, er de store hannfuglene veldig opptatt av territoriene sine, og liker ikke å bli utfordret. Det er ikke få ganger den jager unna ungfugler i løpet av en sommer om det er noen i nærheten. Egentlig er det bare da den tar til vingene! Hannfuglene kjennes lettest igjen fra de er ganske unge på den svarte "knoppen" i pannen.

Knoppsvane, hann, markerer territoriet med hevede vinger, Kristiansand, 2003
Knoppsvane er en relativt ny fugl i vår fauna. I Løvenskjolds verk fra 1946 vises det til tre funn i Norge, alle på 1800-tallet!! I Fuglene i farger fra 1962 vises det til ville fugler i Fredrikstad området. Jeg husker tilbake til 1970-tallet, da var knoppsvane noe en fikk se i dammen ved Gjennestad langs gamle E18 gjennom Vestfold (trolig tamfugl). Utover 1980-tallet ble den stadig mer vanlig langs kysten på sør-østlandet. Og i dag er det rett og slett flere svaner enn det er gode hekketerritorier, noe som har ført til at den har trukket inn i ferskvanns-lokaliteter der flom, rovdyr, hunder og annet kan gjøre hekkingen vanskelig. Dog skal rev og hunder være tøffe for å ta knoppsvane-egg, en voksen svane trekker seg ikke så lett!

En voksen hann på trolig over 12 kg kommer inn for landing, ett mektig skue, Sandvika, 2014
Knoppsvane trekker unna frost og is, men overvintrer så nærme som mulig, og det betyr at i milde vintre holder den seg langs kysten i sørlige strøk. Den er på plass så fort isen har gått.

Reiret er en stor "såte" som legges på bakken, gjerne på en liten øy eller i våtmarker, som holder mennesker, hund og rev unna. Unger som klekkes sent, kan slite med å bli flyvedyktige før isen kommer, så dette er nok en absolutt grense for utbredelsen.


NAVN:
Norsk:       Knoppsvane (svane, tamsvane, 
Latin:         Cygnus olor
Engelsk:     Mute Swan
Svensk:      Knølsvane
Dansk:       Knopsvane
Spansk:      Cisne Vulgar
Tysk:          Höckerschwan
Fransk:       Cygne tuberculé
Samisk:      


En årsgammel knoppsvane, fortsatt med brunlige fjær, og uten noe rødfarge i nebbet. Kristiansand, 2004

Les mer om knoppsvane her, inklusive et utbredelseskart fra tidlig på 90-tallet:
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=3422


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar