torsdag 3. mars 2016

Fotogalleri: Alle fugler - omorganisert

Som en kan se på fanene over har vi to fotogalleri for fugler: Ett for de vi kan se i Europa, i en lang lang rekke, og ett for alle verdens fugler. Det siste galleriet er nå helt omorganisert, og klargjort for et litt større innrykk av bilder! De har også engelske, latinske (vitenskapelige) og norske navn.

Galleriet er delt opp i 10 seksjoner, noen av de har ikke mange bilder foreløpig, men det kommer :-)

Inndelingen og innholdet i dem er som listet opp nedenfor, samme liste som i fliken over. Ta en titt!

Vol. 1:   Struts - Perlehøner
Inkluderer: hegrer, andefugler, rovfugler og hønsefugler

Vol. 2:   Hoatsin - Papegøyer
Inkluderer: rikser, vadefugler, måker og duer

Vol. 3:   Turakoer- Kolibrier
Inkluderer: gjøker, ugler og seilere

Vol. 4:   Musefugler - Hakkespetter
Inkluderer: trogoner, isfugl, hornfugler og skjeggfugler

Vol. 5:   Brednebber - Lyrefugler
Inkluderer: tyranner

Vol. 6:   Lerker - Troster
Inkluderer: svaler, smetter og bylbyl 

Vol. 7:   Gressangere - Plystrere
Inkluderer: sangere og fluesnappere

Vol. 8:   Grottefugl - Sukkerfugler
Inkluderer: meiser, solfugl og blomsterfugler

Vol. 9:   Honningetere - Vireor
Inkluderer: kråkefugler, stær og spurver

Vol. 10: Finker - Trupialer
Inkluderer: amerikanske sangere og spurver

En appetittvekker:

Rødhalsgås

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar