onsdag 16. mars 2016

Hettemåke - en tidlig trekkfugl!

Så er det snart vår, og de første trekkfuglene har kommet, flokker med grønnfink og ringdue har vsit seg, og ved kysten er både gravand og grågås på plass (alle disse fuglene kan overvintre i Norge i lavt antall).

Så kommer gjerne måkene. Vi har tre måker som er trekkfugl: sildemåke, fiskemåke og hettemåke. Her skriver jeg om hettemåke. En trekkfugl som typisk ankommer sent i mars og blir hos oss til sent på høsten. Hettemåke er også en art som kan overvintre i enkelte havneområder på sør- og vestlandet.

Voksen hettemåke, i sommerdrakt men fortsatt ikke helt røde bein / nebb, Kuwait, 2014

Hettemåke er en relativt ny art i vår fauna, som begynte å etablere i seg i Norge rundt 1900, og der ekspansjonen i volum og geografi virkelig tok av på 1970-tallet. På det meste kan det ha vært opp mot 50 000 par som hekket i Norge! I dag er dette tallet mye lavere igjen, men denne vakre måka er fortsatt å regne som en vanlig fugl, men med mindre kolonier enn i glansdagene. Bakgrunnen for både ekspansjonen og tilbakegangen er ikke entydig kjent.

Hekkemåke hekker i kolonier, og fungerer i disse som en sterk beskyttelses faktor for andre våtmarksfugler. Den har derfor bidratt til styrking av bestander av for eksempel sivhøne og sothøne der dette er arter som har utnyttet beskyttelsen hettemåka gir. Slike kolonier er å finne i grunne ferskvanns-sjøer såvel som i grunne viker langs kysten. Men før og etter hekking kan en støte på hettemåke over det meste av kysten og lavlandet (og noen steder helt opp i fjellet).

Voksen hettemåke i all sin prakt, de hvite vingeforsidene er et godt kjennetegn hele året, Sandvika, 2014 (whhn)

Hettemåke er en vakker fugl, med røde bein og nebb, og sjokoladebrun hette, skiller den seg kraftig ut fra de andre måkene våre. Den enkle identifikasjonen forvanskes noe om vinteren, da  den flotte hetten blir borte, men fortsatt er det en svart prikk ved øret, og nebb og bein er tilnærmet svarte.

Hettemåke er veldig skravlete av seg, og spesielt om våren er det ikke småtteri med lyd som kommer ut av en hettemåke koloni i etableringsfasen. Dens lokkerop er en lett gjenkjennelig vårlyd, og er helt klart en del av vårstemningen i april.

Så den vanlige spalten om navn på flere aktuelle språk:

NAVN:
Norsk:        Hettemåke
Latin:          Larus ridibundus / Chroicocephalus ridibundus (sistnevnte er nytt og lite brukt i litteratur ennå)
Engelsk:      Black-headed Gull
Svensk:       Skrattmås
Dansk:        Hættemåge
Spansk:       Gaviota Reidora
Tysk:           Lachmöve
Fransk:       Mouette rieuse
Samisk:       


Link til NOF/Birdlife.no sine sider om hettemåke, og et temmelig utdatert utberedelseskart på en annen flik:
http://birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=4660

Hettemåke, Sandvika, 2015


1 kommentar:

  1. Tysk navn er Lachmöwe og mange er i mitt området om vinteren, kanskje noen norske også. God påske

    SvarSlett