mandag 13. desember 2010

Om å samle på fugler og andre opplevelser ...

Det å "samle" på fugleobservasjoner og andre observasjoner er for mange en viktig del av det å komme seg ut på tur. Og blir en bitt av basillen er muligheten til å samle faktisk uendelig - her gjelder det å kontrollere egen "samlemani" ellers går det helt galt !

I tillegg til fugler er det nok sommerfugler, planter og pattedyr som fanger mest interesse for de fleste, så da skjønner man fort hvor viktig det blir med notatboka. Og for samlere blir det et utall muligheter i for eksempel følgende matriser:
  • Fugler, sommerfugler, pattedyr, planter osv
  • Geografi: Verden, Land, regioner/fylker, kommuner, nasjonalparker/reservater osv
  • Tid: Life, år/sesong, måned, uke, dag...
Skjønner? Her gjelder det å passe seg, samt ha gode databaser eller andre verktøy for å holde styr på interessene. Dette er derfor en introduksjon til dataverktøy som kan være nyttig å bruke i ulike sammenhenger.

Og da trekker jeg frem Artsportalen, en portal for registrering av alle funn av fugler, pattedyr, planter, fisk, reptiler, amfibier og "småkryp" for hele Norge. En stor database som er tilpasset deg som bruker, og som samtidig sikrer at alle data knyttet til artsmangfoldet i Norge registreres. I tillegg er det et sted du kan følge med på andres observasjoner, ta ut rapporter på egne og andres funn basert på art/geografi/tid osv.

I første omgang kan du jo registrere deg som bruker, registrere noen kjente småfugler, og følge litt med på statistikksidene. NB! Statistikk oppdateres ca 24:00 hver natt, så du får ikke sett noe resultat på statistikken før dagen etter!

Sidene finner du her: http://www.artsobservasjoner.no/

Bor du i Oslo/Akershus kan du også kikke litt på: http://www.nofoa.no/ , da mange observasjoner legges inn her.

Mer om bruk av artsobservasjoner:
http://fugletur.blogspot.no/2011/01/godt-nytt-ar-tiden-for-tenke-over.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar