tirsdag 28. desember 2010

Fugletur i vinterskogen

På denne årstiden er det mye å oppleve i den norske vinterskogen. Opplevelsene vil variere med været, hvor du bor, og spesielt tilgang til mat. Det er i stor grad maten som bestemmer hvem som kan overleve - eller enda bedre, ser mulighet til å kunne stifte familie og formere seg.

Vi har mange grupper med fuglearter som i utgangspunktet trives veldig godt i skogene våre om vinteren. De vanligste er gjerne:
  • Meisene, flere arter, gjerne i blandede flokker sammen med fuglekonger, trekrypere og spettmeiser
  • Finkefugler, en rakke arter fra små sisiker til konglebit og kjernebiter
  • Hakkespettene, opptrer gjerne en og en, så de kan være vanskelig å oppdage 
  • Skogshøns, alle artene er standfugl og i samme område hele året
  • Uglene, blir aktive tidlig på vinteren om det er mat (smågnagere)
  • Rovfugler, hauker og ørner overvintrer, fiskørn, våkene og småfalkene er trekkfugler
  • Andre fugler, spesielt kråkefugler og spurver, fossekall, gjerdesmett osv

Norsk VinterfuglAtlas
Norsk Vinterfuglatlas, utgitt 2006
Litt avhengig av hvor en bor, skjønner en lett at det kan bli mange eller veldig mange opplevelser en dag i vinterskogen.

Den beste måten å oppleve vinterfuglene på er å oppsøke gode (det vil si næringsrike) biotoper og være lange perioder i området i ro. Lytt godt etter ulike lokkelyder, tidlig vårsang og spettelyder og se etter tegn (flis, frø på snøen osv). Meisene og finkefuglene er mye i bevegelse og kommer gjerne forbi på slike steder. Hakkespetter og skogshøns er så stasjonære at du nok må finne dem, dvs du må selv bevege deg rolig rundt i terrenget. Rovfugl kan alltid komme forbi. Uglene er det lettest å lytte etter (mer om dette senere).

Aller best synes jeg det er om det er så lite snø at du kan gå på beina, truger er fint for korte turer, ellers er ski flott, men husk å ha utstyr for å bevege deg utenfor oppkjørte løyper. Og husk litt mat, noe varmt  å drikke, og det viktigste utstyret.

For den som ønsker å vite litt mer om vinterfuglene våre finnes det en fantastisk flott bok som heter Norsk Vinterfuglatlas. Dette er en bok som gir en full oversikt over forekomsten av alle fugler i Norge om vinteren (desember - februar), ned til 10x10 km oppløsning. Så her kan du i detalj finne ut om hvilke arter du kan forvente å finne i skogen der du bor. Eller langs kysten for den saks kyld.

Ett par grankorsnebb, hannen i rødt til høgre, vanlig i vinterskogen om det er kongler på trærne.

Eller enda bedre, du kan kanskje finne feil og mangler, ved å kartlegge området der du bor mye grundigere enn man har gjort tidligere. Da er det viktig å registrere opplysningene på http://www.artsobservasjoner.no/

Boka Norsk Vinterfuglatlas får du kjøpt hos NOF, via nettbutikken Natur og Fritid. Mer info om boka, og pris, finner du her: http://www.naturogfritid.no/default.asp?VS=detalj&ID=811014

En nyere artikkel om delvis samme tema finner du her: Vinterfuglene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar