onsdag 30. mai 2012

På fugletur rundt Dælivannet (Bærum)

Dælivannet er en perle som ligger under østsiden av Kolsåstopp massivet i Bærum. Hele området er fredet - i hovedsak som landskapsverområde. Landskapet er preget av store gamle gårder, mye edelløvskog og selve Dælivannet. Selve fredningsområdet kan du lese mer om her: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=VV00001820

Å ta seg en fugletur i dette området i siste del av mai kan absolutt anbefales. Onsdag 23/5 2012 var vi 25 stykker på tur i regi av NOF Asker og Bærum som tok turen. Det ble en flott tur i et aldeles nydelig vær - kanskje litt for mye sol - til at fuglene sang av full hals. Aller mest sang er det gjerne når det er lunt og litt skyet - kanskje nesten regn i luften.

Men det er ikke mangel på fuglesang en slik dag ved Dælivannet. Det kan være vanskelig for nybegynnere å orientere seg i alle lydene. De mest dominerende (og gjerne de som det er lurt å lære seg først), er trostene (svarttrost, måltrost, gråtrost og rødvingetrost), bokfink, løvsanger, gulspurv og rødstrupe for å nevne noen. Om en klarer å lære seg disse sangene - er det lettere å skille ut andre arter.

Vi fikk også høre svart-hvit fluesnapper, gråfluesnapper (ikke mye til lyd...), gransanger, bøksanger, grønnsisik osv. Over oss var det en musvåk å se, og noen fikk også med seg en heftig lydytrende grønnspett, som så ut som om den ble angrepet (eller angrep?) en hønsehauk. En spennende opplevelse.

Selve Dælivannet har ikke nødvendigvis så mange fuglearter knyttet til vannspeilet, men noen av de som er her er veldig spesielle og sjeldne i Bærum. Både toppdykker og sothøne er å se på vannet, sammen med stokkand og kvinand.

Bildet nedenfor viser hvor fagert det er i sørenden av vannet, og er delvis tatt samme sted som det berømte maleriet "gutten med seljefløyten".


Vakker biotop, Dælivannet, Bærum, mai 2012 (Foto: Wenche H. Nygård)

torsdag 17. mai 2012

Ringdue - vår store og vanligste dueart

Alle har sett ringdue. Om du vet det eller ikke! Dette er en stor due som er vidt utbredt i bebygde strøk, kulturmarkområder og i skogsområder over hele Sør-Norge.

Ringdua er vår største due, egentlig ganske mye større enn en bydue. Navnet ringdue har den nok fått på grunn av sine hvite ringer - som den egentlig har to par av:
  • hvit "ring" eller halvmåne på begge sider av halsen, disse er normalt lette og se og er sikker identifikasjon av ringdue
  • hvit "ring" eller sigd på begge vingene, disse sees med litt øvelse tydelig når den flyr. Den kan også sees som en hvit kant på forsiden av vingene når den sitter stille.
Bildet nedenfor viser tydelig halsringen, og en kan også ane noe hvitt langs forkanten av vingen.

Ringdue i sitt aller mest naturlige element! Sande, juli 2015
Ringdue har en typisk hoende duesang, men den er likevel såpass ukjent at mange foreslår "gjøk" eller "ugle" når de hører sangen. Sangen er typisk tredelt, ganske dyp og litt hes/skurrende: ho-hooo-ho. Følg litt med i tiden fra mars til juni, så er det ikke så vanskelig å se fuglen synge og på den måten bli kjent med sangen. De vil typisk sitte litt høyt i trærne, lett å oppdage før løvet kommer, litt vanskeligere utover i mai da de gjerne sitter litt mer gjemt bak løvverket.

Reiret ligger også høyt i et tre. Det er ofte ekstremt enkelt, og er kjent for at en kan se både egg og rugende fugl gjennom reiret nedenfra! Ungene er ute av reiret tidlig på forsommeren. De kan være litt vanskeligere å kjenne igjen. De er litt mindre og mangler de hvite hals tegningene. Men de vil alltid være sammen med voksne ringduer (og mangler forøvrig også de svarte vingetegningene til bydue og skogdue).

Spankulerende ringdue, Ålborg, Danmark, 2015
Ringdue er en vanlig art i tilknytting til skog og kulturmark over hele Sør-Norge, men er å regne som mindre vanlig nord for Trøndelag. Ringdue er en trekkefugl de aller fleste stedene i landet, men kan i alle fall enkelte år overvintre langs kysten av sørvestlandet. Den kommer stadig tidligere, og er et godt eksempel på en raksjon på global oppvarming. Lokalt kom den på 1970 tallet gjennomsnittlig 7. april til Asker, jeg har selv de siste 15 år i gjennomsnitt sett den en måned tidligere i Lommedalen, Bærum, i praksis sammenlignbart klima og avstand fra kysten.

Jeg finner ikke andre eller gamle navn på ringdue. Om noen har noe å bidra med hører jeg gjerne fra deg! Også om du har andre utenlandske navn!

På NOF/birdlife.no sine sider finner du mer informasjon om ringdue, bland annet en rekke bilder: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/?taxon_id=4782&vis=bilder

NAVN:
Norsk:        Ringdue
Latin:          Colomba palumbus
Engelsk:      Common Woodpigeon
Svensk:       Ringduva
Dansk:        Ringdue
Spansk:      Paloma Torcaz
Tysk:          Ringeltaube
Fransk:       Pigeon ramier
Samisk:      Ringdue, på foring, Mørkassel, Sande, april 2011.
Flere fuglerarter på bloggen:
http://fugletur.blogspot.no/search/label/Artsomtaler