lørdag 22. oktober 2011

På fugletur til Lista (2)

Da er jeg på Lista igjen, denne gangen på styremøter/møter i Natur og Fritid og NOF.

Vi bor på Lista flystasjon. Her har det blitt et variert tilbud på overnatting til ulike priser og det er kort avstand til Lista Fyr og alle andre spennende fuglelokaliteter. Her er mer informasjon: http://www.lista-flypark.no/

Været er høstlig men mildt. Natt til i går var det gode forhold, og vi fikk hilse på både perleugle og spurveugle som var fanget på Lista fuglestasjon. Og de har fått en fantastisk ny database, som gjør at du kan gå inn å se på ringmerkingen slik den foregår (oppdateres hvert 10. minutt!): http://www.listafuglestasjon.no/default.asp?pxside=merkedata

Nedenfor er det et bilde av den aktuelle perleugla:

Perleugle, ringmerket på Lista Fuglestasjon, oktober 2011

Ellers var det litt begrenset med variasjon i fuglelivet, men du hverden - det er fugler over alt! Og hvor ellers er det det hele året, også sent i oktober. Og det ble flotte observasjoner av vandrefalk, havsuler, krykkje, alkekonge, jordugle osv. På kun noen få timer i ute!

Møtene har gått med til spennende strategimøter rundt det å utvikle Lista til et "nasjonalt kompetansesenter for fugl". Møter der kommersielle, offisielle og organisasjonene har møttest: Natur og Fritid, Farsund Kommune, NOF, Lista Flypark, Lista Fuglestasjon mfl.

Og selvfølgelig har vi vært i butikken og handlet: http://www.naturogfritid.no/

Tidligere artikkel om Lista: http://fugletur.blogspot.com/2011/01/pa-fugletur-til-lista.html