mandag 2. november 2015

Gråspurv og pilfink - like slektninger

Gråspurv er en av våre mest kjente fugler. I alle fall for oss litt voksne.  Gråspurven var å se over alt der det var mennesker og dyr i gamle dager, alle tettsteder hadde sin flokk som fartet rundt mellom lasteramper, bakerier, låver og andre steder der det var korn i ulike varianter å finne. Nå er det veldig mye mindre gråspurv. Det er bare kafeer og uteserveringer igjen med rester, og disse matkildene blir borte om vinteren. Og dette har gått hardt utover bestanden. Men litt kornnek til jul, noen utespisende røykere, og tilfeldigheter holder fortsatt liv i noen flokker.

Gråspurv hann, lysegrått kinn og grå på hodet, Kristiansand, 2015

Og vi snakker om en skikkelig hardhaus, ikke noe trekkfugl dette nei.

Om gråspurven har gått tilbake,  så har den nære slektningen pilfink blitt en vanligere fugl, og også en fugl som har trukket til byer og tettsteder. Leveviset er overraskende likt, men jeg ser mer pilfink plukke mat i naturen, gjerne sammen med andre finker i frørike planter om høsten og vinteren. Og de gamle og utenlandske navnene peker jo tydelig mot at denne arten har en "villere" opprinnelse.

Gråspurv hunn, rett og slett annerledes og ikke til å ta feil av, lys brun øyestripe, Kristiansand, 2015

Gråspurv og pilfink har altså mye til felles, og det gjelder også utseende, sang og lokkelyder. Med hensyn til utseende, som er sikreste identifikasjon, kan en si at de er like, unntatt at:
  • gråspurv hunn er ulik, med uanselige hodetegninger, kun lys stripe over øyet
  • gråspurv hann har grått på hodet
  • pilfink, begge kjønn, har brunt hode og en svart prikk ved øret
Håper bildene er oppklarende. Når det kommer til sang og lokkelyd er også mye likt, generelt kan en vel si at gråspurven er lysere og litt mer melodiøs i målet, men det tar en god del trening å skille de på lyd.

Pilfink, han og hunn er like, brunt hode og svart kinnflekk, Sandvika, 2015 (whhn)

Begge fugleartene vil ruge i hulrom, gråspurven veldig mye under takstein og lignende, pilfink det samme, men også gjerne i andre hulrom og fuglekasser. Begge bygger reir og planlegger unger omtrent hele året, og selv i Norge er nok tre kull ganske vanlig. Små gråspurvunger kan sees under taksteinen til uti september.

NAVN GRÅSPURV:
Norsk:       Gråspurv (huskall, husspurv, korntyv, spurv)
Latin:         Passer domesticus
Engelsk:     House Sparrow
Svensk:      Gråsparv
Dansk:       Graaspurv
Spansk:      Gorrión Común
Tysk:          Haussperling
Fransk:       Moineau domestique
Samisk:      NAVN PILFINK:
Norsk:       Pilfink (skogsporv, spurvefink)
Latin:         Passer montanus
Engelsk:     Eurasian Tree Sparrow
Svensk:      Pilfink
Dansk:       Skovspurv
Spansk:      Gorrión Molinero
Tysk:          Feldsperling
Fransk:       Moineau friquet
Samisk:      


Litt mer om begge artenes utbredelse og annen info på birdlife.no sine sider:

Gråspurv: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=11628
Pilfink:     http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=11648

Tydelig grå på hodet, gråspurv hann, Kristiansand, 2015

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar