søndag 12. juni 2022

Fugletur til Florida, USA

Nedenfor er noen få tips om å oppleve fugler og natur i Florida, USA. Florida er like stort som Sør-Norge, så dette er bare en apetitt vekker, skal du virkelig studere fugler i Florida finnes det nok vedlig gode bøker det vil være lurt å kjøpe!

Hvitbrynsvartspett hakker ut reirhull, Anhinga Trail, sørøst i Everglades NP, FL, USA, 2022

Grovt sett kan en dele opplevelser inn i fire hovedområder / biotop-typer:

  • Østkysten, altså Atlanterhavskysten, og dennes forlengelse helt ned til Key West
  • Sør, som i hovedsak dreier seg om den enorme nasjonalparken Everglades
  • Vestkysten, bedre kjent som Gulfkysten, da den ligger mot Mexico gulfen
  • Indre områder, gjerne med utgangspunkt i turistmetropolen Orlando og nordover
Nedenfor kommer en kort oppsummering vedrørende de ulike områdene.

En videosnutt verdt å se på som vi har tatt av Høvdingugle, sør i Everglades NP, FL, USA, 2022

Atlanterhavskysten består nesten hele veien av en barriere øyer (som Palm Beach og Miami Beach), utenfor en saltvanslagune (som i gamle dager var ferskvann...). Innenfor her er det igjen noe opprinnelig palmetto og annet busklandskap på sanddyner. Dette er biotopen til USA og Floridas eneste endemiske fugleart: Floridaskrike. Kysten er kraftig utbygd, så det er reservater som gir deg mulighet til å finne et rikt fugleliv. Disse er det heldigvis mange av.

Amerikapurpurhøne, Anhinga Trail, sørøst i Everglades NP, FL, USA, 2022

Everglades nasjonalpark er største nasjonalpark i hele østlige USA. Den er enorm, men kan i hovedsak deles inn i fire soner: 
  • i sør-øst er det mest "fastland" med reell skog (furuskog, palmer, mm) eller øyer av skog (hammocks). Dette området ligger innenfor hovedinngangen SW for Miami, og her kan en bevege seg innover på asfaltert vei til flere tilrettelagte steder å se på natur og fugleliv. Og ikke minst alligatorer som tilsynelatende alle amerikanere ønsker å se.
  • Sentralt fra nordøst til sørvest er det våteste og svært store ferskvannsområdene med i hovedsak "siv". Disse områdene benyttes mye til flyvebåter for turister. Det er dessverre ikke så mye å se (unntatt alligatorer). Området utgjør egentlig en gigantisk elv.
  • På nordsiden av denne "elven" ligger de store områdene med sypresser, som er svære trær som ser ut som en blanding av tuja og furu, om det kan beskrives slik... Dette er en type biotop som finnes spredt langt innover landet i store fuktige områder, som rundt Disney World i Orlando.
  • Langs kysten dominerer mangroveskogen. Denne er vanskelig tilgjengelig. Ut fra småstedet Everglades City arrangerer nasjonalparken båtturer inn i disse områdene, inkl til de 10 000 øyene ...! som ligger utenfor her!
Gulfkysten er min favoritt. For det første er det mindre utbygd, og det er mye mer skånsomt utbygd. På strendene kryr det av vadefugler, terner og måker (og amerikasaksenebb!). Sanddynene bak er rimelig inntakte, og det er store reservater også med strender og mangroveskog. På innsiden av barriereøyene (der det er det) er det mye mangrove igjen, og mye sjøløver!

Amerikaslangehals på reir med unger, sørvest i Everglades NP, FL, USA, 2022

Orlando-området her en rekke mindre reservater, men generelt er det mange områder innimellom som har et rimelig rikt fugleliv. For mange starter Florida turene her, og det er en fin introduksjon til faunaen. Pga alle våtmarkene, er hele Florida full av vannfugler, unntatt ender! Og de fleste kan like gjerne sees i Orlanod området som langs kystene.

Dunspett, i Corkscrew Swamp Sanctuary, nordvest i Everglades området, FL, USA, 2022

Nordøst for Tampa kom vi over et veldig fint område, som i nordøst starter som Hillsborough State par, men flotte tropiske "regnskog" følelse og til og med stryk i elva! Dette området strekker seg langt sørvest-over mot Tampa - og har flere navn, et av områdene kalles for Flatwoods Parke - også verdt å besøke!


Egretthegre, video fra Corkscrew Swamp Sanctuary, nordvest i Everglades området, FL, USA, 2022


Hvitbrynsvartspett, her kan du se hvordan den hakker ut reirhullet! Everglades NP, FL, USA, 2022

Jeg har også tidligere skrevet om tema, i hovedsak fra Orlando området: