mandag 24. oktober 2016

Havørn tar havelle !

Nok en gang var jeg tatt en langhelg på Lista med møter og spesielt mye fugletitting til meg å være. Vi var ute i sju timer hver dag, og det gir resultater!

Mange fugler og arter blir det å se på slike aktive dager. Lista er virkelig et sted med en unik fuglefauna på denne og andre tider av året. Anbefales!

Nedenfor deler jeg noen bilder av en havørn som helt plutselig kom ved siden av oss mens vi satt i et forblåst fugleskjul ved Hanangervann. Bildene taler vel for seg selv. Men kort oppsummert klarte altså havørnen å ta en enslig havelle etter fire forsøk. Vinden var så sterk at ørna kunne stå stille og vente på at anda måtte opp igjen etter luft.

En bra villmarksopplevelse!søndag 9. oktober 2016

Sothøne - en våtmarkspesialist !

Sothøne er ikke en vanlig art i norsk fauna. Den er sterkt knyttet til grunne våtmarkssjøer fra lavlandet på Østlandet til Trøndelag. Samtidig er det en vanlig art i alle typiske biotoper over hele Eurasia, inklusive store hager og parker, så dette er en fugl en gjerne treffer på ute på reiser. Den har også nære slektninger i Amerika og Afrika.

Sothøne, hvorav det hvite blisset er et sikkert kjennetegn, København, Danmark, 2016
Sothøne er en riksefugl, og som flere av disse artene veldig tøffe. Så den er ikke redd snø og kulde i seg selv, men er helt avhengig av grunne og isfrie innsjøer, og da sier det seg selv at den ofte må trekke sørover om vinteren. Men den flyr tungt og ikke mer enn nødvendig, altså trekker den ikke lenger vekk enn den må. Vi kan trygt si at den er på grensen av sitt utbredelsesområde her hos oss, og den brer seg sakte innover og nordover i landet med den globale oppvarmingen. I min fuglebok fra 1946 er det oppgitt at et sothøne egg trolig er levert inn fra Sandvika i 1859, eneste mulige hekkefunn på Østlandet inntil da...

Sothøne, her fra Oslo-områdets sikreste lokasjon, Østensjøvannet, Oslo, 2015
Sothøne er en fugl med skarpe lyder, og avslører seg derfor fort om den er i et våtmarksområde, selv om den kan være vanskelig å se. Den svømmer i såvel åpent vann som i tett rørskog, men er aller oftest å se i kanten på siv og rørskog. Sothønene lever gjerne i flokk, men trenger likevel et lite territorie til reiret sitt, og passer godt på konene sine. Så i en større koloni er det mye knuffing, lyder og jaging utover vinteren, våren og sommeren.

Sothøne er en fotogen art, ikke spesielt sky. Men de skarpe kontrastene (helt svart og helt hvitt) kan gjøre det litt vanskelig å få til gode bilder.

Sothøne navn på flere aktuelle språk:

NAVN:
Norsk:         Sothøne (blisshøne, sumphøne, vannhøne)
Latin:           Fulica atra
Engelsk:       Common Coot
Svensk:        Sothöna
Dansk:         Blishøne
Spansk:       Focha Común
Tysk:           Foulque macroule
Fransk:        Blisshuhn
Samisk:       


Link til NOF/birdlife.no sine sider om sothøne:
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=4353

En ung sothøne, København, Danmark, 2016
En forvekslingsart, knoppsothøne, finnes noen få steder i Spania, og i hele Afrika. El Hondo NP, Alicante, Spania