søndag 18. desember 2016

Zooom, Piiip og andre: Live fugler på internett

Det er uendelig med ressurser for å se, lære, slå opp og så videre om fugler på internett. Nasjonalt, og internasjonalt. Dette inkluderer "live streaming" fra ulike reirplasser og foringsplasser rundt omkring i hele verden!

Her hjemme har det vært utrolig mange slike "sendinger" siste året, med blant annet høyt profilerte NRK piip:  https://www.nrk.no/piip/ og Zooom:  https://www.zooom.no/  NRK viste en rekke hekkefugler i fuglefjell og andre steder i vår og sommer is sitt piip "show", mens zooom har sørget for helårssending med sin flotte foringplass på Nesodden.

Men selv om det er kalt og trist her om vinteren er det en rekke flotte sendinger fra sydligere strøk. En kan rett og slett gjøre seg litt kjent med fuglelivet over hele verden via internettet, live!

Nedenfor har jeg prøvd meg på å legge noen eksempel-sendingen direkte ut her på bloggen, om det lykkes. Om det ikke virker har jeg også lagt ved linkene. I tillegg har jeg linker til et par samlesider.

Første stream kommer fra Zooom foringsplass på Nesodden: https://www.zooom.no/hagefuglene/live Husk at om natten er det svart, eller sendingen kan være stoppet!Så her er ett par bra sider:Det er altså bare å google, finne og kikke!!

mandag 12. desember 2016

Invasjon av haukugle !

Som mange trolig har observert, florerer det med rapporter om haukugle observasjoner for tiden, i hovedsak i Sør-øst Norge, men også mange på Vestlandet. Ett søk på artsobservasjoner.no fra 1. september til og med 11. desember, gir over 2000 treff på observasjoner!

Her kan du selv søke: https://www.artsobservasjoner.no/ViewSighting/SearchSighting

Denne invasjonen henger tett sammen med at det er et bra museår i Sør-Norge, og samtidig helt sikkert lite smågnagere der de kommer fra. Og mange kommer nordfra og østfra, fra den store taigaen gjennom Russland. Selv om andre nok er fra egen bestand i fjellskogen og nordover inkludert Sverige og Finland. Men hele invasjonen er altså knyttet til matressurser!

Haukugle, Surnia ulula, Øvre Eiker, 2016
Slike invasjoner oppstår med ujevne mellomrom, omtrent en gang i ti-året. Så har du anledning er det bare å komme seg ut og lete, eller finne en som noen allerede har funnet og lagt ut på artsobservasjoner.no!

Vi fikk sett denne ugla avbildet her ved Fiskumvannet i nedre Buskerud, etter nettopp et slikt søk og litt planlegging. Metoden har vært forsøkt før uten hell, men denne gangen fikk vi altså se den. Første gang inne i grov skog mellom trestammene som en hauk på jakt. Men så satte den seg karakteristisk på toppen av et tre. Men selv der er den vanskelig å oppdage, så være nøye og bruk tid fra ulike vinkler om du leter.

De fotografiske forholdene var ikke gode. Men et par nesten brukbare bilder ble det i alle fall!

Haukugle, Surnia ulula, Øvre Eiker, 2016

Haukugle, Surnia ulula, Øvre Eiker, 2016