Fuglene vi har sett

Her er fugleartene vi har sett, direkte fra databasen jeg bruker.

Listen er oppdatert pr juni 2012, og består av 1421 arter.


01 01 STRUTSEFAMILIEN                      Struthioniformes Struthionidae
    001 Struts                               Struthio camelus

03 01 PINGVINFAMILIEN                      Sphenisciformes Spheniscidae
    014 Kappingvin                           Spheniscus demersus

04 01 LOMFAMILIEN                          Gaviiformes Gaviidae
    001 Smålom                               Gavia stellata
    002 Storlom                              Gavia arctica
    004 Islom                                Gavia immer

05 01 DYKKERFAMILIEN                       Podicipediformes Podicipedidae
    001 Dvergdykker                          Tachybaptus ruficollis
    004 Pygmedykker                          Tachybaptus dominicus
    005 Ringnebbdykker                       Podilymbus podiceps
    011 Gråstrupedykker                      Podiceps grisegena
    012 Toppdykker                           Podiceps cristatus
    013 Horndykker                           Podiceps auritus
    014 Svarthalsdykker                      Podiceps nigricollis

06 01 ALBATROSSFAMILIEN                    Procellariiformes Diomedeidae
    008 Svartbrynalbatross                   Thalassarche melanophris
    010 Svartflekkalbatross                  Thalassarche cauta
    011 Tristanalbatross                     Thalassarche chlororhynchos

06 02 STORMFUGLFAMILIEN                    Procellariiformes Procellariidae
    002 Nordkjempepetrell                    Macronectes halli
    003 Havhest                              Fulmarus glacialis
    006 Flekkpetrell                         Daption capense
    051 Hvithakepetrell                      Procellaria aequinoctialis
    056 Gulnebblire                          Calonectris diomedea
    060 Storlire                             Puffinus gravis
    067 Middelshavslire                      Puffinus yelkouan
    068 Balearhavlire                        Puffinus mauretanicus
    073 Dverglire                            Puffinus assimilis

07 01 TROPIKKFUGLFAMILIEN                  Pelecaniformes Phaethontidae
    001 Rødnebbtropikkfugl                   Phaethon aethereus

07 02 PELIKANFAMILIEN                      Pelecaniformes Pelecanidae
    001 Hvitpelikan                          Pelecanus onocrotalus
    002 Rosenpelikan                         Pelecanus rufescens
    004 Krøllpelikan                         Pelecanus crispus
    006 Amerikapelikan                       Pelecanus erythrorhynchos
    008 Brunpelikan                          Pelecanus occidentalis

07 03 SULEFAMILIEN                         Pelecaniformes Sulidae
    001 Havsule                              Morus bassanus
    002 Kappsule                             Morus capensis
    009 Rødfotsule                           Sula sula
    010 Brunsule                             Sula leucogaster

07 04 SKARVEFAMILIEN                       Pelecaniformes Phalacrocoracidae
    002 Totoppskarv                          Phalacrocorax auritus
    003 Bengalskarv                          Phalacrocorax fuscicollis
    004 Flodskarv                            Phalacrocorax brasilianus
    005 Storskarv                            Phalacrocorax carbo
    006 Kappskarv                            Phalacrocorax capensis
    008 Benguelaskarv                        Phalacrocorax neglectus
    010 Blåhakeskarv                         Phalacrocorax penicillatus
    011 Toppskarv                            Phalacrocorax aristotelis
    035 Langhaleskarv                        Phalacrocorax africanus
    036 Kronskarv                            Phalacrocorax coronatus
    037 Orientdvergskarv                     Phalacrocorax niger
    038 Dvergskarv                           Phalacrocorax pygmaeus

07 05 SLANGEHALSFAMILIEN                   Pelecaniformes Anhingidae
    001 Amerikaslangehals                    Anhinga anhinga
    002 Orientslangehals                     Anhinga melanogaster

07 06 FREGATTFUGLFAMILIEN                  Pelecaniformes Fregatidae
    003 Praktfregattfugl                     Fregata magnificens
    005 Småfregattfugl                       Fregata ariel

08 01 HEGREFAMILIEN                        Ciconiiformes Ardeidae
    003 Gråhegre                             Ardea cinerea
    004 Herodiashegre                        Ardea herodias
    007 Svarthodehegre                       Ardea melanocephala
    011 Goliathegre                          Ardea goliath
    012 Purpurhegre                          Ardea purpurea
    013 Egretthegre                          Ardea alba
    014 Dansehegre                           Egretta rufescens
    017 Skyggehegre                          Egretta ardesiaca
    018 Prakthegre                           Egretta tricolor
    019 Duskhegre                            Egretta intermedia
    021 Blåhegre                             Egretta caerulea
    022 Snøhegre                             Egretta thula
    023 Silkehegre                           Egretta garzetta
    024 Strandhegre                          Egretta gularis
    026 Sothegre                             Egretta sacra
    027 Topphegre                            Ardeola ralloides
    028 Mangrovehegre                        Ardeola grayii
    029 Vinhegre                             Ardeola bacchus
    032 Rustbukhegre                         Ardeola rufiventris
    033 Kuhegre                              Bubulcus ibis
    034 Krabbehegre                          Butorides striata
    035 Grønnrygghegre                       Butorides virescens
    037 Natthegre                            Nycticorax nycticorax
    039 Gulkronehegre                        Nyctanassa violacea
    053 Okerrørdrum                          Ixobrychus sinensis
    055 Dvergrørdrum                         Ixobrychus minutus
    059 Gulhalsrørdrum                       Ixobrychus flavicollis
    062 Rørdrum                              Botaurus stellaris
08 02 SKYGGEFUGLFAMILIEN                   Ciconiiformes Scopidae
    001 Skyggefugl                           Scopus umbretta

08 03 STORKEFAMILIEN                       Ciconiiformes Ciconiidae
    001 Amerikastork                         Mycteria americana
    003 Gulnebbstork                         Mycteria ibis
    004 Beltestork                           Mycteria leucocephala
    005 Asiagapenebb                         Anastomus oscitans
    006 Afrikagapenebb                       Anastomus lamelligerus
    007 Svartstork                           Ciconia nigra
    009 Ullhalsstork                         Ciconia episcopus
    012 Stork                                Ciconia ciconia
    014 Svarthalsstork                       Ephippiorhynchus asiaticus
    015 Sadelnebbstork                       Ephippiorhynchus senegalensis
    017 Småadjutant                          Leptoptilos javanicus
    018 Marabustork                          Leptoptilos crumeniferus

08 05 IBISFAMILIEN                         Ciconiiformes Threskiornithidae
    001 Helligibis                           Threskiornis aethiopicus
    002 Orientibis                           Threskiornis melanocephalus
    005 Rødvorteibis                         Pseudibis papillosa
    009 Rødkroneibis                         Geronticus calvus
    013 Hadadaibis                           Bostrychia hagedash
    022 Hvitibis                             Eudocimus albus
    023 Rødibis                              Eudocimus ruber
    024 Bronseibis                           Plegadis falcinellus
    025 Hvitgrimeibis                        Plegadis chihi
    028 Skjestork                            Platalea leucorodia
    030 Afrikaskjestork                      Platalea alba
    033 Rosenskjestork                       Platalea ajaja

09 01 FLAMINGOFAMILIEN                     Phoenicopteriformes Phoenicopterid
    001 Flamingo                             Phoenicopterus roseus
    004 Dvergflamingo                        Phoenicopterus minor

10 02 ANDEFAMILIEN                         Anseriformes Anatidae
    006 Småplystreand                        Dendrocygna javanica
    007 Maskeplystreand                      Dendrocygna viduata
    009 Rødnebbplystreand                    Dendrocygna autumnalis
    010 Hvitryggand                          Thalassornis leuconotus
    011 Knoppsvane                           Cygnus olor
    015 Sangsvane                            Cygnus cygnus
    016 Dvergsvane                           Cygnus columbianus
    019 Sædgås                               Anser fabalis
    020 Kortnebbgås                          Anser brachyrhynchus
    021 Tundragås                            Anser albifrons
    023 Grågås                               Anser anser
    024 Stripegås                            Anser indicus
    025 Snøgås                               Chen caerulescens
    028 Ringgås                              Branta bernicla
    029 Hvitkinngås                          Branta leucopsis
    031 Kanadagås                            Branta canadensis
    043 Niland                               Alopochen aegyptiaca
    044 Rustand                              Tadorna ferruginea
    045 Kapprustand                          Tadorna cana
    048 Gravand                              Tadorna tadorna
    054 Sporegås                             Plectropterus gambensis
    057 Kamand                               Sarkidiornis melanotos
    060 Beltedvergand                        Nettapus coromandelianus
    061 Praktdvergand                        Nettapus auritus
    063 Brudeand                             Aix sponsa
    064 Mandarinand                          Aix galericulata
    071 Brunnakke                            Anas penelope
    075 Snadderand                           Anas strepera
    077 Krikkand                             Anas crecca
    080 Kappand                              Anas capensis
    089 Stokkand                             Anas platyrhynchos
    092 Golfand                              Anas fulvigula
    093 Rødfotand                            Anas rubripes
    094 Gulnebband                           Anas undulata
    096 Flekknebband                         Anas poecilorhyncha
    101 Stjertand                            Anas acuta
    105 Rødnebband                           Anas erythrorhyncha
    108 Hottentottand                        Anas hottentota
    109 Knekkand                             Anas querquedula
    110 Blåvingeand                          Anas discors
    113 Kappskjeand                          Anas smithii
    115 Skjeand                              Anas clypeata
    117 Marmorand                            Marmaronetta angustirostris
    118 Rødhodeand                           Netta rufina
    120 Fløyelsand                           Netta erythrophthalma
    121 Taffeland                            Aythya ferina
    124 Ringand                              Aythya collaris
    125 Hvitøyeand                           Aythya nyroca
    129 Toppand                              Aythya fuligula
    131 Bergand                              Aythya marila
    132 Purpurhodeand                        Aythya affinis
    133 Ærfugl                               Somateria mollissima
    138 Havelle                              Clangula hyemalis
    139 Svartand                             Melanitta nigra
    140 Brilleand                            Melanitta perspicillata
    141 Sjøorre                              Melanitta fusca
    142 Kvinand                              Bucephala clangula
    144 Bøffeland                            Bucephala albeola
    145 Lappfiskand                          Mergellus albellus
    146 Hjelmfiskand                         Lophodytes cucullatus
    148 Siland                               Mergus serrator
    149 Laksand                              Mergus merganser
    153 Stivhaleand                          Oxyura jamaicensis
    155 Hvithodeand                          Oxyura leucocephala
    156 Kafferand                            Oxyura maccoa

11 01 KONDORFAMILIEN                       Falconiformes| Cathartidae
    001 Svartkondor                          Coragyps atratus
    002 Kalkunkondor                         Cathartes aura

12 01 FISKEØRNFAMILIEN                     Falconiformes Pandionidae
    001 Fiskeørn                             Pandion haliaetus

12 02 HAUKEFAMILIEN                        Falconiformes Accipitridae
    001 Gjøkbaza                             Aviceda cuculoides
    005 Svartbaza                            Aviceda leuphotes
    011 Vepsevåk                             Pernis apivorus
    013 Orientvepsevåk                       Pernis ptilorhynchus
    016 Svaleglente                          Elanoides forficatus
    017 Flaggermusglente                     Macheiramphus alcinus
    019 Svartvingeglente                     Elanus caeruleus
    030 Glente                               Milvus milvus
    031 Svartglente                          Milvus migrans
    033 Braminglente                         Haliastur indus
    034 Hvitbukhavørn                        Haliaeetus leucogaster
    036 Flodørn                              Haliaeetus vocifer
    038 Båndhavørn                           Haliaeetus leucoryphus
    039 Havørn                               Haliaeetus albicilla
    040 Hvithodehavørn                       Haliaeetus leucocephalus
    044 Palmegribb                           Gypohierax angolensis
    045 Hettegribb                           Necrosyrtes monachus
    046 Lammegribb                           Gypaetus barbatus
    047 Åtselgribb                           Neophron percnopterus
    048 Hvitryggribb                         Gyps africanus
    049 Bengalgribb                          Gyps bengalensis
    050 Indiagribb                           Gyps indicus
    052 Skjellgribb                          Gyps rueppellii
    053 Himalayagribb                        Gyps himalayensis
    054 Gåsegribb                            Gyps fulvus
    055 Kappgribb                            Gyps coprotheres
    056 Munkegribb                           Aegypius monachus
    057 Øregribb                             Torgos tracheliotus
    058 Hvithodegribb                        Trigonoceps occipitalis
    059 Rødhodegribb                         Sarcogyps calvus
    060 Slangeørn                            Circaetus gallicus
    062 Svartbrystslangeørn                  Circaetus pectoralis
    063 Brunslangeørn                        Circaetus cinereus
    064 Kystslangeørn                        Circaetus fasciolatus
    066 Gjøglerørn                           Terathopius ecaudatus
    070 Orientsnokørn                        Spilornis cheela
    075 Sivhauk                              Circus aeruginosus
    076 Afrikasivhauk                        Circus ranivorus
    077 Østsivhauk                           Circus spilonotus
    084 Myrhauk                              Circus cyaneus
    085 Steppehauk                           Circus macrourus
    087 Enghauk                              Circus pygargus
    088 Klatrehauk                           Polyboroides typus
    090 Øglehauk                             Kaupifalco monogrammicus
    093 Bleksanghauk                         Melierax canorus
    094 Gabarhauk                            Micronisus gabar
    096 Topphauk                             Accipiter trivirgatus
    099 Bantuhauk                            Accipiter tachiro
    101 Shikrahauk                           Accipiter badius
    103 Balkanhauk                           Accipiter brevipes
    131 Ovambohauk                           Accipiter ovampensis
    132 Spurvehauk                           Accipiter nisus
    133 Rødbrystspurvehauk                   Accipiter rufiventris
    134 Tverrhalehauk                        Accipiter striatus
    141 Nonnehauk                            Accipiter melanoleucus
    143 Hønsehauk                            Accipiter gentilis
    165 Kullvåk                              Buteogallus anthracinus
    175 Rødvingevåk                          Buteo lineatus
    178 Gray Hawk                            Buteo nitidus
    180 Korthalevåk                          Buteo brachyurus
    187 Båndhalevåk                          Buteo albonotatus
    189 Rødhalevåk                           Buteo jamaicensis
    191 Musvåk                               Buteo buteo
    192 Flekkvåk                             Buteo oreophilus
    194 Ørnvåk                               Buteo rufinus
    197 Fjellvåk                             Buteo lagopus
    199 Augur Buzzard                        Buteo augur
    201 Sjakalvåk                            Buteo rufofuscus
    206 Svartørn                             Ictinaetus malayensis
    207 Småskrikeørn                         Aquila pomarina
    208 Indiaskrikeørn                       Aquila hastata
    209 Storskrikeørn                        Aquila clanga
    210 Savanneørn                           Aquila rapax
    211 Steppeørn                            Aquila nipalensis
    212 Iberiaørn                            Aquila adalberti
    213 Keiserørn                            Aquila heliaca
    214 Bantuørn                             Aquila wahlbergi
    216 Kongeørn                             Aquila chrysaetos
    218 Klippeørn                            Aquila verreauxii
    219 Haukørn                              Aquila fasciatus
    220 Afrikahaukørn                        Aquila spilogaster
    221 Dvergørn                             Aquila pennatus
    225 Kampørn                              Polemaetus bellicosus
    227 Toppørn                              Lophaetus occipitalis
    231 Fjellskogørn                         Spizaetus nipalensis
    238 Ornatskogørn                         Spizaetus ornatus
    239 Kronørn                              Stephanoaetus coronatus

12 03 SEKRETÆRFUGLFAMILIEN                 Falconiformes Sagittariidae
    001 Sekretærfugl                         Sagittarius serpentarius

12 04 FALKEFAMILIEN                        Falconiformes Falconidae
    009 Kremkarakara                         Milvago chimachima
    022 Halsbåndfalkonett                    Microhierax caerulescens
    027 Rødfalk                              Falco naumanni
    028 Tårnfalk                             Falco tinnunculus
    034 Slettefalk                           Falco rupicoloides
    035 Spurvefalk                           Falco sparverius
    041 Aftenfalk                            Falco vespertinus
    046 Dvergfalk                            Falco columbarius
    049 Lerkefalk                            Falco subbuteo
    057 Slagfalk                             Falco biarmicus
    059 Tartarfalk                           Falco cherrug
    060 Jaktfalk                             Falco rusticolus
    063 Svalefalk                            Falco fasciinucha
    064 Vandrefalk                           Falco peregrinus

13 02 HOKKOFAMILIEN                        Galliformes Cracidae
    004 Llanoshokko                          Ortalis ruficauda

13 04 HØNSEFUGLFAMILIEN                    Galliformes Tetraonidae
    006 Lirype                               Lagopus lagopus
    007 Fjellrype                            Lagopus muta
    009 Storfugl                             Tetrao urogallus
    010 Orrfugl                              Tetrao tetrix
    012 Jerpe                                Bonasa bonasia

13 05 TANNVAKTELFAMILIEN                   Galliformes Odontophoridae
    007 Kaliforniavaktel                     Callipepla californica

13 06 FASANFAMILIEN                        Galliformes Phasianidae
    013 Berberhøne                           Alectoris barbara
    014 Rødhøne                              Alectoris rufa
    018 Halsbåndfrankolin                    Francolinus francolinus
    021 Gråfrankolin                         Francolinus pondicerianus
    023 Kokifrankolin                        Francolinus coqui
    027 Krattfrankolin                       Francolinus sephaena
    030 Rødvingefrankolin                    Francolinus levaillantii
    031 Gråvingefrankolin                    Francolinus africanus
    033 Miombofrankolin                      Francolinus shelleyi
    045 Kappfrankolin                        Francolinus capensis
    046 Shonafrankolin                       Francolinus natalensis
    050 Rødstrupefrankolin                   Francolinus afer
    051 Svartbeinfrankolin                   Francolinus swainsonii
    059 Rapphøne                             Perdix perdix
    066 Vaktel                               Coturnix coturnix
    089 Laohøne                              Arborophila brunneopectus
    094 Grønnbeinhøne                        Arborophila chloropus
    104 Perlesporehøne                       Galloperdix lunulata
    116 Jungelhane                           Gallus gallus
    120 Kalifasan                            Lophura leucomelanos
    129 Pompongfasan                         Lophura diardi
    140 Fasan                                Phasianus colchicus
    146 Plettfasan                           Polyplectron germaini
    153 Indiapåfugl                          Pavo cristatus
    154 Smaragdpåfugl                        Pavo muticus

13 07 PERLEHØNSFAMILIEN                    Galliformes Numididae
    003 Hjelmperlehøne                       Numida meleagris
    005 Parykkperlehøne                      Guttera pucherani

14 03 SPRINGVAKTELFAMILIEN                 Gruiformes Turnicidae
    006 Båndspringvaktel                     Turnix suscitator

14 04 TRANEFAMILIEN                        Gruiformes Gruidae
    001 Gråkrontrane                         Balearica regulorum
    004 Blue Crane                           Anthropoides paradiseus
    007 Kanadatrane                          Grus canadensis
    008 Sarustrane                           Grus antigone
    011 Trane                                Grus grus

14 05 RIKSETRANEFAMILIEN                   Gruiformes Aramidae
    001 Riksetrane                           Aramus guarauna

14 07 RIKSEFAMILIEN                        Gruiformes Rallidae
    001 Prikkdunrikse                        Sarothrura pulchra
    003 Rustdunrikse                         Sarothrura rufa
    049 Orientrikse                          Gallirallus striatus
    056 Vannrikse                            Rallus aquaticus
    057 Kafferrikse                          Rallus caerulescens
    064 Åkerrikse                            Crex crex
    079 Jernrikse                            Amaurornis akool
    082 Hvitbrystrikse                       Amaurornis phoenicurus
    085 Black Crake                          Amaurornis flavirostra
    088 Sumprikse                            Porzana parva
    090 Myrrikse                             Porzana porzana
    092 Maskerikse                           Porzana carolina
    112 Sultanhøne                           Porphyrio porphyrio
    115 Amerikapurpurhøne                    Porphyrio martinica
    119 Sivhøne                              Gallinula chloropus
    125 Knoppsothøne                         Fulica cristata
    126 Sothøne                              Fulica atra
    128 Amerikasothøne                       Fulica americana

14 08 SVØMMERIKSEFAMILIEN                  Gruiformes Heliornithidae
    001 Flekksvømmerikse                     Podica senegalensis

14 12 TRAPPEFAMILIEN                       Gruiformes Otididae
    001 Stortrappe                           Otis tarda
    003 Koritrappe                           Ardeotis kori
    009 Rustnakketrappe                      Neotis denhami
    013 Blåtrappe                            Eupodotis caerulescens
    019 Rødtopptrappe                        Eupodotis ruficrista
    020 Svarthalstrappe                      Eupodotis afra
    021 Hvitskafttrappe                      Eupodotis afraoides
    022 Svartbuktrappe                       Lissotis melanogaster
    026 Dvergtrappe                          Tetrax tetrax

15 01 BLADHØNSFAMILIEN                     Charadriiformes Jacanidae
    001 Dvergbladhøne                        Microparra capensis
    002 Afrikabladhøne                       Actophilornis africanus
    005 Fasanbladhøne                        Hydrophasianus chirurgus
    006 Bronsebladhøne                       Metopidius indicus
    008 Rødflikbladhøne                      Jacana jacana

15 02 RIKSESNIPEFAMILIEN                   Charadriiformes Rostratulidae
    001 Riksesnipe                           Rostratula benghalensis

15 04 TJELDFAMILIEN                        Charadriiformes Haematopodidae
    004 Amerikatjeld                         Haematopus palliatus
    005 Kappsvarttjeld                       Haematopus moquini
    006 Tjeld                                Haematopus ostralegus

15 06 AVOSETTFAMILIEN                      Charadriiformes Recurvirostridae
    001 Stylteløper                          Himantopus himantopus
    004 Svartkronestylteløper                Himantopus mexicanus
    007 Avosett                              Recurvirostra avosetta
    008 Amerikaavosett                       Recurvirostra americana

15 07 TRIELFAMILIEN                        Charadriiformes Burhinidae
    001 Vanntriel                            Burhinus vermiculatus
    002 Triel                                Burhinus oedicnemus
    004 Flekktriel                           Burhinus capensis

15 08 BRAKKSVALEFAMILIEN                   Charadriiformes Glareolidae
    004 Savanneløper                         Cursorius temminckii
    006 Tobelteløper                         Smutsornis africanus
    011 Brakksvale                           Glareola pratincola

15 09 LOFAMILIEN                           Charadriiformes Charadriidae
    001 Vipe                                 Vanellus vanellus
    002 Langtåvipe                           Vanellus crassirostris
    003 Smedvipe                             Vanellus armatus
    004 Sporevipe                            Vanellus spinosus
    005 Elvevipe                             Vanellus duvaucelii
    006 Hinduvipe                            Vanellus malabaricus
    008 Hvitkronevipe                        Vanellus albiceps
    011 Kronvipe                             Vanellus coronatus
    012 Stripehodevipe                       Vanellus senegallus
    016 Brillevipe                           Vanellus indicus
    021 Sumpvipe                             Vanellus leucurus
    023 Amerikatoppvipe                      Vanellus chilensis
    028 Heilo                                Pluvialis apricaria
    029 Tundralo                             Pluvialis squatarola
    031 Sandlo                               Charadrius hiaticula
    032 Amerikasandlo                        Charadrius semipalmatus
    034 Dverglo                              Charadrius dubius
    036 Tobeltelo                            Charadrius vociferus
    037 Piplo                                Charadrius melodus
    039 Kittlitzlo                           Charadrius pecuarius
    041 Hvitkranslo                          Charadrius tricollaris
    043 Strandlo                             Charadrius marginatus
    045 Hvitbrystlo                          Charadrius alexandrinus
    057 Boltit                               Charadrius morinellus

15 11 SNIPEFAMILIEN                        Charadriiformes Scolopacidae
    001 Rugde                                Scolopax rusticola
    010 Kvartbekkasin                        Lymnocryptes minimus
    016 Afrikabekkasin                       Gallinago nigripennis
    018 Dobbeltbekkasin                      Gallinago media
    019 Enkeltbekkasin                       Gallinago gallinago
    028 Kortnebbekkasinsnipe                 Limnodromus griseus
    029 Langnebbekkasinsnipe                 Limnodromus scolopaceus
    031 Svarthalespove                       Limosa limosa
    033 Lappspove                            Limosa lapponica
    037 Småspove                             Numenius phaeopus
    040 Storspove                            Numenius arquata
    041 Langnebbspove                        Numenius americanus
    045 Strandsnipe                          Actitis hypoleucos
    046 Flekksnipe                           Actitis macularius
    047 Skogsnipe                            Tringa ochropus
    048 Eremittsnipe                         Tringa solitaria
    051 Sotsnipe                             Tringa erythropus
    053 Gluttsnipe                           Tringa nebularia
    055 Willet                               Tringa semipalmatus
    057 Damsnipe                             Tringa stagnatilis
    058 Grønnstilk                           Tringa glareola
    059 Rødstilk                             Tringa totanus
    061 Steinvender                          Arenaria interpres
    065 Polarsnipe                           Calidris canutus
    066 Sandløper                            Calidris alba
    070 Dvergsnipe                           Calidris minuta
    071 Temmincksnipe                        Calidris temminckii
    073 Pygmesnipe                           Calidris minutilla
    078 Tundrasnipe                          Calidris ferruginea
    079 Myrsnipe                             Calidris alpina
    080 Fjæreplytt                           Calidris maritima
    084 Fjellmyrløper                        Limicola falcinellus
    086 Brushane                             Philomachus pugnax
    088 Svømmesnipe                          Phalaropus lobatus
    089 Polarsvømmesnipe                     Phalaropus fulicarius

15 15 MÅKEFAMILIEN                         Charadriiformes Laridae
    007 Askemåke                             Larus heermanni
    010 Fiskemåke                            Larus canus
    011 Middelhavsmåke                       Larus audouinii
    012 Ringnebbmåke                         Larus delawarensis
    013 Taremåke                             Larus dominicanus
    014 Præriegråmåke                        Larus californicus
    015 Svartbak                             Larus marinus
    017 Kaliforniasvartbak                   Larus occidentalis
    022 Gråmåke                              Larus argentatus
    023 Sildemåke                            Larus fuscus
    027 Kaspimåke                            Larus cachinnans
    030 Gulbeinmåke                          Larus michahellis
    031 Steppemåke                           Larus ichthyaetus
    033 Asiahettemåke                        Larus brunnicephalus
    034 Gråhodemåke                          Larus cirrocephalus
    035 Namibmåke                            Larus hartlaubii
    040 Hettemåke                            Larus ridibundus
    041 Smalnebbmåke                         Larus genei
    045 Svartehavsmåke                       Larus melanocephalus
    048 Lattermåke                           Larus atricilla
    050 Dvergmåke                            Larus minutus
    053 Sabinemåke                           Xema sabini
    056 Krykkje                              Rissa tridactyla

15 16 TERNEFAMILIEN                        Charadriiformes Sternidae
    011 Dvergterne                           Sternula albifrons
    012 Least Tern                           Sternula antillarum
    019 Sandterne                            Gelochelidon nilotica
    020 Rovterne                             Hydroprogne caspia
    022 Svartterne                           Chlidonias niger
    023 Hvitvingesvartterne                  Chlidonias leucopterus
    024 Hvitkinnsvartterne                   Chlidonias hybrida
    031 Rødnebbterne                         Sterna paradisaea
    032 Makrellterne                         Sterna hirundo
    033 Prærieterne                          Sterna forsteri
    036 Flodterne                            Sterna aurantia
    039 Kongeterne                           Thalasseus maximus
    040 Great Crested Tern                   Thalasseus bergii
    041 Splitterne                           Thalasseus sandvicensis
    042 Langnebbterne                        Thalasseus elegans

15 17 SAKSENEBBFAMILIEN                    Charadriiformes Rynchopidae
    003 Indiasaksenebb                       Rynchops albicollis

15 18 JOFAMILIEN                           Charadriiformes Stercorariidae
    005 Polarjo                              Stercorarius pomarinus
    006 Tyvjo                                Stercorarius parasiticus

15 19 ALKEFAMILIEN                         Charadriiformes Alcidae
    001 Alkekonge                            Alle alle
    002 Lomvi                                Uria aalge
    004 Alke                                 Alca torda
    005 Teist                                Cepphus grylle

16 01 SANDHØNSFAMILIEN                     Pterocliformes Pteroclidae
    003 Hvitbuksandhøne                      Pterocles alchata
    004 Namaquasandhøne                      Pterocles namaqua
    007 Svartbuksandhøne                     Pterocles orientalis
    013 Tobeltesandhøne                      Pterocles bicinctus
    015 Indiasandhøne                        Pterocles indicus

17 01 DUEFAMILIEN                          Columbiformes Columbidae
    001 Klippedue (Bydue)                    Columba livia
    004 Spragledue                           Columba guinea
    006 Skogdue                              Columba oenas
    009 Ringdue                              Columba palumbus
    014 Gulbrilledue                         Columba arquatrix
    020 Trolldue                             Columba larvata
    035 Hvitkronedue                         Patagioenas leucocephala
    041 Bånddue                              Patagioenas fasciata
    044 Kajennedue                           Patagioenas cayennensis
    053 Turteldue                            Streptopelia turtur
    056 Mongolturteldue                      Streptopelia orientalis
    058 Tyrkerdue                            Streptopelia decaocto
    061 Klagedue                             Streptopelia decipiens
    062 Rødøyedue                            Streptopelia semitorquata
    063 Savannedue                           Streptopelia capicola
    065 Gråhodedue                           Streptopelia tranquebarica
    067 Perlekragedue                        Streptopelia chinensis
    068 Palmedue                             Streptopelia senegalensis
    084 Grønnflekkalvedue                    Turtur chalcospilos
    087 Tamburindue                          Turtur tympanistria
    089 Maskedue                             Oena capensis
    090 Smaragddue                           Chalcophaps indica
    104 Sebradue                             Geopelia striata
    109 Sørgedue                             Zenaida macroura
    111 Øredue                               Zenaida auriculata
    114 Hvitvingedue                         Zenaida asiatica
    116 Spurvedue                            Columbina passerina
    119 Kaneldue                             Columbina talpacoti
    133 Krattdue                             Leptotila verreauxi
    191 Palettgrønndue                       Treron vernans
    195 Tykknebbgrønndue                     Treron curvirostra
    201 Kragegrønndue                        Treron phoenicopterus
    208 Afrikagrønndue                       Treron calvus
    272 Bronsekeiserdue                      Ducula aenea
    297 Fjellkeiserdue                       Ducula badia

18 02 PARAKITTFAMILIEN                     Psittaciformes Psittacidae
    138 Halsbåndparakitt                     Psittacula krameri
    140 Himalayaparakitt                     Psittacula himalayana
    141 Gråhodeparakitt                      Psittacula finschii
    142 Plommehodeparakitt                   Psittacula cyanocephala
    147 Skjeggparakitt                       Psittacula alexandri
    150 Blåstrupet flaggermuspapegøye        Loriculus vernalis
    176 Gladiatorpapegøye                    Poicephalus robustus
    180 Brunhodepapegøye                     Poicephalus cryptoxanthus
    260 Munkeparakitt                        Myiopsitta monachus
    268 Grønngumpet spurvepapegøye           Forpus passerinus
    323 Grønnkinnamazon                      Amazona viridigenalis
    337 Oransjevingeamazon                   Amazona amazonica

19 01 TURAKOFAMILIEN                       Cuculiformes Musophagidae
    001 Kjempeturako                         Corythaeola cristata
    003 Grønnturako                          Tauraco livingstonii
    005 Natalturako                          Tauraco corythaix
    015 Purpurkroneturako                    Tauraco porphyreolophus
    019 Masketurako                          Corythaixoides personatus
    020 Gråturako                            Corythaixoides concolor

19 02 GJØKEFAMILIEN                        Cuculiformes Cuculidae
    001 Jakobinergjøk                        Clamator jacobinus
    004 Skjæregjøk                           Clamator glandarius
    005 Hvitbrystgjøk                        Pachycoccyx audeberti
    008 Shikragjøk                           Cuculus varius
    014 Rødbrystgjøk                         Cuculus solitarius
    015 Svartgjøk                            Cuculus clamosus
    016 Asiagjøk                             Cuculus micropterus
    017 Gjøk                                 Cuculus canorus
    018 Afrikagjøk                           Cuculus gularis
    028 Vatregjøk                            Cacomantis sonneratii
    043 Grønngjøk                            Chrysococcyx klaas
    044 Smaragdgjøk                          Chrysococcyx cupreus
    045 Diderikgjøk                          Chrysococcyx caprius
    052 Grønnebbkoel                         Eudynamys scolopaceus
    056 Malmgjøk                             Ceuthmochares aereus
    060 Langhalemalkoha                      Phaenicophaeus tristis
    096 Orientsporegjøk                      Centropus sinensis
    102 Bengalsporegjøk                      Centropus bengalensis
    108 Hvitbrynsporegjøk                    Centropus superciliosus
    127 Storani                              Crotophaga major
    128 Glattnebbani                         Crotophaga ani

20 01 TÅRNUGLEFAMILIEN                     Strigiformes Tytonidae
    014 Tårnugle                             Tyto alba

20 02 UGLEFAMILIEN                         Strigiformes Strigidae
    012 Landsbyugle                          Otus bakkamoena
    023 Akasieugle                           Otus senegalensis
    024 Dverghornugle                        Otus scops
    076 Hubro                                Bubo bubo
    080 Flekkhubro                           Bubo africanus
    087 Gråhubro                             Bubo lacteus
    088 Braminhubro                          Bubo coromandus
    093 Brunfiskeugle                        Ketupa zeylonensis
    094 Rustfiskeugle                        Ketupa flavipes
    102 Kattugle                             Strix aluco
    123 Haukugle                             Surnia ulula
    124 Spurveugle                           Glaucidium passerinum
    126 Savanneugle                          Glaucidium perlatum
    149 Orientgjøkugle                       Glaucidium cuculoides
    151 Indiaugle                            Glaucidium radiatum
    159 Tempelugle                           Athene brama
    161 Kirkeugle                            Athene noctua
    162 Perleugle                            Aegolius funereus
    174 Orientfalkugle                       Ninox scutulata
    197 Jordugle                             Asio flammeus
    198 Gressugle                            Asio capensis

21 04 POTUFAMILIEN                         Caprimulgiformes Nyctibiidae
    005 Fløytepotu                           Nyctibius griseus

21 05 NATTRAVNFAMILIEN                     Caprimulgiformes Caprimulgidae
    017 Hornnattravn                         Eurostopodus macrotis
    041 Hvithalenattravn                     Caprimulgus cayennensis
    047 Rødhalsnattravn                      Caprimulgus ruficollis
    048 Orientnattravn                       Caprimulgus indicus
    049 Nattravn                             Caprimulgus europaeus
    057 Hamrenattravn                        Caprimulgus macrurus
    065 Ildnakkenattravn                     Caprimulgus pectoralis
    083 Bantunattravn                        Caprimulgus fossii
    084 Dragenattravn                        Macrodipteryx vexillarius

22 01 SEILERFAMILIEN                       Apodiformes Apodidae
    015 Glanssalangan                        Collocalia esculenta
    043 Kystsalangan                         Aerodramus germani
    051 Hinduseiler                          Zoonavena sylvatica
    052 Baobabseiler                         Telacanthura ussheri
    057 Flaggermusseiler                     Neafrapus boehmi
    059 Sølvryggseiler                       Hirundapus cochinchinensis
    065 Grågumpseiler                        Chaetura cinereiventris
    067 Skorsteinsseiler                     Chaetura pelagica
    070 Korthaleseiler                       Chaetura brachyura
    073 Mesaseiler                           Aeronautes saxatalis
    078 Moricheseiler                        Tachornis squamata
    081 Asiapalmeseiler                      Cypsiurus balasiensis
    082 Afrikapalmeseiler                    Cypsiurus parvus
    083 Alpeseiler                           Tachymarptis melba
    086 Tårnseiler                           Apus apus
    087 Kanariseiler                         Apus unicolor
    089 Gråseiler                            Apus pallidus
    090 Negerseiler                          Apus barbatus
    096 Småseiler                            Apus affinis
    099 Kafferseiler                         Apus caffer

22 02 TRESEILERFAMILIEN                    Apodiformes Hemiprocnidae
    001 Topptreseiler                        Hemiprocne coronata

22 03 HUMMINGBIRDS                         Apodiformes Trochilidae
    005 Rustbrysteremitt                     Glaucis hirsutus
    045 Hvithalesabelvinge                   Campylopterus ensipennis
    052 Hvitnakkekolibri                     Florisuga mellivora
    060 Svartbrystmango                      Anthracothorax nigricollis
    070 Rubintopas                           Chrysolampis mosquitus
    075 Ornatkokette                         Lophornis ornatus
    158 Svartnebbkolibri                     Agyrtria brevirostris
    179 Kobbergumpkolibri                    Saucerottia tobaci
    301 Langnebbstjernestrupe                Heliomaster longirostris
    320 Rødmaskekolibri                      Calypte anna
    321 Ørkenkolibri                         Calypte costae

23 01 MUSFUGLFAMILIEN                      Coliiformes Coliidae
    001 Brunmusfugl                          Colius striatus
    004 Hvitryggmusfugl                      Colius colius
    006 Rødmaskemusfugl                      Urocolius indicus

24 01 TROGONFAMILIEN                       Trogoniformes Trogonidae
    001 Narinatrogon                         Apaloderma narina
    013 Båndtrogon                           Trogon collaris

25 01 ISFUGLFAMILIEN                       Coraciiformes Alcedinidae
    002 Isfugl                               Alcedo atthis
    003 Koboltisfugl                         Alcedo semitorquata
    011 Tiaraisfugl                          Alcedo cristata
    032 Storkenebbisfugl                     Pelargopsis capensis
    036 Kastanjeisfugl                       Halcyon smyrnensis
    037 Gråhodeisfugl                        Halcyon leucocephala
    038 Svarthetteisfugl                     Halcyon pileata
    040 Lundisfugl                           Halcyon senegalensis
    043 Kafferisfugl                         Halcyon albiventris
    044 Savanneisfugl                        Halcyon chelicuti
    056 Collared Kingfisher                  Todiramphus chloris
    085 Giant Kingfisher                     Megaceryle maximus
    086 Kaskadeisfugl                        Megaceryle lugubris
    087 Belteisfugl                          Ceryle alcyon
    089 Terneisfugl                          Ceryle rudis
    091 Grønnisfugl                          Chloroceryle americana

25 03 MOTMOTFAMILIEN                       Coraciiformes Momotidae
    004 Blåpannemotmot                       Momotus momota

25 04 BIETERFAMILIEN                       Coraciiformes Meropidae
    005 Brunryggbieter                       Merops muelleri
    007 Hvitpannebieter                      Merops bullockoides
    008 Dvergbieter                          Merops pusillus
    010 Bergbieter                           Merops oreobates
    015 Beryllbieter                         Merops orientalis
    018 Blåkinnbieter                        Merops persicus
    020 Blåhalebieter                        Merops philippinus
    022 Bieter                               Merops apiaster
    023 Bengalbieter                         Merops leschenaulti

25 05 RÅKEFAMILIEN                         Coraciiformes Coraciidae
    001 Blåråke                              Coracias garrulus
    003 Lilac-breasted Roller                Coracias caudatus
    005 Rufous-crowned Roller                Coracias noevius
    006 Bengalråke                           Coracias benghalensis
    011 Orientråke                           Eurystomus orientalis

25 08 HÆRFUGLFAMILIEN                      Coraciiformes Upupidae
    001 Hærfugl                              Upupa epops

25 09 KAKELARFAMILIEN                      Coraciiformes Phoeniculidae
    001 Grønnkakelar                         Phoeniculus purpureus
    007 Sørsabelnebb                         Rhinopomastus cyanomelas

25 10 HORNFUGLFAMILIEN                     Coraciiformes Bucerotidae
    005 Rødnebbtoko                          Tockus erythrorhynchus
    007 Banantoko                            Tockus leucomelas
    010 Bantutoko                            Tockus alboterminatus
    014 Gråtoko                              Tockus nasutus
    018 Indiahornfugl                        Ocyceros birostris
    020 Orienthornfugl                       Anthracoceros albirostris
    025 Storhornfugl                         Buceros bicornis
    048 Trompeterhornfugl                    Ceratogymna bucinator
    051 Black-and-white-casqued Hornbill     Ceratogymna subcylindrica
    057 Rødmaskehornravn                     Bucorvus leadbeateri

26 01 JACAMARS                             Galbuliformes Galbulidae
    011 Rusthalejakamar                      Galbula ruficauda

27 01 SKJEGGFUGLFAMILIEN                   Piciformes Capitonidae
    002 Topperleskjeggfugl                   Trachyphonus vaillantii
    005 Småperleskjeggfugl                   Trachyphonus darnaudii
    006 Gråstrupeskjeggfugl                  Gymnobucco bonapartei
    010 Hvitbrynskjeggfugl                   Stactolaema leucotis
    020 Gulgumpkobberslager                  Pogoniulus bilineatus
    021 Rødpannekobberslager                 Pogoniulus pusillus
    022 Gullpannekobberslager                Pogoniulus chrysoconus
    027 Akasieskjeggfugl                     Tricholaema leucomelas
    036 Krageskjeggfugl                      Lybius torquatus
    039 Totannskjeggfugl                     Lybius bidentatus
    044 Himalayaskjeggfugl                   Megalaima virens
    046 Brunhodeskjeggfugl                   Megalaima zeylanica
    047 Stripeskjeggfugl                     Megalaima lineata
    056 Gulstrupeskjeggfugl                  Megalaima franklinii
    057 Svartbrynskjeggfugl                  Megalaima oorti
    058 Blåstrupeskjeggfugl                  Megalaima asiatica
    064 Blåøreskjeggfugl                     Megalaima australis
    067 Smedskjeggfugl                       Megalaima haemacephala

27 03 VOKSETERFAMILIEN                     Piciformes Indicatoridae
    003 Bleksnyltefugl                       Prodotiscus regulus
    011 Gråvokseter                          Indicator minor
    016 Honninglos                           Indicator indicator

27 04 SPETTEFAMILIEN                       Piciformes Picidae
    001 Vendehals                            Jynx torquilla
    002 Rustvendehals                        Jynx ruficollis
    003 Flekkpikulett                        Picumnus innominatus
    039 Eikespett                            Melanerpes formicivorus
    051 Rødkronespett                        Melanerpes rubricapillus
    052 Kaktusspett                          Melanerpes uropygialis
    053 Lundspett                            Melanerpes carolinus
    055 Mesquitespett                        Melanerpes aurifrons
    063 Akasiespett                          Campethera nubica
    066 Bantuspett                           Campethera abingoni
    074 Jordspett                            Geocolaptes olivaceus
    078 Kardinalspett                        Dendropicos fuscescens
    082 Skjeggspett                          Dendropicos namaquus
    084 Gulissespett                         Dendropicos xantholophus
    086 Askehodespett                        Dendropicos goertae
    087 Gråhodespett                         Dendropicos spodocephalus
    088 Sothodespett                         Dendropicos griseocephalus
    092 Hinduspett                           Dendrocopos moluccensis
    093 Akrobatspett                         Dendrocopos canicapillus
    095 Dvergspett                           Dendrocopos minor
    096 Bergspett                            Dendrocopos auriceps
    097 Orientspett                          Dendrocopos macei
    099 Ildkronespett                        Dendrocopos mahrattensis
    104 Mellomspett                          Dendrocopos medius
    105 Hvitryggspett                        Dendrocopos leucotos
    106 Flaggspett                           Dendrocopos major
    107 Syriaspett                           Dendrocopos syriacus
    110 Himalayaspett                        Dendrocopos himalayensis
    115 Dunspett                             Picoides pubescens
    120 Hvithodespett                        Picoides albolarvatus
    121 Tretåspett                           Picoides tridactylus
    161 Sjokoladespett                       Celeus elegans
    168 Hvitbrynsvartspett                   Dryocopus pileatus
    173 Svartspett                           Dryocopus martius
    188 Gultoppspett                         Picus flavinucha
    195 Grønnspett                           Picus viridis
    199 Gråspett                             Picus canus
    203 Bengalspett                          Dinopium benghalense
    204 Protevsspett                         Chrysocolaptes lucidus
    216 Svarttopphjertespett                 Hemicircus canente

28 01 BREDNEBBFAMILIEN                     Passeriformes Eurylaimidae
    007 Hvitskulderbrednebb                  Cymbirhynchus macrorhynchos
    014 Sotbrednebb                          Corydon sumatranus

28 03 PITTAFAMILIEN                        Passeriformes Pittidae
    009 Smaragdpitta                         Pitta elliotii

28 04 OVNFUGLFAMILIEN                      Passeriformes Furnariidae
    099 Stripebryststifthale                 Synallaxis cinnamomea
    243 Sepiatreløper                        Dendrocincla fuliginosa
    279 Kakaotreløper                        Xiphorhynchus susurrans

28 05 MAURFUGLFAMILIEN                     Passeriformes Thamnophilidae
    017 Båndmaurvarsler                      Thamnophilus doliatus
    118 Hvitrandmaursmett                    Formicivora grisea

28 09 KOTINGAFAMILIEN                      Passeriformes Cotingidae
    066 Skjeggklokkefugl                     Procnias averano

28 10 MANAKINFAMILIEN                      Passeriformes Pipridae
    004 Gullhodemanakin                      Pipra erythrocephala
    032 Hvitskjeggmanakin                    Manacus manacus

28 11 TYRANNFAMILIEN                       Passeriformes Tyrannidae
    022 Gulbukelenia                         Elaenia flavogaster
    194 Gulbrysttyrann                       Tolmomyias flaviventris
    230 Bruntyrann                           Cnemotriccus fuscatus
    262 Svartfibi                            Sayornis nigricans
    264 Brunfibi                             Sayornis saya
    346 Storkiskadi                          Pitangus sulphuratus
    363 Tropekongetyrann                     Tyrannus melancholicus
    365 Krattkongetyrann                     Tyrannus vociferans
    369 Gråkongetyrann                       Tyrannus dominicensis
    385 Venezuelatyrann                      Myiarchus venezuelensis
    391 Blektyrann                           Myiarchus cinerascens
    393 Lundtyrann                           Myiarchus crinitus

28 15 LERKEFAMILIEN                        Passeriformes Alaudidae
    003 Busklerke                            Mirafra erythroptera
    019 Melankollerke                        Mirafra africana
    029 Transvaallerke                       Heteromirafra ruddi
    031 Sabota Lark                          Calendulauda sabota
    032 Fawn-colored Lark                    Calendulauda africanoides
    041 Sylklolerke                          Chersomanes albofasciata
    048 Kortklolerke                         Certhilauda chuana
    053 Brunrygglerke                        Eremopterix leucotis
    058 Ashy-crowned Sparrow-Lark            Eremopterix griseus
    063 Kalanderlerke                        Melanocorypha calandra
    069 Dverglerke                           Calandrella brachydactyla
    070 Rustdverglerke                       Calandrella cinerea
    077 Fjellerke                            Eremophila alpestris
    087 Topplerke                            Galerida cristata
    088 Krattopplerke                        Galerida theklae
    092 Tykknebbtopplerke                    Galerida magnirostris
    093 Sanglerke                            Alauda arvensis
    094 Orientlerke                          Alauda gulgula
    096 Trelerke                             Lullula arborea

28 16 SVALEFAMILIEN                        Passeriformes Hirundinidae
    005 Hvithodesagsvale                     Psalidoprocne albiceps
    006 Eritreasagsvale                      Psalidoprocne pristoptera
    008 Gray-rumped Swallow                  Pseudhirundo griseopyga
    012 Brunstrupesandsvale                  Riparia paludicola
    014 Sandsvale                            Riparia riparia
    017 Tresvale                             Tachycineta bicolor
    023 Hvitbremsvale                        Tachycineta albiventer
    026 Purpursvale                          Progne subis
    028 Karibsvale                           Progne dominicensis
    046 Låvesvale                            Hirundo rustica
    051 Hvitstrupesvale                      Hirundo albigularis
    052 Trådhalesvale                        Hirundo smithii
    057 Perlebrystsvale                      Hirundo dimidiata
    060 Klippesvale                          Ptyonoprogne rupestris
    061 Rock Martin                          Ptyonoprogne fuligula
    062 Dusky Crag-Martin                    Ptyonoprogne concolor
    063 Taksvale                             Delichon urbicum
    066 Greater Striped-Swallow              Cecropis cucullata
    067 Lesser Striped-Swallow               Cecropis abyssinica
    068 Rufous-chested Swallow               Cecropis semirufa
    069 Mosque Swallow                       Cecropis senegalensis
    070 Amursvale                            Cecropis daurica
    071 Striated Swallow                     Cecropis striolata
    076 South African Swallow                Petrochelidon spilodera

28 17 ERLEFAMILIEN                         Passeriformes Motacillidae
    003 Orientpiplerke                       Anthus rufulus
    004 Savannepiplerke                      Anthus cinnamomeus
    008 Langnebbpiplerke                     Anthus similis
    011 Markpiplerke                         Anthus campestris
    012 Brannpiplerke                        Anthus leucophrys
    017 Bergpiplerke                         Anthus sylvanus
    018 Kanaripiplerke                       Anthus berthelotii
    020 Stripepiplerke                       Anthus lineiventris
    032 Heipiplerke                          Anthus pratensis
    034 Lappiplerke                          Anthus cervinus
    035 Sibirpiplerke                        Anthus hodgsoni
    036 Trepiplerke                          Anthus trivialis
    039 Skjærpiplerke                        Anthus petrosus
    045 Yellow-breasted Pipit                Hemimacronyx chloris
    047 Ildpiplerke                          Macronyx capensis
    048 Gulstrupepiplerke                    Macronyx croceus
    054 Skogerle                             Dendronanthus indicus
    055 Linerle                              Motacilla alba
    056 Skjæreerle                           Motacilla madaraspatensis
    059 Afrikaerle                           Motacilla aguimp
    060 Gulerle                              Motacilla flava
    062 Sitronerle                           Motacilla citreola
    063 Askeerle                             Motacilla capensis
    065 Vintererle                           Motacilla cinerea
    066 Bergerle                             Motacilla clara

28 18 LARVEETERFAMILIEN                    Passeriformes Campephagidae

    025 Grålarveeter                         Coracina caesia
    063 Svartlarveeter                       Campephaga flava
    071 Småmønjefugl                         Pericrocotus cinnamomeus
    076 Langahalemønjefugl                   Pericrocotus ethologus
    079 Skarlagenmønjefugl                   Pericrocotus flammeus
    081 Båndflueeter                         Hemipus picatus

28 19 BYLBYLFAMILIEN                       Passeriformes Pycnonotidae
    009 Svarthodebylbyl                      Pycnonotus atriceps
    010 Svarttoppbylbyl                      Pycnonotus melanicterus
    014 Rødørebylbyl                         Pycnonotus jocosus
    017 Hagebylbyl                           Pycnonotus barbatus
    018 Rødbrillebylbyl                      Pycnonotus nigricans
    019 Hvitbrillebylbyl                     Pycnonotus capensis
    021 Hvitørebylbyl                        Pycnonotus leucotis
    022 Himalayabylbyl                       Pycnonotus leucogenys
    023 Rødgumpbylbyl                        Pycnonotus cafer
    024 Sothettebylbyl                       Pycnonotus aurigaster
    029 Strekstrupebylbyl                    Pycnonotus finlaysoni
    032 Gulstenkbylbyl                       Pycnonotus flavescens
    034 Gulgumpbylbyl                        Pycnonotus goiavier
    036 Strekørebylbyl                       Pycnonotus blanfordi
    047 Krattbylbyl                          Andropadus importunus
    048 Mustasjebylbyl                       Andropadus latirostris
    059 Gulbukløvbylbyl                      Chlorocichla flaviventris
    060 Jubelløvbylbyl                       Chlorocichla laetissima
    066 Markbylbyl                           Phyllastrephus terrestris
    074 Akrobatbylbyl                        Phyllastrephus flavostriatus
    100 Bruntoppbylbyl                       Alophoixus pallidus
    120 Gulvingebylbyl                       Hemixos flavala
    127 Svartbylbyl                          Hypsipetes leucocephalus

28 20 FUGLEKONGEFAMILIEN                   Passeriformes Regulidae
    002 Rubinfuglekonge                      Regulus calendula
    003 Fuglekonge                           Regulus regulus
    004 Kanarifuglekonge                     Regulus teneriffae
    006 Rødtoppfuglekonge                    Regulus ignicapilla

28 21 BLADFUGLFAMILIEN                     Passeriformes Chloropseidae
    005 Blåvingebladfugl                     Chloropsis cochinchinensis
    006 Gyllenpannebladfugl                  Chloropsis aurifrons

28 22 LØVFUGLFAMILIEN                      Passeriformes Aegithinidae
    001 Parkløvfugl                          Aegithina tiphia
    004 Storløvfugl                          Aegithina lafresnayei

28 23 SILKEFUGLFAMILIEN                    Passeriformes Ptilogonatidae
    004 Svartsilkefugl                       Phainopepla nitens

28 24 SIDENSVANSFAMILIEN                   Passeriformes Bombycillidae
    001 Sidensvans                           Bombycilla garrulus

28 27 FOSSEKALLFAMILIEN                    Passeriformes Cinclidae
    001 Fossekall                            Cinclus cinclus
    002 Brunfossekall                        Cinclus pallasii

28 28 GJERDESMETTFAMILIEN                  Passeriformes Troglodytidae
    010 Kaktussmett                          Campylorhynchus brunneicapillus
    035 Rustbrystsmett                       Thryothorus rutilus
    042 Karolinasmett                        Thryothorus ludovicianus
    054 Gjerdesmett                          Troglodytes troglodytes
    055 Hussmett                             Troglodytes aedon

28 29 SPOTTEFUGLFAMILIEN                   Passeriformes Mimidae
    001 Kattespottefugl                      Dumetella carolinensis
    004 Sangspottefugl                       Mimus polyglottos
    005 Tropespottefugl                      Mimus gilvus
    018 Brunspottefugl                       Toxostoma rufum
    021 Bajaspottefugl                       Toxostoma cinereum

28 30 JERNSPURVFAMILIEN                    Passeriformes Prunellidae
    002 Altaijernspurv                       Prunella himalayana
    004 Rustbrystjernspurv                   Prunella strophiata
    009 Svartstrupejernspurv                 Prunella atrogularis
    011 Jernspurv                            Prunella modularis

28 31 TROSTEFAMILIEN                       Passeriformes Turdidae
    004 Hvithalemaurtrost                    Neocossyphus poensis
    008 Kappsteintrost                       Monticola rupestris
    009 Vaktsteintrost                       Monticola explorator
    013 Dvergsteintrost                      Monticola rufocinereus
    017 Blåtrost                             Monticola solitarius
    026 Blåplystretrost                      Myophonus caeruleus
    045 Bantutrost                           Zoothera gurneyi
    060 Langnebbtrost                        Zoothera monticola
    066 Vestblåfugl                          Sialia mexicana
    083 Oransjenebbskogtrost                 Catharus aurantiirostris
    098 Marktrost                            Psophocichla litsipsirupa
    100 Auroratrost                          Turdus olivaceus
    103 Rødflanketrost                       Turdus libonyanus
    104 Landsbytrost                         Turdus pelios
    107 Himalayatrost                        Turdus unicolor
    111 Ringtrost                            Turdus torquatus
    112 Gråvingetrost                        Turdus boulboul
    113 Svarttrost                           Turdus merula
    122 Taigatrost                           Turdus ruficollis
    124 Gråtrost                             Turdus pilaris
    125 Rødvingetrost                        Turdus iliacus
    126 Måltrost                             Turdus philomelos
    128 Duetrost                             Turdus viscivorus
    129 Rødbeintrost                         Turdus plumbeus
    148 Røyktrost                            Turdus fumigatus
    152 Arawaktrost                          Turdus nudigenis
    160 Vandretrost                          Turdus migratorius
    172 Brunbrystalete                       Alethe poliocephala

28 32 GRESSANGERFAMILIEN                   Passeriformes Cisticolidae
    001 Rødmaskegressanger                   Cisticola erythrops
    010 Markgressanger                       Cisticola aberrans
    012 Torngressanger                       Cisticola chiniana
    017 Red-headed Cisticola                 Cisticola subruficapilla
    018 Jamregressanger                      Cisticola lais
    021 Skurregressanger                     Cisticola galactotes
    024 Ringlegressanger                     Cisticola tinniens
    027 Piping Cisticola                     Cisticola fulvicapilla
    035 Cistussanger                         Cisticola juncidis
    038 Ørkengressanger                      Cisticola aridulus
    044 Smellegressanger                     Cisticola ayresii
    051 Smussprinia                          Prinia crinigera
    053 Svartstrupeprinia                    Prinia atrogularis
    055 Rustkroneprinia                      Prinia buchanani
    057 Gråbrystprinia                       Prinia hodgsonii
    062 Askeprinia                           Prinia socialis
    063 Okerflankeprinia                     Prinia subflava
    064 Orientprinia                         Prinia inornata
    067 Svartbrystprinia                     Prinia flavicans
    068 Flekkprinia                          Prinia maculosa
    069 Drakensbergprinia                    Prinia hypoxantha
    073 Vesthaukprinia                       Prinia bairdii
    076 White-chinned Prinia                 Schistolais leucopogon
    077 Rustøreprinia                        Malcorus pectoralis
    081 Rustsideapalis                       Apalis pulchra
    083 Ringapalis                           Apalis thoracica
    089 Gulbrystapalis                       Apalis flavida
    090 Mosambikapalis                       Apalis ruddi
    105 Villnissanger                        Camaroptera brachyura
    110 Krattsmettsanger                     Calamonastes fasciolatus

28 33 SANGERFAMILIEN                       Passeriformes Sylviidae
    001 Rødhodetesia                         Tesia castaneocoronata
    004 Gråbuktesia                          Tesia cyaniventer
    021 Gursesanger                          Cettia flavolivacea
    023 Gråsidesanger                        Cettia brunnifrons
    024 Cettisanger                          Cettia cetti
    025 Bantusanger                          Bradypterus baboecala
    032 Zulusanger                           Bradypterus barratti
    049 Maskerustsanger                      Bathmocercus rufus
    058 Stråsanger                           Sphenoeacus afer
    064 Elvesanger                           Locustella fluviatilis
    065 Sumpsanger                           Locustella luscinioides
    068 Tamarisksanger                       Acrocephalus melanopogon
    070 Sivsanger                            Acrocephalus schoenobaenus
    075 Rørsanger                            Acrocephalus scirpaceus
    076 Afrikarørsanger                      Acrocephalus baeticatus
    078 Myrsanger                            Acrocephalus palustris
    079 Trostesanger                         Acrocephalus arundinaceus
    099 Kaffersanger                         Acrocephalus gracilirostris
    106 Bleksanger                           Hippolais pallida
    110 Spottesanger                         Hippolais polyglotta
    111 Gulsanger                            Hippolais icterina
    112 Krattklorsanger                      Chloropeta natalensis
    119 Langhaleskredderfugl                 Orthotomus sutorius
    121 Svartstrupeskredderfugl              Orthotomus atrogularis
    126 Askeskredderfugl                     Orthotomus ruficeps
    139 Karooeremomela                       Eremomela gregalis
    143 Dvergeremomela                       Eremomela usticollis
    158 Kanelbukstumpsanger                  Sylvietta rufescens
    171 Yellow-throated Wood-Warbler         Phylloscopus ruficapilla
    172 Budongosanger                        Phylloscopus budongoensis
    175 Løvsanger                            Phylloscopus trochilus
    176 Gransanger                           Phylloscopus collybita
    177 Kanarigransanger                     Phylloscopus canariensis
    181 Eikesanger                           Phylloscopus bonelli
    183 Bøksanger                            Phylloscopus sibilatrix
    186 Skrentsanger                         Phylloscopus affinis
    190 Viersanger                           Phylloscopus schwarzi
    191 Rododendronsanger                    Phylloscopus pulcher
    195 Blekgumpsanger                       Phylloscopus chloronotus
    199 Gulbrynsanger                        Phylloscopus inornatus
    200 Blekbrynsanger                       Phylloscopus humei
    202 Østsanger                            Phylloscopus trochiloides
    210 Gulbåndsanger                        Phylloscopus reguloides
    213 Brokhalesanger                       Phylloscopus davisoni
    224 Gulbrillesanger                      Seicercus burkii
    229 Gråkappesanger                       Seicercus xanthoschistos
    231 Gråkinnsanger                        Seicercus poliogenys
    246 Vipphalesanger                       Megalurus palustris
    265 Munk                                 Sylvia atricapilla
    266 Hagesanger                           Sylvia borin
    271 Mestersanger                         Sylvia hortensis
    274 Tornsanger                           Sylvia communis
    275 Møller                               Sylvia curruca
    278 Kyprossanger                         Sylvia melanothorax
    280 Maskesanger                          Sylvia conspicillata
    282 Vinsanger                            Sylvia undata
    286 Rødstrupesanger                      Sylvia cantillans
    287 Svarthodesanger                      Sylvia melanocephala
    288 Skifersanger                         Parisoma layardi
    289 Rustgumpsanger                       Parisoma subcaeruleum

28 34 MYGGSMETTFAMILIEN                    Passeriformes Polioptilidae
    004 Nordmyggsmett                        Polioptila caerulea

28 35 FLUESNAPPERFAMILIEN                  Passeriformes Muscicapidae
    002 Blekfluesnapper                      Bradornis pallidus
    004 Kalaharifluesnapper                  Bradornis mariquensis
    007 Brillefluesnapper                    Melaenornis fischeri
    009 Svartfluesnapper                     Melaenornis edolioides
    010 Drongofluesnapper                    Melaenornis pammelaina
    015 Fiskalfluesnapper                    Sigelus silens
    027 Gråfluesnapper                       Muscicapa striata
    031 Brunfluesnapper                      Muscicapa dauurica
    041 Sumpfluesnapper                      Muscicapa aquatica
    044 Smussfluesnapper                     Muscicapa adusta
    050 Askefluesnapper                      Muscicapa caerulescens
    052 Viftefluesnapper                     Myioparus plumbeus
    053 Kvisthopper                          Stenostira scita
    055 Svarthvit fluesnapper                Ficedula hypoleuca
    062 Mugimakifluesnapper                  Ficedula mugimaki
    064 Siratfluesnapper                     Ficedula strophiata
    065 Dvergfluesnapper                     Ficedula parva
    068 Aurorafluesnapper                    Ficedula hyperythra
    081 Hvitbrynfluesnapper                  Ficedula westermanni
    082 Ultramarinfluesnapper                Ficedula superciliaris
    083 Trikolorfluesnapper                  Ficedula tricolor
    088 Verditer Flycatcher                  Eumyias thalassinus
    096 Rødbukniltava                        Niltava sundara
    115 Buskfluesnapper                      Cyornis tickelliae
    119 Gråhodefluesnapper                   Culicicapa ceylonensis
    121 Stjerneskvett                        Pogonocichla stellata
    133 Rødstrupe                            Erithacus rubecula
    137 Nattergal                            Luscinia luscinia
    138 Sørnattergal                         Luscinia megarhynchos
    141 Blåstrupe                            Luscinia svecica
    147 Blåstjert                            Tarsiger cyanurus
    157 Kaffertrosteskvett                   Cossypha caffra
    158 Torntrosteskvett                     Cossypha humeralis
    160 Gråvingetrosteskvett                 Cossypha polioptera
    162 Hvitbryntrosteskvett                 Cossypha heuglini
    163 Mønjetrosteskvett                    Cossypha natalensis
    164 Zulutrosteskvett                     Cossypha dichroa
    166 Snøkronetrosteskvett                 Cossypha niveicapilla
    173 Kanelkrattskvett                     Cercotrichas quadrivirgata
    175 Zulukrattskvett                      Cercotrichas signata
    177 Hvitbrynkrattskvett                  Cercotrichas leucophrys
    178 Hekkskvett                           Cercotrichas galactotes
    179 Kalaharikrattskvett                  Cercotrichas paena
    181 Karookrattskvett                     Cercotrichas coryphaeus
    185 Orientskjæreskvett                   Copsychus saularis
    186 Arieshama                            Copsychus malabaricus
    192 Indian Robin                         Saxicoloides fulicatus
    196 Svartrødstjert                       Phoenicurus ochruros
    197 Rødstjert                            Phoenicurus phoenicurus
    201 Diademrødstjert                      Phoenicurus moussieri
    203 Blåhoderødstjert                     Phoenicurus frontalis
    204 Strømrødstjert                       Chaimarrornis leucocephalus
    205 Plumbeous Redstart                   Rhyacornis fuliginosa
    218 Flekkløftstjert                      Enicurus maculatus
    223 Buskskvett                           Saxicola rubetra
    227 Svartstrupe                          Saxicola rubicola
    228 Asiasvartstrupe                      Saxicola maurus
    229 Afrikasvartstrupe                    Saxicola torquatus
    232 Svartskvett                          Saxicola caprata
    234 Gray Bushchat                        Saxicola ferreus
    236 Buff-streaked Bushchat               Saxicola bifasciatus
    240 Svartsteinskvett                     Oenanthe leucura
    241 Hvitvingesteinskvett                 Oenanthe monticola
    243 Steinskvett                          Oenanthe oenanthe
    246 Persersteinskvett                    Oenanthe picata
    248 Svartstrupesteinskvett               Oenanthe pleschanka
    250 Middelhavssteinskvett                Oenanthe hispanica
    251 Rustgumpsteinskvett                  Oenanthe xanthoprymna
    252 Ørkensteinskvett                     Oenanthe deserti
    253 Beltesteinskvett                     Oenanthe pileata
    257 Sinusskvett                          Cercomela sinuata
    258 Karooskvett                          Cercomela schlegelii
    259 Traktrakskvett                       Cercomela tractrac
    260 Ruststjert                           Cercomela familiaris
    262 Brunskvett                           Cercomela fusca
    267 Termittskvett                        Myrmecocichla aethiops
    268 Maurskvett                           Myrmecocichla formicivora
    273 Sangklippeskvett                     Thamnolaea cinnamomeiventris
28 36 PLØSØYEFAMILIEN                      Passeriformes Platysteiridae
    006 Svartvingepløsøye                    Platysteira peltata
    012 Brunhalspløsøye                      Platysteira jamesoni
    017 Kappbatis                            Batis capensis
    018 Brunbrystbatis                       Batis fratrum
    019 Bantubatis                           Batis molitor
    021 Priritbatis                          Batis pririt

28 37 VIFTESTJERTFAMILIEN                  Passeriformes Rhipiduridae
    001 Gulbukviftestjert                    Rhipidura hypoxantha
    006 Hvitstrupeviftestjert                Rhipidura albicollis
    009 Hvitbrynviftestjert                  Rhipidura aureola
    011 Belteviftestjert                     Rhipidura javanica

28 38 MONARKFAMILIEN                       Passeriformes Monarchidae
    004 Blåmonark                            Elminia longicauda
    010 Hvitvingemonark                      Trochocercus cyanomelas
    012 Svartnakkemonark                     Hypothymis azurea
    020 Strimmelparadismonark                Terpsiphone viridis

28 42 TIMALFAMILIEN                        Passeriformes Timaliidae
    006 Hvitstrupelattertrost                Garrulax albogularis
    007 Hvithodelattertrost                  Garrulax leucolophus
    018 Hvitkinnlattertrost                  Garrulax vassali
    025 Rødhakelattertrost                   Garrulax rufogularis
    034 Flekkbrystlattertrost                Garrulax merulinus
    039 Brunørelattertrost                   Garrulax lineatus
    051 Ildkragelattertrost                  Garrulax yersini
    083 Drakensbergklippehopper              Chaetops aurantius
    096 Rustkinnsigdtimal                    Pomatorhinus erythrogenys
    120 Skjellsmettimal                      Pnoepyga albiventer
    137 Rustkronetimal                       Stachyris ruficeps
    138 Svarthaketimal                       Stachyris pyrrhops
    164 Stripemeistimal                      Macronous gularis
    180 Gråskriketrost                       Turdoides malcolmi
    186 Jungle Babbler                       Turdoides striata
    191 Tøyleskriketrost                     Turdoides sharpei
    201 Pilskriketrost                       Turdoides jardineii
    207 Safrantimal                          Leiothrix lutea
    208 Kutia                                Cutia nipalensis
    222 Blåvingeminla                        Minla cyanouroptera
    228 Rustvingefulvetta                    Alcippe castaneceps
    241 Hvitbrystfulvetta                    Alcippe peracensis
    243 Rødnebb                              Lioptilus nigricapillus
    250 Gråkronetimal                        Crocias langbianis
    253 Rustsibia                            Heterophasia capistrata

28 44 SKJEGGMEISFAMILIEN                   Passeriformes Paradoxornithidae
    001 Skjeggmeis                           Panurus biarmicus

28 47 STJERTMEISFAMILIEN                   Passeriformes Aegithalidae
    001 Stjertmeis                           Aegithalos caudatus
    003 Praktstjertmeis                      Aegithalos concinnus

28 53 MEISEFAMILIEN                        Passeriformes Paridae
    001 Balkanmeis                           Poecile lugubris
    002 Løvmeis                              Poecile palustris
    005 Granmeis                             Poecile montana
    007 Karolinameis                         Poecile carolinensis
    016 Svartmeis                            Periparus ater
    019 Kasjmirmeis                          Periparus melanolophus
    023 Toppmeis                             Lophophanes cristatus
    027 Sotmeis                              Melaniparus niger
    037 Askemeis                             Melaniparus cinerascens
    039 Kjøttmeis                            Parus major
    041 Orientmeis                           Parus monticolus
    043 Gulbrynmeis                          Parus xanthogenys
    046 Blåmeis                              Cyanistes caeruleus
    047 Kalottmeis                           Cyanistes teneriffae
    055 Gråduskmeis                          Baeolophus bicolor

28 54 SPETTMEISFAMILIEN                    Passeriformes Sittidae
    001 Kastanjespettmeis                    Sitta castanea
    002 Spettmeis                            Sitta europaea
    003 Gråbrystspettmeis                    Sitta nagaensis
    005 Hvithalespettmeis                    Sitta himalayensis
    019 Rødnebbspettmeis                     Sitta frontalis

28 55 MURKRYPERFAMILIEN                    Passeriformes Tichodromidae
    001 Murkryper                            Tichodroma muraria

28 56 TREKRYPERFAMILIEN                    Passeriformes Certhiidae
    001 Trekryper                            Certhia familiaris
    004 Kortklotrekryper                     Certhia brachydactyla
    005 Tigertrekryper                       Certhia himalayana

28 58 PUNGMEISFAMILIEN                     Passeriformes Remizidae
    001 Meisesmett                           Auriparus flaviceps
    002 Pungmeis                             Remiz pendulinus

28 59 SOLFUGLFAMILIEN                      Passeriformes Nectariniidae
    007 Malaysolfugl                         Anthreptes malacensis
    017 Smykkesolfugl                        Hedydipna collaris
    026 Fynbossolfugl                        Anthobaphes violacea
    027 Grønnhodesolfugl                     Cyanomitra verticalis
    032 Østolivensolfugl                     Cyanomitra olivacea
    034 Gråsolfugl                           Cyanomitra veroxii
    038 Ametystsolfugl                       Chalcomitra amethystina
    039 Skarlagenbrystsolfugl                Chalcomitra senegalensis
    050 Bronsesolfugl                        Nectarinia kilimensis
    051 Malakittsolfugl                      Nectarinia famosa
    057 Kappsolfugl                          Cinnyris chalybeus
    058 Thongasolfugl                        Cinnyris neergaardi
    063 Bredbeltesolfugl                     Cinnyris afer
    070 Akasiesolfugl                        Cinnyris mariquensis
    075 Purpurbåndsolfugl                    Cinnyris bifasciatus
    087 Talatalasolfugl                      Cinnyris talatala
    093 Purpursolfugl                        Cinnyris asiaticus
    094 Olivenryggsolfugl                    Cinnyris jugularis
    112 Purpurkronesolfugl                   Aethopyga gouldiae
    116 Svartstrupesolfugl                   Aethopyga saturata
    118 Karminsolfugl                        Aethopyga siparaja
    122 Dvergedderkoppjeger                  Arachnothera longirostra
    130 Stripeedderkoppjeger                 Arachnothera magna

28 62 BLOMSTERFUGLFAMILIEN                 Passeriformes Dicaeidae
    008 Tykknebbblomsterfugl                 Dicaeum agile
    011 Svartstripeblomsterfugl              Dicaeum chrysorrheum
    022 Ildbukblomsterfugl                   Dicaeum trigonostigma
    043 Rødryggblomsterfugl                  Dicaeum cruentatum

28 64 BRILLEFUGLFAMILIEN                   Passeriformes Zosteropidae
    005 Gulbrillefugl                        Zosterops senegalensis
    008 Kappbrillefugl                       Zosterops pallidus
    021 Lundbrillefugl                       Zosterops palpebrosus

28 65 SUKKERFUGLFAMILIEN                   Passeriformes Promeropidae
    001 Båndsukkerfugl                       Promerops gurneyi
    002 Kappsukkerfugl                       Promerops cafer

28 67 PIROLFAMILIEN                        Passeriformes Oriolidae
    012 Pirol                                Oriolus oriolus
    014 Svartnakkepirol                      Oriolus chinensis
    020 Savannepirol                         Oriolus larvatus
    023 Orientpirol                          Oriolus xanthornus
    026 Blodpirol                            Oriolus traillii

28 68 BLADFUGLFAMILIEN ??                  Passeriformes Irenidae
    001 Blåbladfugl                          Irena puella

28 69 VARSLERFAMILIEN                      Passeriformes Laniidae
    003 Tornskate                            Lanius collurio
    005 Brunvarsler                          Lanius cristatus
    006 Kastanjevarsler                      Lanius collurioides
    009 Indiavarsler                         Lanius vittatus
    010 Rustvarsler                          Lanius schach
    013 Amerikavarsler                       Lanius ludovicianus
    014 Varsler                              Lanius excubitor
    015 Krattvarsler                         Lanius meridionalis
    016 Rosenvarsler                         Lanius minor
    018 Akasievarsler                        Lanius excubitoroides
    019 Swahilivarsler                       Lanius cabanisi
    022 Skogbrynvarsler                      Lanius mackinnoni
    023 Svartryggvarsler                     Lanius collaris
    025 Hvitpannevarsler                     Lanius nubicus
    026 Rødhodevarsler                       Lanius senator
    028 Skjærevarsler                        Corvinella melanoleuca
    030 Hvitkronevarsler                     Eurocephalus anguitimens

28 70 BUSKVARSLERFAMILIEN                  Passeriformes Malaconotidae
    001 Brubru                               Nilaus afer
    004 Sørdunrygg                           Dryoscopus cubla
    009 Svartkronesjagra                     Tchagra senegalus
    010 Brunkronesjagra                      Tchagra australis
    014 Brunkronebuskvarsler                 Laniarius luehderi
    019 Tropebobo                            Laniarius aethiopicus
    021 Rustbobo                             Laniarius ferrugineus
    023 Svarthodegonolek                     Laniarius erythrogaster
    024 Karmingonolek                        Laniarius atrococcineus
    032 Sitronbuskvarsler                    Telophorus zeylonus
    033 Hvitbrynbuskvarsler                  Telophorus bocagei
    034 Svovelbuskvarsler                    Telophorus sulfureopectus
    035 Olivenbuskvarsler                    Telophorus olivaceus
    037 Svartpannebuskvarsler                Telophorus nigrifrons

28 71 HJELMVARSLERFAMILIEN                 Passeriformes Prionopidae
    001 Hvittopphjelmvarsler                 Prionops plumatus
    006 Svarthjelmvarsler                    Prionops retzii
    010 Hvitbrynaskefugl                     Tephrodornis pondicerianus

28 73 DRONGOFAMILIEN                       Passeriformes Dicruridae
    002 Tverrhaledrongo                      Dicrurus ludwigii
    004 Savannedrongo                        Dicrurus adsimilis
    010 Svartdrongo                          Dicrurus macrocercus
    011 Askedrongo                           Dicrurus leucophaeus
    012 Hvitbukdrongo                        Dicrurus caerulescens
    014 Bronsedrongo                         Dicrurus aeneus
    015 Vimpeldrongo                         Dicrurus remifer
    016 Hårdrongo                            Dicrurus hottentottus
    024 Dragedrongo                          Dicrurus paradiseus

28 77 SVALESTÆRFAMILIEN                    Passeriformes Artamidae
    001 Askesvalestær                        Artamus fuscus

28 82 KRÅKEFAMILIEN                        Passeriformes Corvidae
    003 Lavskrike                            Perisoreus infaustus
    006 Furuskrike                           Cyanocitta stelleri
    007 Blåskrike                            Cyanocitta cristata
    038 Western Scrub-Jay ??                 Aphelocoma californica
    042 Nøtteskrike                          Garrulus glandarius
    043 Himalayaskrike                       Garrulus lanceolatus
    045 Blåskjære                            Cyanopica cyanus
    049 Rødnebbskjære                        Urocissa erythrorhyncha
    052 Yellow-breasted Magpie ??            Cissa hypoleuca
    054 Okerskjære                           Dendrocitta vagabunda
    064 Skjære                               Pica pica
    073 Nøttekråke                           Nucifraga caryocatactes
    074 Alpekråke                            Pyrrhocorax pyrrhocorax
    077 Kaie                                 Corvus monedula
    079 Huskråke                             Corvus splendens
    090 Smalnebbkråke                        Corvus capensis
    091 Kornkråke                            Corvus frugilegus
    092 Amerikakråke                         Corvus brachyrhynchos
    101 Fiskekråke                           Corvus ossifragus
    104 Svartkråke                           Corvus corone
    105 Kråke                                Corvus cornix
    106 Tykknebbkråke                        Corvus macrorhynchos
    113 Hvitbrystkråke                       Corvus albus
    117 Kopjeravn                            Corvus albicollis
    119 Ravn                                 Corvus corax

28 83 STÆRFAMILIEN                         Passeriformes Sturnidae
    034 Flekkvingestær                       Saroglossa spiloptera
    042 Engstær                              Acridotheres grandis
    048 Landsbystær                          Acridotheres ginginianus
    049 Hyrdestær                            Acridotheres tristis
    053 Beltestær                            Gracupica nigricollis
    054 Svartstrupestær                      Gracupica contra
    057 Hvitskulderstær                      Sturnia sinensis
    058 Gråhodestær                          Sturnia malabarica
    061 Pagodestær                           Temenuchus pagodarum
    065 Stær                                 Sturnus vulgaris
    066 Middelhavsstær                       Sturnus unicolor
    067 Flikstær                             Creatophora cinerea
    068 Grønnglansstær                       Lamprotornis nitens
    069 Blåøreglansstær                      Lamprotornis chalybaeus
    076 Rueppell's Glossy-Starling           Lamprotornis purpuroptera
    079 Mopaneglansstær                      Lamprotornis mevesii
    080 Storglansstær                        Lamprotornis australis
    082 Svartbukglansstær                    Lamprotornis corruscus
    083 Praktstær                            Lamprotornis superbus
    089 Ametyststær                          Cinnyricinclus leucogaster
    090 Karoostær                            Spreo bicolor
    094 Rødvingestær                         Onychognathus morio
    106 Blåstær                              Poeoptera stuhlmanni
    113 Rødnebboksehakker                    Buphagus erythrorhynchus
    114 Gulnebboksehakker                    Buphagus africanus


28 84 SPURVEFAMILIEN                       Passeriformes Passeridae
    002 Gråspurv                             Passer domesticus
    003 Middelhavsspurv                      Passer hispaniolensis
    006 Kanelspurv                           Passer rutilans
    011 Akasiespurv                          Passer motitensis
    012 Kenya Rufous Sparrow ??              Passer rufocinctus
    015 Boerspurv ??                         Passer melanurus
    020 Kraalspurv ??                        Passer diffusus
    022 Pilfink                              Passer montanus
    027 Gulstrupesteinspurv                  Petronia xanthocollis
    028 Bantusteinspurv                      Petronia superciliaris
    030 Steinspurv                           Petronia petronia

28 85 VEVERFAMILIEN                        Passeriformes Ploceidae
    002 Rødnebbøffelvever                    Bubalornis niger
    004 Rustnakkevever                       Sporopipes frontalis
    005 Skjeggvever                          Sporopipes squamifrons
    006 Hvitbrynvever                        Plocepasser mahali
    011 Gråkronevever                        Pseudonigrita arnaudi
    024 Rødhodevever                         Anaplectes rubriceps
    027 Bergvever                            Ploceus baglafecht
    035 Brillevever                          Ploceus ocularis
    036 Svartbukvever                        Ploceus melanogaster
    038 Kappvever                            Ploceus capensis
    040 Gullvever                            Ploceus subaureus
    046 Brunstrupevever                      Ploceus xanthopterus
    050 Småmaskevever                        Ploceus intermedius
    051 Svartmaskevever                      Ploceus velatus
    058 Akasievever                          Ploceus spekei
    061 Landsbyvever                         Ploceus cucullatus
    073 Skogvever                            Ploceus bicolor
    074 Brunkronevever                       Ploceus insignis
    088 Kompaktvever                         Pachyphantes superciliosus
    091 Blodnebbvever                        Quelea quelea
    100 Rødbisp                              Euplectes orix
    104 Gulkronebisp                         Euplectes afer
    107 Gulgumpbisp                          Euplectes capensis
    108 Hvitvingevever                       Euplectes albonotatus
    110 Rødkragevever                        Euplectes ardens
    114 Dragevever                           Euplectes progne
    116 Tykknebbvever                        Amblyospiza albifrons

28 86 ASTRILDFAMILIEN                      Passeriformes Estrildidae
    011 Swee Waxbill                         Coccopygia melanotis
    013 Grønnastrild                         Mandingoa nitidula
    019 Svarthaleastrild                     Estrilda perreini
    027 Vatreastrild                         Estrilda astrild
    036 Rødhodeastrild                       Spermophaga ruficapilla
    040 Blåastrild                           Uraeginthus angolensis
    041 Rødkinnastrild                       Uraeginthus bengalus
    044 Violet-eared Waxbill                 Granatina granatina
    048 Rosenastrild                         Hypargos margaritatus
    053 Grønnvingeastrild                    Pytilia melba
    055 Rødnebbamarant                       Lagonosticta senegala
    060 Svartnebbamarant                     Lagonosticta rubricata
    062 Skarlagenamarant                     Lagonosticta rhodopareia
    066 Blodstrupeamadin                     Amadina fasciata
    068 Gulbrystastrild                      Sporaeginthus subflavus
    072 Rikseastrild                         Ortygospiza gabonensis
    104 Bronsemannikin                       Spermestes cucullatus
    105 Svartryggmannikin                    Spermestes bicolor
    108 White-throated Munia                 Euodice malabarica
    110 Hvitgumpnonne                        Lonchura striata
    115 Muskatnonne                          Lonchura punctulata

28 87 INDIGOBIRDS                          Passeriformes Viduidae
    001 Dominikanerenke                      Vidua macroura
    006 Paradisenke                          Vidua paradisaea
    009 Spydhaleenke                         Vidua regia

28 89 FINKEFAMILIEN                        Passeriformes Fringillidae
    001 Bokfink                              Fringilla coelebs
    002 Blåfink                              Fringilla teydea
    003 Bjørkefink                           Fringilla montifringilla
    013 Fioleufonia                          Euphonia violacea
    047 Konglebit                            Pinicola enucleator
    051 Rosenfink                            Carpodacus erythrinus
    052 Rødkronerosenfink                    Carpodacus cassinii
    053 Purpurfink                           Carpodacus purpureus
    054 Husrosenfink                         Carpodacus mexicanus
    070 Furukorsnebb                         Loxia pytyopsittacus
    072 Grankorsnebb                         Loxia curvirostra
    075 Himalayafink                         Carduelis spinoides
    076 Vietnamfink                          Carduelis monguilloti
    077 Grønnfink                            Carduelis chloris
    079 Gråsisik                             Carduelis flammea
    080 Polarsisik                           Carduelis hornemanni
    081 Grønnsisik                           Carduelis spinus
    094 Småstillits                          Carduelis psaltria
    100 Stillits                             Carduelis carduelis
    102 Bergirisk                            Carduelis flavirostris
    103 Tornirisk                            Carduelis cannabina
    108 Gulirisk                             Serinus serinus
    110 Kanariirisk                          Serinus canaria
    116 Krattirisk                           Serinus canicollis
    120 Southern Citril ??                   Serinus hyposticutus
    123 Skogirisk                            Serinus scotops
    126 Gulgumpirisk                         Serinus atrogularis
    130 Savanneirisk                         Serinus mozambicus
    137 Gulbukirisk                          Serinus flaviventris
    138 Hvitstrupeirisk                      Serinus albogularis
    146 Stripehodeirisk                      Serinus gularis
    150 Kappirisk                            Pseudochloroptila totta
    151 Drakensbergirisk                     Pseudochloroptila symonsi
    159 Dompap                               Pyrrhula pyrrhula
    160 Kjernebiter                          Coccothraustes coccothraustes
    172 Trompeterfink                        Bucanetes githagineus

28 92 PARULAFAMILIEN                       Passeriformes Parulidae
    005 Oransjekroneparula                   Vermivora celata
    012 Stryparula                           Parula americana
    019 Myrteparula                          Dendroica coronata
    034 Buskparula                           Dendroica discolor
    036 Myrparula                            Dendroica palmarum
    044 Klatreparula                         Mniotilta varia
    045 Rødstjertparula                      Setophaga ruticilla
    050 Vannparula                           Seiurus noveboracensis
    056 Nordgulstrupe                        Geothlypis trichas
    070 Kalottparula                         Wilsonia pusilla

28 93 BANANSMETTFAMILIEN                   Passeriformes Coerebidae
    001 Banansmett                           Coereba flaveola

28 94 TANAGERFAMILIEN                      Passeriformes Thraupidae
    089 Svarttanager                         Tachyphonus rufus
    100 Sommertanager                        Piranga rubra
    111 Sølvnebbtanager                      Ramphocelus carbo
    120 Bispetanagar                         Thraupis episcopus
    128 Palmetanagar                         Thraupis palmarum
    158 Kobolttanagar                        Tangara mexicana
    180 Brunhodetanagar                      Tangara gyrola
    216 Grønnhonningkryper                   Chlorophanes spiza
    219 Purpurhonningkryper                  Cyanerpes caeruleus
    220 Rødbeinhonningkryper                 Cyanerpes cyaneus

28 96 BUSKSPURVFAMILIEN                    Passeriformes Emberizidae
    001 Toppspurv                            Melophus lathami
    003 Gulspurv                             Emberiza citrinella
    004 Hvithodespurv                        Emberiza leucocephalos
    005 Hekkspurv                            Emberiza cirlus
    007 Klippespurv                          Emberiza cia
    014 Kalkhettespurv                       Emberiza stewarti
    016 Husspurv                             Emberiza striolata
    018 Sebraspurv                           Emberiza tahapisi
    020 Kappspurv                            Emberiza capensis
    024 Rødkinnspurv                         Emberiza fucata
    030 Gullbrystspurv                       Emberiza flaviventris
    035 Svarthodespurv                       Emberiza melanocephala
    041 Sivspurv                             Emberiza schoeniclus
    042 Kornspurv                            Emberiza calandra
    095 Jakarinispurv                        Volatinia jacarina
    147 Skifergresspurv                      Tiaris bicolor
    249 Grønntovi                            Pipilo chlorurus
    286 Musespurv                            Passerculus sandwichensis
    296 Revespurv                            Passerella iliaca
    301 Hvitkronespurv                       Zonotrichia leucophrys
    306 Vinterjunko                          Junco hyemalis
    311 Lappspurv                            Calcarius lapponicus
    314 Snøspurv                             Plectrophenax nivalis

28 97 SALTATORS, CARDINALS & ALLIES        Passeriformes Cardinalidae
    023 Rødkardinal                          Cardinalis cardinalis
    041 Pavespurv                            Passerina ciris

28 98 TRUPIALFAMILIEN                      Passeriformes Icteridae
    005 Rødvingetrupial                      Agelaius phoeniceus
    019 Englerketrupial                      Sturnella magna
    026 Purpurhodetrupial                    Euphagus cyanocephalus
    027 Båthaletrupial                       Quiscalus major
    028 Glanstrupial                         Quiscalus quiscula
    029 Storhaletrupial                      Quiscalus mexicanus
    032 Sørgetrupial                         Quiscalus lugubris
    035 Silketrupial                         Molothrus bonariensis
    037 Brunhodetrupial                      Molothrus ater
    042 Gultrupial                           Icterus nigrogularis
    051 Palmetrupial                         Icterus cucullatus
    068 Yuccatrupial                         Icterus parisorum
    082 Soldatoropendola                     Psarocolius decumanus

2 kommentarer:

  1. Arti! Eg var ute i dag og såg både lundefugl og storjo, noko som manglar på lista di som elles er svært så imponerandes :)

    SvarSlett
    Svar
    1. Takk! Trenger en tur nordover en sommer ja!

      Slett