tirsdag 13. september 2011

På fugletur til: Vestfold

Vestfold har en rekke perler for fuglekikkere som ønsker å ta seg en fugletur! I denne omgang tenkte jeg i første rekke å dekke våtmarksområdene som finnes nedover, selv om Vestfold også har mange gode innlands-lokaliteter.

Sandebukta og Gyltesø
Dette er lokaliteter i Sande Kommune, rett sør for Drammen. Sandebukat er lettest å se til fra gamle E18 sør for Sande sentrum, men det krever et godt teleskop. Gyltesø finner du på veien mot Svelvik, og er grunnene på begge sider av moloen som danner veien ut til Bjerkøya. Områdene har et rikt fugleliv, og det aller beste med stedene er nærhet for alle som bor Oslo - Drammens området.

Områdene helt vest i Sandebukta: Gyltesø V - Buane med store mudderflater ved lavvann, juni 2009

Borrevann
Borrevann er en ferskvannslokalitet. Jeg tar den med her fordi enhver tur nedover i Vestfold bør Borrevannet vurderes som en stopp på veien. Fugletårnet ligger sør i vannet, og dette når du ved å parkere på Borre Golfklubb, og gå rundt denne på anviste stier. Området har både unike biotoper og et unikt fugleliv. Spesielt i sommernatten med 10-15 nattergaler og andre nattsangere er området helt trolsk!

Ilene og Prestrødkilen
Dette er to store våtmarksområder, på hver sin side av Tønsberg sentrum. Begge har fugletårn. Begge har et rikt fugleliv, og har til stadighet besøk av regelrett sjeldenheter - som i tillegg gjerne slår seg til ro i området noen uker. Bil er fortsatt enkleste fremkomstmiddel, men tog/buss til Tønsberg, så er i alle fall kilen innenfor gangavstand, og det blir ingen dyr taxitur til Ilene heller (på veien ut av byen mot Sem).

Sivspurv, i sivskogen Presterødkilen vest, juni 2011

Klåstadkilen
Nytt praktfull naturområde, som ligger svært landlig og idyllisk til. Her er det ikke bare våtmarksfugler å se, men både vanlige og sjeldne arter knyttet til kulturlandskapet er vanlig. Området er stort, og skal du få med deg alle viker og knauser går det for en hel dag her, i alle fall på våren og forsommeren. Og da bør en ikke gi seg før midnatt (tidligst), da området har nattsangere og andre nattaktive fugler og dyr. Området ligger i Tjølling nord i Larvik kommune, ta en titt på kartet for å være sikker på å finne frem.

Parti fra Klåstadkilen østre område, juni 2011

Mølen
Mølen er for mange perlen i Vestfolnaturen. Her utenfor Helgeroa og Nevlungshavn, møter vi rullesteinene, kulturlandskap, strender, lave busk. og krattområder, og havet i skjønn forening! Området er nok best kjent som trekklokalitet, både vår og høst. Men kan også skilte med årlige hekkinger av hauksanger, og generelt en svært stor artsrikdom. En tur til Mølen gir alltid resultater i form av en "overraskelse" - selv om det da er å regne som normalt at noe spesielt dukker opp!

Sandlo og Steinvender, i tang og tare ytterst på Mølen, September 2011