lørdag 22. januar 2022

Ekorn - og min første video på bloggen

Ekorn er nok det pattedyret i skogene våre som de fleste møter oftest! Og det skyldes ikke minst at de oppholder seg i bynære områder, som beggefelter, parker og andre steder de kan flykte opp i trær!

I tillegg er de ganske tillitsfulle, det vil si overraskende uredde mennesker. Derfor dukker de opp på foringsplassene vi lager for fuglene om vinteren, helt inntil vinduer, verandaer og husvegger generelt. Her fra en foringsplass i Holmestrand:

Video: Ekorn i vinterpels, Holmstrand, 2022

 Link: https://youtu.be/LPYFvB-ZFVY

Derfor er de jo relativt fotogene pattedyr. I særdeleshet sammenlignet med de fleste andre pattedyr. Og så er de ganske store, sammenlignet med småfuglene i alle fall. Derfor krever det mindre fotografiske egenskaper (det vil si dyrt utstyr og tålmodighet) å få til bilder og film av ekorn. Filmen over er min første på YouTube!

Ekorn er relativt vanlig over hele landet der det finnes skog. De er i hovedsak dagaktive, spesielt aktive på formiddagen. De har en veldig rødlig pels i sommerhalvåret, og bytter til en mer grålig i vinterhalvåret. På engelsk heter ekorn "Red Squirrel" og på latin "Sciurus vulgaris" - altså vanlig ekorn rett og slett. Det er å finne i hele nordlige Eurasia, men mangler i deler av England og helt sørligst i Europa, inklusive Tyrkia og østover. I bla sørlige England fordrives det dessverre av det importerte  amerikanske ekornet "Grey Squirrel", gråekorn.  I Norge er dette eneste ekorn arten vi har. 

Ekorn i vinterpels, Bærum 2017

Ekorn har en tydelig sommer- og vinterpels. I gamle dager, og fortsatt i andre områder av utbredelsesområdet, har det blitt jaktet på på grunn av den fine pelsen. Vinterpelsen er spesielt attraktiv, og har fått sitt eget navn: gråverk. 

Mange har kanskje oppdaget at ekorn kan ta i bruk store fuglekasser både til overnatting og til å bygge bol (reir). Sistnevnte vil normalt være knyttet til skjul i store fuglekasser, i trestammer eller bygd overraskende åpent i solide trær. Bolet ser ut som en kvisthaug når det blir godt synlig i vinterhalvåret.

Ekorn i sommerpels, kikker ut av en gammel uglekasse, Holmestrand, 2010

Navn på ekorn på flere aktuelle språk:

Norsk:         Ekorn (ikønn)
Latin:           Sciurus vulgaris
Engelsk:      Eurasian Red Squirrel
Svensk:        Ekorre
Dansk:         Egern
Spansk:       Ardilla roja de Eurasia
Tysk:           Eurasisches Eichhörnchen
Fransk:        Ecureuil d'Eurasie
Samisk:       Oarri


Slik ser en grankongle ut etter at ekornet har forsynt seg, Bærum, 2022