onsdag 17. mai 2017

Caprivi og Okavango, afrikansk skogsavanne

Som en del av vår reise til Namibia, la vi inn de siste dagene helt nord i landet, og videre østover langs den lange stripen kjent fra alle Afrika kart: Caprivi Strip, som gir Namibia en forbindelse til Zambesi elven og dermed mot øst langs de gamle ferdselsårene.

Afrikasaksenebb (African Skimmer), på sandbanke langs Okavango, Botswana, 2012

Området er preget av at vi nærmer oss tropiske strøk, med såkalt skog-savanner og tradisjonell urbefolkning med enkel landbruks-virksomhet. Allerede før selve Caprivi stripen kommer vi til Okavango elven, en stor elv som kommer fra regnskogene i Angola, og utgjør grensen mellom Namibia og Angola et stykke. Så skjærer den sørover Caprivi stripen og renner inn i Botswana. Her blir elven gradvis borte! Når vannføringen er stor, etter regntiden i nord, danner den et enormt elvedelta i nordøstlige Botswana, som tørker opp i tørketiden før elven igjen sveller opp. Okavangodeltaet.

På båttur på Okavango elven, Botswana, 2012

Vi kjørte inn i Botswana fra nord, og var to døgn langs Okavango, med båtturer på elven. Området bar i noe grad preg av stor landbruksvirksomhet, og fremsto på ingen måte så vilt som det er lenger sør der vannet kommer og går. Her er det alltid vann, og dermed også folk! Og båtturer på afrikanske elver er vi ikke bortskjemt med, så det var mange spennende arter å se.

Afrikabladhøne (African Jacana), Okavango, Botswana, 2012 (foto: whhn)

Tilbake på Caprivi stripen, kjører vi flere hundre kilometer gjennom et område som er avsatt som park, og fremstår som mye av Namibia: svært spredt bosetning, en moderne og asfaltert vei, og frittgående ville dyr som "i gamle dager". Nedenfor er det bilder av bare noen få av mange interessante veiskilt!

Sabelantilope (Sable Antelope), Mahango Game Reserve, Namibia, 2012

Til slutt kommer man frem til Zambezi elven, eller floden som den med rette kalles. Selv regntiden hadde begynt lenger nord, og elvene var stigende, var de lave i forhold til de områdene som normalt står under vann noen måneder senere. Uregulerte elver er fascinerende, måtte det vare at eventuelle kraftstasjoner fremstår som elvekraftverk, uten store magasiner som stopper disse viktige variasjonene i høyden på vannføringen.

Tiaraisfugl (Malachite Kingfisher), Okavango, Botswana, 2012 (foto: whhn)

Området egner seg betydelig bedre for fugletur enn villdyrsafari, relativt lite å se, ikke minst fordi områdene er skogkledde, slik at man får ikke oversikten gressavannene gir. Men det er fascinerende områder, og det er kort vei til Livingstone og Viktoria-fossen når vi er lengst øst på Caprivi Strip!

Brilledverghegre (White-backed Night-heron), Okavango, Botswana, 2012

Vanntriel (Water Thick-knee), Okavango, Botswana, 2012 (foto: whhn)

Sinoberbieter (Southern Carmine Bee-eater), Okavango, Botswana, 2012
Blåkinnbieter (Blue-cheeked Bee-eater), Okavango, Botswana, 2012 (foto: whhn)


Fare for villhunder og elefanter! 
Caprivi Strip, Namibia, 2012

Solnedgang over Zambezi elven, Caprivi, Namibia, 2012

Krokodiller er det nok av i Okavango og Zambezi elvene! (Foto: whhn)