søndag 12. juni 2022

Fugletur til Florida, USA

Nedenfor er noen få tips om å oppleve fugler og natur i Florida, USA. Florida er like stort som Sør-Norge, så dette er bare en apetitt vekker, skal du virkelig studere fugler i Florida finnes det nok vedlig gode bøker det vil være lurt å kjøpe!

Hvitbrynsvartspett hakker ut reirhull, Anhinga Trail, sørøst i Everglades NP, FL, USA, 2022

Grovt sett kan en dele opplevelser inn i fire hovedområder / biotop-typer:

  • Østkysten, altså Atlanterhavskysten, og dennes forlengelse helt ned til Key West
  • Sør, som i hovedsak dreier seg om den enorme nasjonalparken Everglades
  • Vestkysten, bedre kjent som Gulfkysten, da den ligger mot Mexico gulfen
  • Indre områder, gjerne med utgangspunkt i turistmetropolen Orlando og nordover
Nedenfor kommer en kort oppsummering vedrørende de ulike områdene.

En videosnutt verdt å se på som vi har tatt av Høvdingugle, sør i Everglades NP, FL, USA, 2022

Atlanterhavskysten består nesten hele veien av en barriere øyer (som Palm Beach og Miami Beach), utenfor en saltvanslagune (som i gamle dager var ferskvann...). Innenfor her er det igjen noe opprinnelig palmetto og annet busklandskap på sanddyner. Dette er biotopen til USA og Floridas eneste endemiske fugleart: Floridaskrike. Kysten er kraftig utbygd, så det er reservater som gir deg mulighet til å finne et rikt fugleliv. Disse er det heldigvis mange av.

Amerikapurpurhøne, Anhinga Trail, sørøst i Everglades NP, FL, USA, 2022

Everglades nasjonalpark er største nasjonalpark i hele østlige USA. Den er enorm, men kan i hovedsak deles inn i fire soner: 
  • i sør-øst er det mest "fastland" med reell skog (furuskog, palmer, mm) eller øyer av skog (hammocks). Dette området ligger innenfor hovedinngangen SW for Miami, og her kan en bevege seg innover på asfaltert vei til flere tilrettelagte steder å se på natur og fugleliv. Og ikke minst alligatorer som tilsynelatende alle amerikanere ønsker å se.
  • Sentralt fra nordøst til sørvest er det våteste og svært store ferskvannsområdene med i hovedsak "siv". Disse områdene benyttes mye til flyvebåter for turister. Det er dessverre ikke så mye å se (unntatt alligatorer). Området utgjør egentlig en gigantisk elv.
  • På nordsiden av denne "elven" ligger de store områdene med sypresser, som er svære trær som ser ut som en blanding av tuja og furu, om det kan beskrives slik... Dette er en type biotop som finnes spredt langt innover landet i store fuktige områder, som rundt Disney World i Orlando.
  • Langs kysten dominerer mangroveskogen. Denne er vanskelig tilgjengelig. Ut fra småstedet Everglades City arrangerer nasjonalparken båtturer inn i disse områdene, inkl til de 10 000 øyene ...! som ligger utenfor her!
Gulfkysten er min favoritt. For det første er det mindre utbygd, og det er mye mer skånsomt utbygd. På strendene kryr det av vadefugler, terner og måker (og amerikasaksenebb!). Sanddynene bak er rimelig inntakte, og det er store reservater også med strender og mangroveskog. På innsiden av barriereøyene (der det er det) er det mye mangrove igjen, og mye sjøløver!

Amerikaslangehals på reir med unger, sørvest i Everglades NP, FL, USA, 2022

Orlando-området her en rekke mindre reservater, men generelt er det mange områder innimellom som har et rimelig rikt fugleliv. For mange starter Florida turene her, og det er en fin introduksjon til faunaen. Pga alle våtmarkene, er hele Florida full av vannfugler, unntatt ender! Og de fleste kan like gjerne sees i Orlanod området som langs kystene.

Dunspett, i Corkscrew Swamp Sanctuary, nordvest i Everglades området, FL, USA, 2022

Nordøst for Tampa kom vi over et veldig fint område, som i nordøst starter som Hillsborough State par, men flotte tropiske "regnskog" følelse og til og med stryk i elva! Dette området strekker seg langt sørvest-over mot Tampa - og har flere navn, et av områdene kalles for Flatwoods Parke - også verdt å besøke!


Egretthegre, video fra Corkscrew Swamp Sanctuary, nordvest i Everglades området, FL, USA, 2022


Hvitbrynsvartspett, her kan du se hvordan den hakker ut reirhullet! Everglades NP, FL, USA, 2022

Jeg har også tidligere skrevet om tema, i hovedsak fra Orlando området: 

mandag 9. mai 2022

Gulspurv - stadig sjeldnere

Gulspurv er en nydelig, relativt stor, spurvefugl art som i hovedsak er knyttet til kulturlandskapet vårt, selv om den også kan være vanlig på hogstfelter og naturlige større glenner i skogene våre. Gulspurven er en frø-spisende og bakke-levende art, der også reiret normalt ligger på bakken, Reiret ligger gjerne langs jordekanter, veikanter, bekkeløp og andre steder med litt kratt og skjul. Her kan den være lett å følge og oppdage i reirområdet. I skogsområder kan den være vanskelig å oppdage gulspurven om en ser bort fra sangen.

Gulspurv hann, i april og full praktdrakt, Holmestrand april 2022

På grunn av levemåte og nærhet til mennesker har gulspurven blitt hardt rammet av forstyrrelser og ikke minst er de veldig utsatt i forhold til de 700 000 kattene vi har i Norge. Disse alene utgjør et "rovdyr" avtrykk som gjør at arten har det veldig vanskelig.

Gulspurv er en art som oppsøker foringsplasser i vinterhalvåret. om vinteren kan en se større flokker på 10-20 fugler samle seg. Gulspurven er nok den fuglen som med størst sannsynlighet vil oppsøke fuglenek om slike henges opp til julepynt. 

Video: En gulspurv hann påforingsplassen i Holmestrand jan 2022

Gulspurv hann og hun er ganske ulike om våren  og sommeren, det vil si at hannen har mye klar gulfarge på hodet og bryst, mens hunnen i hovdsak er tilpasset livet på bakken med gråbrunt som dominerende. Spesielt den kraftige røde overgumpen er et felles godt kjennetegn. Om vinteren er hannen mer lik hunnen,

Gulspurv er kanskje aller mest kjent for sin unike vårsang? Denne beskrives som 1-2-3-4-5-6-syyyyyyv, det vil si seks korte slag og en lang avsluttende y tone. Nedenfor er det link til fuglens sang og lokkelyder.

Gulspurv hunn (eller ung hann i vinterdrakt), Homestrand  jan 2022

Gulspurv sitt navn på flere aktuelle språk:

NAVN:
Norsk:         Gulspurv (grønnskul, gulskul, gulskur, gulteting)
Latin:           Emberiza citrinella
Engelsk:      Yellowhammer
Svensk:        Gulsparv
Dansk:         Gulspurv
Spansk:       Escribano cerillo
Tysk:           Goldhammer
Fransk:        Bruant jaune
Samisk:       Giedde-cicas


Link til Birdlife Norge sin side om gulspurv med norsk utbredelseskart:
https://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=12554

Link til gulspurv på e-bird:    https://ebird.org/species/yellow2/

Link til gulspurv sang, lokkelyder mm: https://xeno-canto.org/species/Emberiza-citrinella 

lørdag 22. januar 2022

Ekorn - og min første video på bloggen

Ekorn er nok det pattedyret i skogene våre som de fleste møter oftest! Og det skyldes ikke minst at de oppholder seg i bynære områder, som beggefelter, parker og andre steder de kan flykte opp i trær!

I tillegg er de ganske tillitsfulle, det vil si overraskende uredde mennesker. Derfor dukker de opp på foringsplassene vi lager for fuglene om vinteren, helt inntil vinduer, verandaer og husvegger generelt. Her fra en foringsplass i Holmestrand:

Video: Ekorn i vinterpels, Holmstrand, 2022

 Link: https://youtu.be/LPYFvB-ZFVY

Derfor er de jo relativt fotogene pattedyr. I særdeleshet sammenlignet med de fleste andre pattedyr. Og så er de ganske store, sammenlignet med småfuglene i alle fall. Derfor krever det mindre fotografiske egenskaper (det vil si dyrt utstyr og tålmodighet) å få til bilder og film av ekorn. Filmen over er min første på YouTube!

Ekorn er relativt vanlig over hele landet der det finnes skog. De er i hovedsak dagaktive, spesielt aktive på formiddagen. De har en veldig rødlig pels i sommerhalvåret, og bytter til en mer grålig i vinterhalvåret. På engelsk heter ekorn "Red Squirrel" og på latin "Sciurus vulgaris" - altså vanlig ekorn rett og slett. Det er å finne i hele nordlige Eurasia, men mangler i deler av England og helt sørligst i Europa, inklusive Tyrkia og østover. I bla sørlige England fordrives det dessverre av det importerte  amerikanske ekornet "Grey Squirrel", gråekorn.  I Norge er dette eneste ekorn arten vi har. 

Ekorn i vinterpels, Bærum 2017

Ekorn har en tydelig sommer- og vinterpels. I gamle dager, og fortsatt i andre områder av utbredelsesområdet, har det blitt jaktet på på grunn av den fine pelsen. Vinterpelsen er spesielt attraktiv, og har fått sitt eget navn: gråverk. 

Mange har kanskje oppdaget at ekorn kan ta i bruk store fuglekasser både til overnatting og til å bygge bol (reir). Sistnevnte vil normalt være knyttet til skjul i store fuglekasser, i trestammer eller bygd overraskende åpent i solide trær. Bolet ser ut som en kvisthaug når det blir godt synlig i vinterhalvåret.

Ekorn i sommerpels, kikker ut av en gammel uglekasse, Holmestrand, 2010

Navn på ekorn på flere aktuelle språk:

Norsk:         Ekorn (ikønn)
Latin:           Sciurus vulgaris
Engelsk:      Eurasian Red Squirrel
Svensk:        Ekorre
Dansk:         Egern
Spansk:       Ardilla roja de Eurasia
Tysk:           Eurasisches Eichhörnchen
Fransk:        Ecureuil d'Eurasie
Samisk:       Oarri


Slik ser en grankongle ut etter at ekornet har forsynt seg, Bærum, 2022