tirsdag 21. desember 2010

Fuglemat - din egen foringsplass

Det er årstid for å mate fuglene, og det kan gi virkelig mange fine opplevelser i en tid det kan være vanskelig å oppsøke fuglelokaliteter. I hovedsak så er det en god del ting som en kan tenke på om en har lyst til å mate fugler. Og i tillegg kan det være hensyn man bør eller må ta.

Alternativ en er å lage seg en foringsplass hjemme. Dette er vanligvis til enorm glede for både mennesker og fugler: Vi får mange flotte opplevelser med fugleliv på nært hold, og fuglene får mat som normalt bidrar til å redde livet gjennom en kald vinter! I hovedsak så gjelder at populær mat tilsvarer mat fuglene søker i naturen, så variert kost gir et rikere fugleliv:
  • Solsikkefrø - meiser, spettmeis og finkefugler forsyner seg grovt (hamstrer om høsten)
  • Brød / korn - meiser, spurver og troster
  • Fett / spekk - meiser, hakkespetter (herunder meiseboller)
  • Potet / frukt - troster, kråkefugler
I tillegg kommer gjerne overvintrende rødstrupe på besøk, samt generalister som nøtteskrike og skjære. Og så jakter både ugler og hauker gjerne rundt gode foringsplasser. Og utover høsten og i mars kommer trekkfuglene!

En slik foringsplass skaper mye "avfall" på bakken. Derfor er det vanskelig å ha en slik foringsplass om en bor tett, i byen, i blokk eller andre forhold. I tillegg tiltrekkes små gnagere og andre pattedyr, noe som medfører at det innføres begrensninger i for eksempel noen borettslag.

Stillits på foringsplass, Sande i Vestfold
Da gjelder anternativ to. Det er å opprette en foringsplass i skogen. Dette sikrer jo faste turer i skogen (selv om det kan være vanskelig nok korte dager i desember), og gir enda sterkere naturopplevelser. En diskret foringsplass litt utenom allfarvei, der en alltid rydder opp etter seg og holder det "usynlig", kan nok etableres uten å risikere mye bråk med grunneier, men slike forhold må vurderes lokalt.

Foringsplasser bør opprettholdes over tid, spesielt om det ikke er mange naboer som også forer fuglene. En rekke arter, spesielt frøetere som finker og sisiker kan utsette trekket basert på lokal tilgang på mat. Da kan det få uheldige følger å plutselig slutte når det blir mye snø, lite fugler eller veldig kaldt å gå ut. I tillegg kan foringsplass og eventuelt fuglebrett med fordel holdes "rene", fei bort rester av mat og avføring med jevne mellomrom. på den måte reduseres risiko for å spre sykdom.

Så legg en plan for hvordan DU kan bli bedre kjent med fuglene via fuglebrettet!

Stær på meisebolle! Alt er mulig på foringsplass. Sande i Vestfold april 2011.

Oppdatert 8/10 - 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar