fredag 1. april 2011

Fugletrekket - et av vårens fantastiske skuer

Alle kjenner jo til at fuglene trekker, og på vår halvkule betyr det i hovedsak nordover om våren og sørover på høsten- I praksis har vi fugletrekk hele året, men den virkelig store trafikken har vi i april/mai og september/oktober. Nedenfor kan du lese litt om hvordan vårtrekket arter seg, og litt om hvordan du kan oppleve dette. Men det er et enormt stort tema, så det kommer flere innlegg om dette!

Vårtrekket starter gjerne i februar - om ikke snø og is er til direkte hinder, med at det øker på med fugler som kanskje også har overvintret i noe antall, slik som grønnfink, stær, sanglerke, ringdue, vipe, tjeld, grågås og gravand, sistnevnte er definitivt en ekte trekkfugl, som overvintrer langs sørsiden av nordsjøen (vadehavet).

Storskarv på trekk over Østlandet, Sande 2014

Utover i særlig siste del av mars øker det kraftig på, og i løpet av de to første ukene i april så ankommer de fleste av trekkfuglene fra sør-europa og middelhavslandene. Dette er en lang liste med fugler, noen av de mest kjente er kanskje bokfink, bjørkefink, alle trosteartene, de fleste endene og gjess, en rekke vadere, linerle, vintererle, jernspurv osv. Dette er alle arter som følger været, og kommer gjerne i store bølger når det er varme dager med sønnavind.

Storlom, her på besøk i Burudvannet, Bærum, under vårtrekket, 22. april 2004

Så er det tid for løvsprett, som gjerne skjer tidlig i mai i våre varmeste strøk, og omtrent på denne tiden begynner de såkalte afrikatrekkerene å dukke opp, altså fugler som kommer fra Afrika sør for Sahara. Disse følger ikke været i stor grad, men "klokka", et biologisk ur som starter trekket mens det er full vinter her, og som medfører at de kommer frem til en årstid der matfatet bugner. Og dette er fugler som i stor grad lever av insekter, og som absolutt ønsker å unngå nattefrost. Arter i denne kategorien er resten av vadefuglene, fiskørn, svaler, tårnseiler, tornskate, fluesnappere, og sist men ikke minst: de fleste sangerne.

Til slutt kommer de artene som har vårt område som sin absolutte nordgrense. Dette er arter som kan være vanlige i år med en varm forsommer, og nesten mangle i år med nordavind i siste halvdel av mai/først i juni. Og dette er arter som stort sett bare er å finne i de varmeste strøkene av landet, slik som åkerrikse, rosenfink og nattergal.

Hvordan kan man oppleve vårtrekket? Det er i hovedsak å være ute! Du vil se flokker med svarttrost, gråtrost, stær, vipe, ringdue osv på jorder og flyvende forbi. Høyt oppe på himmelen kan du se gåseflokker, traner og om natten kan du høre trekkfuglene over deg, spesielt rødvingetrost og måltrost kanskje?

Geografisk er de største trekkbevegelsene langs kystene og opp de store dalførene. Det går kraftige trekk opp langs vestkysten av Sverige, noen følger Glomma, noen krysser over til Vestfold og Buskerud, andre igjen kommer ut Nesoddtangen og blir lett synlige i Osloområdet. På samme måte følger trekket kysten fra sørlandet og oppover vestlandet hele veien til nordnorge og videre.

Så derfor kan du se mange fugler på trekk som faktisk ikke er å se resten av året, da fugler som er vanlige i fjellet eller i nordnorge, faktisk flyr forbi og raster på både sørøstlandet og/eller på vestlandet. Så å se utover sjøer, vann, jorder og andre rasteplasser kan i høyeste grad gi store overraskeler og gode minner. Så det er bare å ta fram kikkerten og komme seg ut!

Her er min våtrekk logg fra 2011: http://fugletur.blogspot.com/2011/04/vartrekket-2011-min-egen-logg.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar