mandag 25. april 2011

Bokfink - norges vanligste fugl (om sommeren)

Bokfink har tatt over som norges vanligste fugl (tidligere var det løvsanger), og er å se over hele landet fra mars/april til langt ut på høsten. I fugleatlaset kan vi lese at det trolig er over en million par bokfinker i Norge på våren, og om halvparten av disse da får fem unger, så er det fire-fem millioner bokfink som trekker ut av landet på høsten. Det blir en bokfink pr nordmann!

Alle bokfinkens farger er tydelig på dette bildet, tat på foring i Søndre Land, 2004

Bokfink er temmelig lett å kjenne igjen, både sangen og utseendet (i alle fall til hannen) bør du kunne lære deg fort. Bruk litt tid på å følge fuglene i kikkert, og se de synge og gi fra seg lokkelyder. Dette er en fugl som er vanlig i alle terrengtyper med skog, busker og trær, og er derfor lett å observere. Hannfuglen har nesten burgunderrødt bryst, blygrå hodetegninger og mye hvitt i vingene, hunnen er gråbrun over det hele, men også med et hvitt vingefelt, og samme væremåte.


Bokfink, hann, ved foring, Mørkassel, Sande, mars 2011

Bokfink, hunn, samme sted, april 2011
Denne siden har et bra spor av sangen til bokfink. http://kurs.hihm.no/naturfag/Fuglesider/Fuglesang/Bokfink.htmink.htm I tillegg har den flere lokke- og varsellyder, myke "dju", og tydelige "fink" eller "tvink".


Bokfink er i praksis en trekkfugl over hele landet, selv om den kan overvintre på særlig sørvestlandet. Bokfinken er tidlig ute, og brer seg innover hele sør-norge allerede i slutten av mars/tidlig i april. Den er på mange måter knyttet til barskog, og følger denne opp i fjellskogen. Den er derfor kanskje aller mest tallrik på Østlandet og i Trøndelag, men er definitivt også i resten av Sør-Norge. I våre to-tre nordligste fylker avtar den i antall.

Bokfink har tilsynelatende ingen andre kjente norske navn. Navnet har dansk opprinnelse, der ordet bok kommer av treet "bøg", og lokkelyden er så karakteristisk "fink" at den trolig er opphavet til hele finkenavnet.

På følgende link finner du NOF/birdlife.no sine sider om bokfink, legg merke til fanene på topp, her er det utbredelseskart og masse bilder!
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=11995

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar