onsdag 3. juni 2015

Linerle - en uredd venn

Linerlen er en godt kjent og kjær fugl over det meste av landet. Og kanskje ansett som et av de viktigste vårtegnene for mange. Linerle er å finne i byer, på landet og langs kysten, og langs vann og vassdrag helt opp i fjellet. Den er unektelig knyttet til vann på en eller annen måte, men er som kjent til stadighet å treffe midt på en asfaltert parkeringsplass eller i en steinur. Linerle ble valgt til årets fugl av Birdlife Norge i 2000.

Video av linerle unge som blir matet av sine foreldre, Sandvikselva, Norge, 2022


Linerle er en livlig fugl å ha rundt seg, den er relativt uredd, og kan rett og slett bli kjent med deg om den tusler rundt på balkong, terrasse eller plen. Det er mange som har matet linerlen sin fra hånden. Og det er mange som føler at den fuglen som dukker opp neste vår er den samme som året før. Den kjenner deg liksom igjen! Og den virker kjent og har de samme faktene! Og det er nok normalt samme fuglen, eller barna, da linerlen er kjent for å komme tilbake til samme plass år etter år.

Typisk linerle positur, på fast utsiktsplass, Sande, 2012

Linerlen trekker ikke så langt bort, og overvintrer i Europa, fra frostfrie områder i nord til middelhavslandene inklusive Nord-Afrika. Jeg har i mange år lagt merke til at linerlen er å vente tilbake på en merkedag for meg, 7. april. Dette varierer helt klart noe innenfor den første uken av april, men jeg synes den er bemerkelsesverdig stabil og har ikke så tydelig begynt å komme mye tidligere som for eksempel ringdue. Disse datoene gjelder for lavereliggende strøk på Østlandet.


Elegant (arrogant?) spankulerende på plenen, Sande, 2015

Linerle er kjent for å bygge reir på og i en rekke menneskeskapte konstruksjoner. På vedskjul, i takrenner, i motorrom på biler, under terrasser og mange andre rare steder. Reiret ligger ikke åpent, den vil inn i et delvis hulrom. Naturlige reirplasser er nok mer knyttet til heller, steinurer, klippefremspring, hulrom i gamle trær ol.

Selv om linerlen lever tett på oss mennesker, er den like sårbar og like redd for egg og unger som andre fugler. Så selv om det er lett å frarøve dens største hemmeligheter, vis hensyn.

Her er link til NOF/Birdlife sine sider om linerle, med bla utbredelseskart:
http://birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/?taxon_id=8586

Og så en samling norske og utenlandske navn på linerle:

NAVN:
Norsk:        Linerle (dissa, ninilla, ringerle, sigda, vippestjert)
Latin:          Motacilla alba
Engelsk:     White wagtail
Svensk:       Sädesärla
Dansk:        Hvid vipstjert
Spansk:      Lavandera blanca
Tysk:          Bachstelze
Fransk:       Bergeronnette grise
Samisk:      Bæschtor

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar