lørdag 10. oktober 2015

Mølen Naturreservat

Mølen heter det flere steder, men nå snakker vi om en øy midt i Breiangen, utvidelsen der Oslofjorden og Drammensfjorden møtes. Øya ligger på mange måter mellom Holmestrand og Son, rett utenfor Hurumlandet, og ligger i Hurum Kommune. Altså absolutt sørligste punkt i Buskerud! Øya er lett synlig fra båter som går ut Oslofjorden og Horten - Moss ferjene.

Grundig merking og tydelig budskap! Mølen, 2015

For å komme seg dit er det enkleste å bruke egen småbåt, men det går også enkelte organiserte båtturer dit. På vestsiden er det en beskyttet småbåthavn som er svært populær hele sommeren og gjerne helt full, men flere steder på vestsiden egner seg for enkel oppankring. Store deler av østsiden har ferdselforbud vår og sommer, og egner seg dårlig også grunnet grovere stein og sjø fra forbipasserende store båter.

Typisk parti fra vestsiden av Mølen, 2015

Ferdselforbud er ikke vanlig i store norske naturreservater, og forteller litt om betydningen denne øya har i Oslofjordens fauna. I hovedsak er det sjøfugl og steinkobbe som har nytte av dette, men hele naturen nyter godt av slike friområder. Vi skulle helt klart ha hatt flere slike!

Flott furuskog, med en overraskelse: ser du hønsehauken! Mølen, 2015

Mølen har et spesielt klima, og har en av landets høyeste gjennomsnitts-temperaturer! Den skal ha blitt brukt av munkene på Hovedøya for tusen år siden. Hele øya er faktisk bare 5000 år gammel, da havet sank etter istiden. Den har betydelig med en varmekjær art som misteltein som vokser i både furu, alm og lind. Et rikt fugleliv og masse sommerfugler.


Vakre sommerfugler er det mye av på ettersommeren, dette er en hann keiserkåpe, Mølen, 2015

Det går en flott natursti rundt hele øya, blåmerket og lett å finne fra vestsiden der den går i strandsteinene nesten hele veien. Sett av tid til å gå denne runden om du er på Mølen!

Her er det en link til den offisielle siden til naturreservatet:
http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00000753

En liten ting til: Vi har også et naturreservat i Vestfold som heter, Mølen. Dette ligger i Brunlanes i Larvik Kommune. Mer om det en annen gang. Men inntil videre, her er denne linken:
http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00000734


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar