mandag 8. august 2016

Låvesvale - en luftens akrobat

Låvesvalen er en av de mest elegante flyvende fuglene vi har rundt oss. Hele sommeren underholder den med grasiøse bevegelser i stor fart, spesielt lett å sitte å se på ved lavtrykk da den gjerne flyr lavt over bakken. Den kommer i vakre buer, vender raskt for å fange et insekt, klatrer opp for å få økt høyde, seiler avgårde på stive vinger. Alt i raskt skiftende takt. Tenk hvor mye energi den trenger får å holde på slik hele dagen? Låvesvale ble valgt av Birdlife Norge i 1995.

Låvesvale, med sine rustrøde flekker og lange ytre stjertfjær. Kristiansand, 2016

Låvesvalene lever et usedvanlig hektisk liv. Vinteren går med til lange reiser, våre svaler trekker gjerne sørover til sydlige Afrika og tilbake, en tur det står respekt av med mange farer på ferden. Når den først kommer seg hit, de fleste steder tidlig i mai, så er det i gang med å bygge reir, legge egg og få frem unger. Og ikke en gang men i alle fall to ganger har den unger, og er det en fin sommer, så er ikke tre kull uvanlig i Sør-Norge, og derfor kan vi se svale-unger sitte og vente på mating uti september! Låvesvaler kan derfor være å se i Norge til ut i oktober, så bærer det sørover!

Her er det noen fluer som slipper unna! Mating av låvesvaleunger såvidt ute av redet. Sande, 2016

En svale gir ingen sommer sier ordtaket. Og det kan gjelde for de aller første som kommer i mars/april, men fra mai til september er låvesvale kanskje sommer-fuglen fremfor noen for meg!

Låvesvale har sitt navn fordi den har vært nært knyttet til gårdsbruk og "låver" som hekkeplasser, samtidig som åker og eng er vanlige jakt-områder. Enhver åpen bygning duger, men de er utvilsomt glade i å ha reiret "innendørs". Fra gammelt av skal de ha benyttet store hule trær og grotter, i så fall var de langt mer sjeldne fugler før kulturlandskapet og gårdsbruk kom. Men i dag minker det på åpne driftsbygninger, og mange steder er det ikke gode hekke-muligheter, samtidig som jordene gror igjen til skog. Så mange steder forsvinner er det blitt mye mindre låvesvale enn for bare få år siden!

Dette låvesvale reiret henger på en utelampe under taket på et overbygg, altså et utendørs reir, Kristiansand, 2016

Låvesvalen er også knyttet en del til vann og vassdrag, og liker å jakte over både ferskvann og sjøen. Den er også kjent for å samle seg i store flokker før den trekker om høsten. Disse flokkene kan slå seg ned i sivskog, og for lenge siden trodde man at låvesvalene overvintret der!

Så den vanlige spalten om navn på flere aktuelle språk:

NAVN:
Norsk:          Låvesvale (Ladesvale, saksesvale, sulu)
Latin:           Hirundo rustica
Engelsk:       Barn Swallow
Svensk:        Ladusvale
Dansk:         Landsvale
Spansk:       Golondrina común
Tysk:           Rauchschwalbe
Fransk:        Hirondelle rustique
Samisk:       Spalffo


Link til NOF/Birdlife.no sine sider om låvesvale, og et utbredelseskart på en annen flik:
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/?taxon_id=8494

Låvesvale mor besøker sinde fire små med mat, Sande 2016


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar