mandag 1. februar 2016

Årets fugl

NOF (Norsk Ornitologisk Forening) som også kaller seg Birdlife.no, er den offisielle norske fugleforeningen med tilhørende fylkesforeninger og lokallag. Link til hjemmesiden til NOF/Birdlife.no.

NOF velger for hvert år en "årets fugl". Dette er en typisk norsk fugleart, gjerne kjent og kjær i hele eller deler av befolkningen, som er i alvorlig trøbbel. Det betyr i praksis kraftig reduserte bestander, og fortsatt press fra mennesker, forurensning og utbygginger som truer artene ytterligere.

Dessverre er dette en liste over hvordan utviklingen rundt oss er: naturen, og de som som lever i og av den, taper stadig mot oss menneskers behov!

Men vi snakker om noen flotte fuglearter, som det altså rettes spesielt oppmerksomhet mot. Her er listen, og bilder av de jeg har klart å feste på brikka. De resterende ser jeg på som årets fotonøtt!

2022: RØDSTILK

2021: GULSPURV

2020: LAPPSPURV

2019: STORSPOVE

2018: TJELD

2017: TAKSVALE

2016: GRAVAND, en nydelig andefugl som tidligere ofte ble kalt fagergås!


Gravand, Sandvika, 2015
Link til NOF side om gravand som årets fugl: http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=1608


2015: HAVELLE, en nydelig og sjelden andefugl som hekker i fjellheimen!

Link til NOF side om årets fugl: http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=1427


2014: FJELLVÅK, vår vanligste rovfugl i fjellet om sommeren!


2013: LOMVI, en art i ekstrem tilbakegang!


2012: VIPE, en karakterart på vei rett ut av norsk fauna!

Link til NOF side om årets fugl: http://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=932


2011: HETTEMÅKE, en invasjonsart i kraftig tilbakegang!

Hettemåke i praktdrakt slik de voksne ser ut når de ankommer om våren, Sandvika, 2015
Link til NOF side om hettemåke som årets fugl: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=1090


2010: SANDSVALE, svinner også i naturen vår!

Link til NOF side om årets fugl: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=531


2009: BRUSHANE, fjellets gjøgler, minker og minker i antall!

Link til NOF side om årets fugl: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=402


2008: HUBRO, sliter med vindkraftutbyggingen!

Hubro, fra dyreparken, Kristiansand ZOO, 2015


2007: GJØK, hører du ikke ofte lenger!

Link til NOF side om årets fugl: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=101


2006: MAKRELLTERNE, nesten borte fra kysten vår!

Makrellterne, fra havna i Åsgårdstrand, 2015


2005: SANGLERKE, først ute som "Årets fugl"

Link til NOF side om årets fugl: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=146

2004: LIRYPE

2003: GRÅSPURV

2002: FISKEMÅKE

2001: STÆR

2000: LINERLE

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar