søndag 1. mai 2016

Krikkand - Norges vanligste and!

Påstanden over kan synes litt spesiell, da alle vil tenke at stokkand må være vår vanligste andeart? Men i diverse litteratur, inkludert i linken nedenfor til artsomtalen på birdlife.no sin side, så står krikkand oppført med flere hekkende par, faktisk opp mot 50 000 par i Norge. Og likevel er det mange som har sett en god del på fugler som sjelden eller aldri har sett krikkand!

Men om vi tenker oss så har vi ikke sett så mange reir av stokkand heller. Og her ligger hemmeligheten, krikkand er en trekkfugl, mens stokkand overvintrer i store flokker i åpent vann her hjemme i Norge. Og i trekktiden er det nok for mange vanligst å få sett krikkand, da den ofte kan samle seg i mindre flokker i gruntvannsområder langs kysten.

Krikkand hann, praktdrakt, hodet virker helt mørkt på litt avstand. Alicante, Spania, 2016
Krikkand er rett og slett en skogsfugl. Den er å finne over hele landet. Den hekker og bor i skog og utmark i tilknytting til små gressfylte tjern, gressfylte viker i litt større vann, eller i grøfter og diker med god vegetasjon. Den gjemmer seg rett og slett veldig godt, men er å finne svømmende og "dabblende" i sivet eller i små gjørmedammer eller grøfter. Altså veldig vanskelig å oppdage! Og godt beskrevet i de gamle norske navnene pyttand og lortand!

Krikkand har en veldig karakteristisk plystring som kan være lurt å bli kjent med! Dette er ofte en måte å faktisk forstå at det er krikkand i området. Lyden er en høy og klar plystretone, helt ulikt stokkanda sin grynting. Navnet kommer trolig fra denne, for den har litt "kriiiik" over seg! Denne lyden kan også bli hørt i trekktiden høst og vår, og er derfor mulig å lære seg også på trekklokaliteter.

Krikkand hunn. Det grønne vingespeilet kan ikke alltid sees. Alicante, Spania, 2016
Som hos stokkand er hann og hunn i praktdrakt veldig ulike. Hannen er i praktdrakt fra oktober til juni, og er da lett å kjenne igjen. I eklipse (juli-september), er han veldig lik hunnfuglen! De viktigste kjennetegnene i tillegg til lokkelyden er størrelse (liten!) og grønnt vingespeil, som alltid er der.

Så den vanlige spalten om navn på flere aktuelle språk:

NAVN:
Norsk:        Krikkand (Lortand, Pyttand)
Latin:          Anas crecca
Engelsk:      Common Teal
Svensk:       Kricka
Dansk:        Krikand
Spansk:       Cerceta Común
Tysk:           Krickente
Fransk:        Sarcelle d'hiver
Samisk:       Schiksa


Link til NOF/Birdlife.no sine sider om hettemåke, og et temmelig utdatert utberedelseskart på en annen flik:
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=3491

Krikkand hann. Heller ikke her sees det grønne vingespeilet. Sandvika, Norge, 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar